Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/11

Βρυξέλλες, 6 Ιανουαρίου 2011

Ψηφιακό θεματολόγιο: απλά έξυπνα τηλέφωνα και τηλεχειριστήρια βοηθούν τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία να χειρίζονται συσκευές στα σπίτια τους

Με ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, ερευνητές από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία βρήκαν λύση με την οποία θα διευκολύνονται οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία να χειρίζονται τις ηλεκτρονικές συσκευές και υπηρεσίες στα σπίτια τους, χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο ή άλλες διατάξεις. Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «I2HOME» αναπτύχθηκε η προσαρμοσμένη στο χρήστη και απλοποιημένη διεπαφή Universal Remote Console (καθολική κονσόλα τηλεχειρισμού), που βασίζεται σε ήδη υπάρχοντα και σε εξελισσόμενα ανοικτά πρότυπα. Η διεπαφή αυτή μπορεί να είναι τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης, κινητό τηλέφωνο, υπολογιστής ή άλλη συσκευή και να χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για να θέτει σε λειτουργία και να προγραμματίζει πλυντήρια ρούχων, τον φωτισμό, τη θέρμανση, τον κλιματισμό, τηλεοράσεις, συσκευές αναπαραγωγής/εγγραφής DVD και άλλες οικιακές συσκευές. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών που να υποστηρίζουν την αξιοπρεπή και υψηλής ποιότητας διαβίωση αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων, ατόμων με προβλήματα όρασης ή ατόμων με νοητικές αναπηρίες είναι ένας από τους βασικούς στόχους της ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2010 (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200).

Η Neelie Kroes, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε τα εξής: «Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτεί η ΕΕ, όπως το I2HOME, καθιστούν δυνατή την αξιοποίηση τις τεχνολογίες της πληροφορίας προς διευκόλυνση της ζωής όλων των πολιτών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με προβλήματα όρασης.»

Καθώς εξακολουθούν να αυξάνονται οι πωλήσεις τηλεοράσεων, συσκευών αναπαραγωγής DVD και άλλων οικιακών συσκευών, οι διασυνδέσεις μέσω των οποίων λειτουργούν οι συσκευές αυτές είναι όλο και περισσότερο σχεδιασμένες μόνον για παντογνώστες της τεχνολογίας ή των ψηφιακών συστημάτων. Ως αποτέλεσμα, πολλοί δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες στο σπίτι. Αν δεν επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, οι άνθρωποι αυτοί θα αποκλείονται όλο και περισσότερο από το να συμμετέχουν στην ψηφιακή κοινωνία και να επωφελούνται πλήρως των πλεονεκτημάτων της.

Ερευνητές από πανεπιστήμια, ινστιτούτα και εταιρείες από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία προσάρμοσαν την τεχνολογία πρόσβασης, λόγου χάρη τηλεχειριστήρια, στις ανάγκες των τυφλών, των ατόμων με νοητικές αναπηρίες, ασθενών που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer και των ηλικιωμένων. Για παράδειγμα, η τεχνολογία αυτή βοηθά τα άτομα με νοητική αναπηρία να είναι πιο ανεξάρτητα, απλουστεύοντας την εκτέλεση εργασιών, όπως λόγου χάρη η αλλαγή τηλεοπτικού καναλιού ή οι υπενθυμίσεις σχετικά με καθημερινές δραστηριότητες, ακόμη και όταν ταξιδεύουν ή επισκέπτονται την οικογένειά τους. Για τα άτομα με προβλήματα όρασης, οι οπτικοί κατάλογοι επιλογών έχουν αντικατασταθεί από φωνητική διεπαφή.

Η λύση I2HOME, που βασίστηκε στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του ανοικτού προτύπου ISO για την Universal Remote Console, προσφέρει, σε συνδυασμό με εξατομικευμένη καθοδήγηση, συνεκτική και προσαρμοσμένη στο χρήστη διεπαφή, ικανή να θέτει σε λειτουργία και να ελέγχει ταυτόχρονα διαφορετικές συσκευές και υπηρεσίες, όπως τη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον εξαερισμό, τις εστίες μαγειρέματος, το πλυντήριο ρούχων, το πλυντήριο πιάτων και τον φωτισμό.

Η τεχνολογία I2HOME δοκιμάστηκε σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας, σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές, που βρίσκονται στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Περισσότερες από 100 οργανώσεις και επιχειρήσεις στην Ευρώπη ήδη χρησιμοποιούν ή εργάζονται με την τεχνολογία I2HOME.

Άλλες εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας χρησιμοποιούνται στο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό έργο BrainAble, το οποίο επίσης βοηθά τους ανθρώπους με αναπηρία στη βελτίωση της άμεσης όσο και της έμμεσης αλληλεπίδρασης με συσκευές, χάρη σε αισθητήρες εμφυτευμένους στον εγκέφαλο, που είναι ικανοί να μετρούν συναισθήματα όπως η ανία, η σύγχυση, η απογοήτευση ή ο κατακλυσμός πληροφοριών.

Επιπλέον, η τεχνολογία I2HOME εφαρμόζεται για την εξοικονόμηση ενέργειας, με έργα όπως το «Έξυπνη ενέργεια για όλους» (Smart Energy for All, SEFA). Το έργο SEFA προωθεί την αειφορία, με συγκεκριμένο στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των εταιρειών και των πολιτών μέσω κονσόλας που καθιστά δυνατή τη κεντρική παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των πτυχών της κατανάλωσης ενέργειας και νερού.

Ιστορικό

Το έργο I2HOME χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του έκτου προγράμματος πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα. Η ΕΕ χρηματοδότησε το I2HOME με 2 700 000 ευρώ.

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με το I2HOME είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα:

http://www.i2home.org/


Side Bar