Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Комисията осигурява подслон, храна, вода и здравни грижи за пострадалите от наводненията в Пакистан

Брюксел, 17 октомври 2011 г. — Европейската комисия ще увеличи финансирането си за оказване на спешна помощ на Пакистан. Освен 98-те милиона EUR за хуманитарна помощ (86 милиона EUR от Европейската комисия и 12 милиона EUR от държавите-членки на ЕС), предоставени от началото на годината, от бюджета на Комисията за хуманитарни нужди ще бъдат отпуснати още 6,5 милиона EUR, с които ще се осигурят вода, подслон, храна и медицински грижи за пострадалите при наводненията вследствие на мусонните дъждове, особено в провинция Sindh. Пакистан е жертва на наводнения за втора последователна година, като тазгодишните са засегнали повече 5,4 милиона души. Досега са разселени над 1,8 милиона души.

„Много хора все още се възстановяват от наводненията от миналата година и ситуацията за тях е катастрофална. Експертните ни екипи в страната потвърдиха спешната нужда от помощ и ние отвръщаме на призива. Европа е поела ангажимента да осигури участието на международната общност в оказването на помощ на пакистанското население“, заяви европейският комисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева.

Хуманитарната помощ, отпускана от Европейската комисия, се доставя чрез хуманитарните ѝ партньори на място, сред които са неправителствени организации, специализирани агенции на ООН и движението на Червения кръст/Червения полумесец. Комисията предоставя помощ единствено ако се гарантират пълната независимост и неограниченият и пълен достъп до районите и населението в нужда. Освен това тя осигурява средствата за извършването на независима оценка, контрол и наблюдение на всички финансирани от нея проекти.

Центърът за информация и мониторинг на ЕС изпрати в Пакистан петчленен екип от експерти по гражданска защита, който да координира предоставяното от европейските държави подпомагане посредством механизма за гражданска защита. 27-те държави-членки на ЕС заедно с Исландия, Хърватия, Лихтенщайн и Норвегия обединяват ресурсите си, които могат да предоставят на засегнатите от бедствия страни по целия свят.

Контекст

Пакистан за пореден път трябва да понесе хуманитарните последици от въоръжен конфликт (този в Khyber Pakhtunkhwa, федерално управляваните племенни територии, Baluchistan и Karachi) и от природно бедствие.

Година след опустошителните наводнения годишните мусонни дъждове създадоха нова тежка обстановка в страната. От втората седмица на август досега те са причинили наводнения в различни части на Пакистан, като най-тежко засегнати са провинциите Sindh и Baluchistan. Наводненията засегнаха някои от провинциите, които пострадаха и миналата година и в които способността на местното население да се справи с подобни ситуации продължава да бъде много ограничена. Сега водата заля и нови райони.

За преодоляване на последиците от миналогодишните наводнения Европейският съюз предостави щедра хуманитарна помощ в размер на 423 милиона EUR (150 милиона EUR от Европейската комисия и 273 милиона EUR от държавите-членки на ЕС).

Освен хуманитарна помощ, за периода 2007—2013 г. Европейската комисия ще предостави на Пакистан 425 милиона EUR под формата на помощ за развитие. Помощта за развитие се използва предимно за развитие на селските райони, управление на природните ресурси, образование и управление на човешките ресурси. Дейностите за намаляване на риска от бедствия и повишаване на подготвеността за тях са неразделна част от усвояването на тези средства.

Общият размер на помощта за развитие, предвидена от бюджета на ЕС и от държавите-членки за Пакистан, ще надхвърли 2,4 милиарда EUR за периода 2009—2013 г. Това представлява около 30 % от цялата помощ, която страната получава годишно.

За повече информация

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Хуманитарната помощ на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar