Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/11

Brüssel, 6. jaanuar 2011

Digitaalarengu tegevuskava: lihtsad nutitelefonid ja kaugjuhtimisseadmed aitavad eakatel ja puuetega inimestel oma majapidamises hakkama saada

Euroopa Liit rahastas 2,7 miljoni euroga Tšehhi Vabariigi, Saksamaa, Portugali, Hispaania ja Rootsi teadlaste välja töötatud lahendust, mille abil eakad ja puuetega inimesed saavad mobiiltelefoni või muude seadmete abil hõlpsamini kontrollida kodumajapidamise elektroonikaseadmeid. Projekti „I2HOME” raames töötati kehtivate ja loodavate avatud standardite alusel välja personaliseeritud ja lihtsustatud universaalse kaugjuhtimispuldi liides. See liides võib olla universaalses kaugjuhtimisseadmes, mobiiltelefonis, arvutis või muus seadmes, mille abil saab näiteks tööle panna ja programmeerida pesumasinat, valgustust, kütte- ja kliimaseadet, telerit, DVD-mängijat/salvestajat ning muid majapidamisseadmeid. Sellist tehnoloogiat saab kasutada ka väljaspool kodu. Euroopa Komisjoni 2010. aasta maikuus vastu võetud Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks põhieesmärke on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine, et aidata eakatel, nägemispuude või kognitiivsete puuetega inimestel väärikalt ja iseseisvalt eluga toime tulla (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200).

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Mul on hea meel, et ELi rahastatud teadusprojektidega nagu I2HOME saab leida rakendust infotehnoloogiale, millega tehakse elu lihtsamaks kõigile ELi elanikele, sealhulgas eakatele, nägemis- ja muu puudega inimestele.”

Kuna telerite, DVD-mängijate ja muude majapidamisseadmete müük suureneb, võetakse neid seadmeid käivitavate liideste konstrueerimisel üha rohkem arvesse üksnes tehnoloogiateadliku tarbija vajadusi. Seetõttu on paljud inimesed oma kodus kimpus kaasaegse tehnika kasutamisega. Kui probleemi ei lahendata, jäävad need inimesed üha rohkem digitaalühiskonnast kõrvale ega saa selle eeliseid täiel määral ära kasutada.

Tšehhi Vabariigi, Saksamaa, Portugali, Hispaania ja Rootsi ülikoolide, instituutide ja ettevõtete teadlased on kohandanud sellised sidetehnoloogiavahendid nagu kaugjuhtimisseadmed pimedate inimeste, kognitiivsete puuetega inimeste, Alzheimeri tõbe põdevate inimeste ja eakate vajadustele. Nii aitab tehnika näiteks kognitiivsete puuetega inimestel olla sõltumatum selliste ülesannete täitmisel nagu telekanali vahetamine või igapäevaste toimetuste meeldetuletamine reisil või sugulaste juure külas olles. Piiratud nägemisvõimega inimeste jaoks on visuaalne kontrollmenüü asendatud kõneliidesega.

I2HOME´i projektiga, mille raames arendatakse ja kohaldatakse universaalset kaugjuhtimispulti hõlmavat ISO avatud standardit, ühendades selle personaliseeritud juhistega, loodi personaliseeritud kasutajaliides, mis suudab üheaegselt käitada ja kontrollida selliseid eri seadmeid nagu kütte- ja ventilatsiooniseadmed, pliit, pesumasin, nõudepesumasin ja valgustus.

I2HOME´i on katsetatud päevakeskustes ja hooldekodudes Tšehhi Vabariigi, Saksamaa, Portugali, Hispaania ja Rootsi neljas katsekohas. Rohkem kui 100 organisatsiooni ja äriettevõtet Euroopas kasutab või rakendab juba I2HOME´i tehnoloogiat.

Selle tehnoloogia muid rakendusi kasutatakse ELi rahastatud projektis BrainAble, millega aidatakse puuetega inimestel selliseid tundeid nagu tüdimust, hämmingut, pettumust või teabeuputust registreerivate ajuandurite abil tõhustada nii otsest kui kaudset interaktsiooni.

I2HOME´i tehnoloogiat kasutatakse ka energiasäästuprojektides, nt „Intelligentne energia kõigile” (SEFA). Säästlikkust toetava projekti SEFA eesmärk on võimaldada ettevõtetel ja kodanikel kaugjuhtimispuldi abil jälgida ja kontrollida elektrienergia ja vee tarbimise kõiki aspekte ning seega tarbida säästlikult.

Taustteave

I2HOME´i rahastati ELi kuuendast teadusuuringute raamprogrammist. I2HOME´i rahastamiseks eraldas Euroopa Liit 2,7 miljonit eurot.

Täiendavalt I2HOME´i kohta:

http://www.i2home.org/


Side Bar