Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija začela s kampanjo o učinkoviti rabi naravnih virov

V Varšavi, 17. oktobra 2011 – Danes se uradno pričenja kampanja EU z naslovom „Budna generacija. S svojimi odločitvami spreminjate svet!“, katere namen je potrošnike spodbuditi, da postane učinkovita raba naravnih virov njihova navada. Kampanjo sta na Poljskem predstavila evropski komisar za okolje Janez Potočnik in poljski minister za okolje Andrzej Kraszewski. Namen akcije je ozavestiti prebivalstvo, kako pomembna je pametna uporaba omejenih naravnih virov, ter ga spodbuditi, da razmisli o tem, kako njegovi nakupi vplivajo na planet.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „V času gospodarskih težav in usihanja virov moramo ponovno razmisliti o nekaterih svojih navadah. S skrbnejšo uporabo virov prispevamo k varovanju okolja, obenem pa varčujemo in zmanjšujemo stroške poslovanja. Gre za to, da z manjšo porabo naredimo več. Vsak lahko prispeva svoj delež. Le zbuditi se moramo!“

Budna generacija

Glavno sporočilo je: „Troši drugače in pomisli, preden izbereš“. S pravilnimi odločitvami lahko pripomoremo k ohranjanju naravnih virov, varčevanju denarja, zmanjšanju svojega učinka na okolje in zagotavljanju bolj trajnostne prihodnosti.

Kampanja med drugim vključuje viralni video, lastno spletno stran in stran na socialnem omrežju Facebook, na kateri so obiskovalci vabljeni, da se pridružijo „Budni generaciji“ in sprejmejo izzive, kot so enomesečna izključna uporaba javnega prevoza ali varčevanje vode s skrajšanjem časa prhanja.

Vseevropska kampanja je bila predstavljena na Poljskem, ki trenutno predseduje Svetu EU. V sklopu začetka kampanje bo v Varšavi postavljena stojnica, na kateri bodo obiskovalci lahko dobili nasvete o trajnostnem kuhanju, modi in učinkoviti porabi energije. Organizirana pa bo tudi javna razprava z naslovom „S svojimi odločitvami spreminjate svet“, na kateri bodo sodelovali Janez Potočnik, minister Kraszewski ter predstavniki nevladnih organizacij in zasebnega sektorja.

Drugi otvoritveni dogodki bodo letos organizirani tudi na Češkem, Madžarskem in v Združenem kraljestvu.

Ozadje kampanje: zakaj učinkovita raba naravnih virov?

Bistvo učinkovite rabe naravnih virov je njihova trajnostna raba – doseganje višjih ciljev z manjšimi sredstvi ter zmanjšanje učinkov na okolje. Gre za sprejemanje pravilnih odločitev, da zagotovimo visoko kakovost življenja ne le danes, temveč tudi za prihodnje generacije.

Le z učinkovitejšo uporabo naravnih virov lahko dosežemo zdravje, blaginjo in dobro počutje, h kateremu vsi stremimo v mejah tega planeta. Vire bomo začeli uporabljati učinkovito, če bomo spremenili način razmišljanja in vedenjske vzorce ter upoštevali, kako naše odločitve vplivajo na naravne vire. Ne gre za zmanjšanje trošenja, temveč za drugačno trošenje.

Naša prihodnost je odvisna od sedanje uporabe virov. V svojem prizadevanju za izboljšanje življenjskega standarda trošimo, ne da bi mislili na posledice. Tako pozabimo na učinek, ki ga ima naše ravnanje na naravne vire, kot so voda, rodovitna zemlja, čisti zrak in biotska raznovrstnost. To pa ni brez posledic: s tem, ko ti viri postajajo redkejši, na kocko postavljamo svojo prihodnjo dobrobit.

Podjetja lahko to priložnost izkoristijo sebi v prid. S povečanjem učinkovitosti se lahko zmanjšajo stroški. S trajnostnimi izdelki in novimi storitvami se odpirajo novi trgi. Inovacije lahko povečajo konkurenčnost in ustvarjajo nova delovna mesta.

Več informacij na večjezični spletni strani kampanje: www.generationawake.eu.

Video posnetek „budna generacija“: http://www.youtube.com/user/GenerationAwake.

Glej tudi: http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm.

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar