Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/11

Bruxelles, den 6. januar 2011

Den digitale dagsorden: Enkle smartphones og fjernbetjeninger gør det lettere for ældre og handicappede at klare sig i hjemmet

Med 2,7 mio. EUR i EU-støtte har forskere fra Tjekkiet, Tyskland, Portugal, Spanien og Sverige fundet frem til en løsning, der gør det lettere for ældre og handicappede at styre boligens elektroniske udstyr ved hjælp af en mobiltelefon eller andre apparater. Som led i projektet "I2HOME" har de udviklet en personaliseret og forenklet grænseflade til en universalfjern­styringsenhed. Grænsefladen bygger på bestående åbne standarder, der løbende videreudvikles. Den kan lægges ind i en universalfjernbetjening, en mobiltelefon, en computer eller andre apparater og kan f.eks. bruges til at tænde og slukke vaskemaskiner, lamper, varmeanlæg, klimaanlæg, fjernsyn, dvd-afspillere og ‑optagere og andre husholdningsapparater. Teknikken kan også bruges andre steder end i hjemmet. At udnytte informations- og kommunikationsteknologien til at give ældre, synshandicappede og kognitivt handicappede en værdig tilværelse med større uafhængighed og højere livskvalitet er et af de centrale mål i den digitale dagsorden for Europa, som Europa-Kommissionen vedtog i maj 2010 (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200).

Næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, siger: "Det glæder mig meget, at EU-støttede projekter som I2HOME kan udnytte informationsteknologien til at gøre tilværelsen lettere for alle EU-borgere, inklusive ældre og handicappede."

Salget af fjernsyn, dvd-spillere og andre husholdnings­apparater stiger og stiger, og samtidig det bliver mere og mere almindeligt, at deres betjeningspaneler udelukkende udformes med tanke på forbrugere, der føler sig hjemme i teknologiens verden. Det gør det svært for mange at bruge den moderne teknik i hjemmene. Løses det problem ikke, vil det blive stadig sværere for disse mennesker at deltage i og få udbytte af det digitale samfund.

Forskere ved universiteter, institutter og virksomheder i Tjekkiet, Tyskland, Portugal, Spanien og Sverige har nu parret adgangsgivende teknik som f.eks. fjernbetjeninger med behovene hos blinde, kognitivt handicappede, alzheimer­patienter og ældre mennesker. For eksempel giver teknikken kognitivt handicappede større uafhæn­gighed ved at gøre det enklere at skifte fjernsynskanal eller blive mindet om daglige gøremål, herunder på rejser og under besøg hos familien. For mennesker, der ser dårligt, afløses visuelle betjeningspaneler af talestyring.

I2HOME-løsningen videreudvikler og anvender ISO's åbne standard for universal­fjernstyringspaneler i kombination med personaliseret vejledning. Derved tilveje­bringer den en gennemført, personaliseret brugergrænseflade, der bruges til at betjene forskellige apparater og anlæg som f.eks. varmeinstallation, klimaanlæg, komfur, vaskemas­kine, opvaskemaskine og belysning.

I2HOME er afprøvet i daghjem og boliger fire steder i Tjekkiet, Tyskland, Spanien og Sverige, og mere end 100 organisationer og virksomheder i Europa har allerede taget systemet i brug.

Andre anvendelser for denne teknologi udnyttes i det EU-støttede projekt BrainAble, som hjælper handicappede ved at forbedre både direkte og indirekte interaktion med apparater. Det sker ved hjælp af hjernesensorer, der kan måle følelser som kedsomhed, forvirring, frustration eller overbelastning med informationer.

I2HOME-teknikken udnyttes også til energibesparelser i projekter som Smart Energy for All (SEFA). SEFA-projektet har til formål at fremme bæredygtighed ved at reducere virksomheders og borgeres energifodaftryk, og til den ende stiller det en konsol til rådighed, som gør det muligt at overvåge og styre alle aspekter af energi- og vandforbruget centralt.

Baggrund:

I2HOME fik støtte fra EU's sjette forskningsrammeprogram, og EU-bevillingen løb op i 2,7 mio. EUR.

Læs mere om I2HOME her:

http://www.i2home.org/Default.aspx


Side Bar