Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/11

Брюксел, 6 януари 2011 г.

Програма в областта на цифровите технологии: опростени смартфони и дистанционни управления помагат на възрастни хора и на хора с увреждания да управляват домакинствата си

С помощта на финансиране от ЕС на стойност 2,7 милиона евро изследователи от Чешката република, Германия, Португалия, Испания и Швеция са разработили технология, позволяваща на възрастни хора и на хора с увреждания да управляват по-лесно различните електронни уреди и услуги в своите домове, като използват своите мобилни телефони или други устройства. В рамките на проекта I2HOME е разработен персонализиран и опростен универсален интерфейс на устройства за дистанционно управление (Universal Remote Console interface), основаващ се на съществуващи и развиващи се отворени стандарти. Този интерфейс може да бъде вграден в универсално дистанционно управление, мобилен телефон, компютър или друго устройство и да бъде използван например за включване и програмиране на перални машини, осветление, отопление, климатични инсталации, телевизори, DVD възпроизвеждащи/записващи устройства и други домакински уреди. Технологията може да се прилага също и извън дома. Използването на информационни и комуникационни технологии за осигуряване на възможност на възрастни лица с увредено зрение или лица с познавателни увреждания да постигнат самостоятелност в ежедневието при достойни и висококачествени условия на живот е една от основните цели на програмата в областта на цифровите технологии в Европа, приета от Комисията през май 2010 г. (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200).

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус заяви: „Радвам се, че финансирани от ЕС проекти като I2HOME оползотворяват информационните технологии, за да облекчат живота на всички европейски граждани, включително на възрастните хора и хората с увредено зрение или други увреждания.“

Независимо от увеличаващите се продажби на телевизори, DVD възпроизвеждащи устройства и други домакински уреди оформлението на техните потребителски интерфейси изисква все по-често технически познания или опит в боравенето с цифрови устройства. В резултат на това за много хора използването на модерни технологии в дома се оказва трудно. Ако този проблем не бъде решен, такива хора ще се сблъскват с все повече трудности, възпиращи ги да се възползват напълно от предимствата на цифровото общество.

Изследователи от университети, институти и предприятия в Чешката република, Германия, Португалия, Испания и Швеция са приспособили технологии за достъп, например дистанционното управление, към нуждите на незрящи хора, хора с познавателни увреждания, пациенти, болни от Алцхаймер, и възрастни хора. Тези технологии осигуряват по-голяма самостоятелност на хора с познавателни увреждания, като улесняват например смяната на телевизионни канали или напомнят за ежедневни дейности, включително когато те са на път или посещават семействата си. За лица със слабо зрение визуалните менюта за управление се заместват от специален интерфейс.

Като развиват и прилагат отворения стандарт на ISO за универсален интерфейс на устройства за дистанционно управление с персонализирани функции, разработените по проекта I2HOME решения предлагат съгласуван персонализиран потребителски интерфейс, който може едновременно да обслужва и управлява различни устройства и услуги като отопление, климатични инсталации и вентилация, готварски и перални машини, съдомиялни машини и осветление.

Разработките по проекта I2HOME са изпробвани в центрове за дневни грижи и в домашни условия в четири пилотни обекта в Чешката република, Германия, Испания и Швеция, като над 100 организации и предприятия в Европа вече използват технологиите на проекта I2HOME.

Други аспекти на тези технологии се използват във финансирания от ЕС проект BrainAble, който също подпомага хора с увреждания, като подобрява прякото и непрякото боравене с уреди с помощта на датчици, измерващи мозъчната активност в ситуации на отегчение, объркване, отчаяние или информационно претоварване.

Технологиите от I2HOME се използват също и в проекти за икономии на енергия от рода на Smart Energy for All (SEFA). За да се насърчи устойчивостта, SEFA преследва целта за намаляване на енергийния отпечатък на предприятията и гражданите чрез разработването на център за управление, позволяващ централизирано наблюдение и контрол на всички аспекти на потреблението на вода и енергия.

Контекст

I2HOME е получил финансиране по Шестата рамкова програма на ЕС за научни изследвания. Отделените от ЕС средства за I2HOME възлизат на 2,7 милиона евро.

Допълнителна информация за I2HOME е достъпна на адрес:

http://www.i2home.org/


Side Bar