Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia spustila kampaň pre efektívne využívanie zdrojov

Varšava 17. októbra 2011 – Dnes bola spustená kampaň EÚ s názvom „Prebudená generácia. Vaše rozhodnutia menia svet!“ (Generation Awake. Your choices make a world of difference!), ktorej zámerom je podnietiť spotrebiteľov, aby si zvykli efektívne využívať zdroje. Kampaň v Poľsku slávnostne spustili európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik a poľský minister životného prostredia Andrzej Kraszewski. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť o potrebe rozumného využívania vzácnych prírodných zdrojov a podnietiť občanov, aby pri rozhodovaní, čo kúpia, brali do úvahy aj vplyv na planétu.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „V situácii, keď sa naše hospodárstvo nachádza v ťažkostiach a naše zdroje sa zmenšujú, je načase, aby sme začali prehodnocovať niektoré naše zvyky. Opatrnejšie využívanie zdrojov neprispieva len k ochrane životného prostredia, ale šetrí aj finančné prostriedky a znižuje podnikové náklady. Ide o to, dosiahnuť viac pri menších vstupoch. Každý môže prispieť svojou troškou. Musíme sa len prebudiť.“

Je potrebné, aby sme sa prebudili

Hlavným posolstvom je „spotrebovávajte inak a svoje rozhodnutia si premyslite“. Správnymi rozhodnutiami môžeme všetci prispieť k zachovaniu prírodných zdrojov, úspore finančných prostriedkov, zníženiu nášho vplyvu na životné prostredie a k vytvoreniu udržateľnejšej budúcnosti.

Hlavnými nástrojmi sú videoklip šíriteľný na internete, osobitná webová lokalita a stránka na Facebooku, ktorá návštevníkov podnecuje k tomu, aby sa pripojili k „prebudenej generácii“ (generation awake) a prijali výzvy, ako napr. používanie len verejných dopravných prostriedkov počas jedného mesiaca alebo obmedzenie času v sprche s cieľom znížiť spotrebu vody.

Celoeurópska kampaň sa spúšťa v Poľsku, na ktoré v súčasnosti pripadá rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Slávnostné spustenie kampane, ktoré sa koná vo Varšave, zahŕňa stánok, v ktorom sa návštevníkom poskytnú tipy týkajúce sa udržateľného varenia a módy a efektívneho využívania zdrojov, a verejnú diskusiu na tému „Vaše rozhodnutia menia svet“ (Your choices make a world of difference), ktorej sa zúčastnia Janez Potočnik, minister Kraszewski a zástupcovia mimovládnych organizácií a súkromného sektora.

Ďalšie podujatia pri príležitosti spustenia tejto kampane sa tento rok zorganizujú v Českej republike, Maďarsku a Spojenom kráľovstve.

Kontext kampane: prečo je potrebné efektívne využívanie zdrojov?

Pri efektívnom využívaní zdrojov ide o udržateľné využívanie zdrojov – ide o to, aby sa vykonalo viac pri menšom využití vstupov a aby sa minimalizovali vplyvy na životné prostredie. Ide o to prijať správne rozhodnutia, ktorými sa zabezpečí dobrá životná úroveň, nielen pre terajšiu generáciu, ale aj pre tie budúce.

Efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov predstavuje jedinú cestu, ako v rámci obmedzení našej planéty dosiahnuť zdravie, bohatstvo a blahobyt, po ktorých všetci túžime. Efektívne využívanie zdrojov si vyžaduje, aby sme zmenili náš spôsob myslenia a vzorce správania, a aby sme zohľadnili vplyv našich rozhodnutí na prírodné zdroje. Nejde pritom o menšiu spotrebu, ide o to, aby sa naša spotreba zmenila.

Naša budúcnosť závisí od toho, ako budeme využívať zdroje teraz. Bažíme po zlepšení životnej úrovne a pritom máme sklony spotrebovávať bez toho, aby sme sa zamýšľali nad dôsledkami. Zabúdame na vplyv nášho správania na prírodné zdroje, ako napr. vodu, úrodné pôdy, čistý vzduch a biodiverzitu. A to má svoju cenu: keďže sa tieto zdroje stávajú vzácnejšími, riskujeme náš budúci blahobyt.

Podniky môžu túto príležitosť využiť vo svoj prospech. Zvýšením efektívnosti sa môžu znížiť náklady. Udržateľné výrobky a nové služby otvárajú nové trhy. Inovácie dokážu zvýšiť konkurencieschopnosť a vytvoriť nové pracovné miesta.

Všetky podrobnosti o kampani nájdete na jej viacjazyčnej webovej lokalite:

www.generationawake.eu

Videoklip „prebudená generácia“ (generation awake):

http://www.youtube.com/user/GenerationAwake

Pozrite aj http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar