Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie start een campagne over hulpbronnenefficiëntie

Warschau, 17 oktober 2011 – Vandaag gaat de EU-campagne "Generation Awake. Your choices make a world of difference!"(wakkere generatie, jouw keuze kan het verschil uitmaken) van start. De campagne, die consumenten de gewoonte wil aanleren hulpbronnenefficiënt te denken, werd vandaag in Polen gepresenteerd door Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik en de Poolse minister voor milieuzaken Andrzej Kraszewski. Met deze campagne wil men het publiek meer bewust maken van de noodzaak verstandig om te gaan met schaarse natuurlijke hulpbronnen en burgers aanmoedigen bij hun aankopen na te denken over het milieueffect daarvan.

Commissaris Janez Potočnik voor Milieu verklaarde: "Nu onze economie zich in moeilijkheden bevindt en onze hulpbronnen schaarser worden is het tijd geworden eens na te denken over sommige van onze gewoonten. Door zorgvuldiger gebruik te maken van hulpbronnen kunnen wij niet alleen het milieu beschermen, maar ook geld besparen en de bedrijfskosten terugschroeven. Het gaat erom minder te gebruiken om meer te doen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. We moeten alleen wel wakker worden!"

Wakkere generatie

De voornaamste boodschap is 'anders consumeren' en na te denken alvorens we een keuze maken. Door de juiste keuzes te maken kunnen wij allemaal bijdragen tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen, geld besparen, onze impact op het milieu verminderen en zorgen voor een duurzamere toekomst.

De voornaamste instrumenten zijn een viralclip, een speciale website en een Facebookpagina waarop bezoekers worden aangemoedigd toe te treden tot de "wakkere generatie" en worden uitgedaagd om bijvoorbeeld een maand lang alleen gebruik te maken van het openbaar vervoer of minder lange douches te nemen om water te besparen.

Het startschot voor deze Europabrede campagne werd gegeven in Polen dat momenteel het roulerende voorzitterschap van de EU-Raad bekleedt. Voor de inauguratieceremonie in Warschau werd een stand opgericht waar bezoekers tips kunnen krijgen over duurzaam koken, duurzame mode en efficiënt energiegebruik en er wordt een openbaar debat gevoerd over "Jouw keuzes maken een wereld van verschil", in aanwezigheid van Janez Potočnik, Minister Kraszewski, en vertegenwoordigers van ngo's en de privésector.

Andere evenementen naar aanleiding van de lancering zullen dit jaar nog georganiseerd worden in Tsjechië, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk.

Achtergrond bij de campagne: waarom is hulpbronnenefficiëntie zo belangrijk?

Bij hulpbronnenefficiëntie gaat het erom duurzaam gebruik te maken van hulpbronnen: meer doen met minder en de milieueffecten verminderen. Het gaat erom de juiste keuzes te maken om te zorgen voor een goede levenskwaliteit, niet alleen nu maar ook voor de komende generaties.

Efficiënter gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen is de enige manier waarop wij binnen de beperkingen van de planeet, de gezondheid, rijkdom en welvaart waar we allemaal naar streven, kunnen bereiken binnen de beperkingen van de aarde. Hulpbronnenefficiënt worden houdt in dat wij onze manier van denken en onze gedragspatronen moeten veranderen en dat we rekening moeten houden met de manier waarop onze keuzes van invloed zijn op de natuurlijke hulpbronnen. Het betekent niet dat we minder moeten consumeren, het betekent dat we anders moeten consumeren.

Onze toekomst hangt af van de manier waarop wij nu gebruik maken van onze hulpbronnen. In onze drang naar een betere levensstandaard hebben we de neiging te consumeren zonder stil te staan bij de gevolgen daarvan. Wij vergeten welke impact ons gedrag heeft op natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodemfertiliteit, schone lucht en biodiversiteit. En daar hangt een prijskaartje aan: omdat deze hulpbronnen schaarser worden, zetten we onze toekomstig welzijn op het spel.

Het bedrijfsleven kan profijt trekken uit deze situatie. Door de efficiëntie te verhogen, kunnen we kosten besparen. Duurzame producten en nieuwe diensten openen nieuwe markten. Innovatie kan het concurrentievermogen verhogen en nieuwe banen creëren.

Ga voor alle bijzonderheden over de campagne naar de meertalige website: www.generationawake.eu

Videoclip "generation awake": http://www.youtube.com/user/GenerationAwake

Zie ook http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar