Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija sāk kampaņu par resursu efektīvu izmantošanu

Varšava, 2011. gada 17. oktobris. Šodien sākas ES kampaņa „Nomoda paaudze. Jūsu izvēle var nest pasaulē pārmaiņas!” ["Generation Awake. Your choices make a world of difference!"], aicinot patērētājus piekopt resursu patēriņa ziņā efektīvus ieradumus. Šo kampaņu Polijā inaugurēja Eiropas vides jautājumu komisārs Janess Potočniks [Janez Potočnik] un Polijas vides ministrs Andžejs Kraševskis [Andrzej Kraszewski]. Tās mērķis ir padziļināt sabiedrības izpratni par to, cik svarīgi ir nepietiekamos dabas resursus izmantot ar apdomu, un aicināt iedzīvotājus paturēt prātā, kā viņu iepērkoties izdarītie lēmumi ietekmē mūsu planētu.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: „Mūsu ekonomika ir nonākusi nopietnās grūtībās, un mums pieejamie resursi rūk. Ir pienācis laiks pārdomāt, kādi ir mūsu ieradumi. Resursu uzmanīgāks izmantojums būs ne vien ieguldījums dabas aizsardzībā, bet ļaus radīt ietaupījumus un samazināt uzņēmējiem izmaksas. Būtībā tādējādi, izmantojot mazāk līdzekļu, var izdoties paveikt vairāk. Ikviens no savas puses var ko darīt. Galvenais ir būt nomodā!

Esiet nomodā!

Galvenais kampaņas vēstījums ir šāds: patērē citādi un — pirms izdari savu izvēli — padomā! Pieņemdami pareizos lēmumus, mēs varam dot savu artavu dabas resursu saglabāšanā, palīdzēt ietaupīt līdzekļus, mazināt mūsu rīcības ietekmi uz vidi un veidot ilgtspējīgāku nākotni.

Galvenie rīki, ko izmantos šajā kampaņā, ir video klips, īpaši šim nolūkam izveidota Facebook lapa, kurā tās apmeklētāji ir aicināti pievienoties „Generation awake” un spert tādus soļus kā, piemēram, mēnesi izmantot tikai sabiedrisko transportu vai ūdens taupīšanas nolūkā pavadīt mazāk laika dušā.

Šo Eiropas mēroga kampaņu sāka Polijā, valstī, kura pašlaik ir ES Padomes prezidentvalsts. Šajā sakarā Varšavā, kur notiek kampaņas inaugurācija, ir izveidots stends, kur apmeklētāji var saņemt padomus par ilgtspējīgu pavārmākslu, „ilgtspējīgu” modi, kā arī efektīvu enerģijas izmantojumu; ar saukli „Jūsu izvēle var nest pasaulē pārmaiņas!” ["Your choices make a world of difference"] norisināsies arī sabiedriskas debates, kurās piedalīsies komisārs Janess Potočniks, vides ministrs Andžejs Kraševskis un NVO un privātā sektora pārstāvji.

Citi šāda veida pasākumi šogad tiks rīkoti arī Čehijā, Ungārijā un Apvienotajā Karalistē.

Vispārēja informācija par kampaņu. Resursu efektīva izmantošana: kāpēc?

Resursu efektīva izmantošana ir resursu ilgtspējīga izmantošana — kad izdodas paveikt vairāk, izmantojot mazāk resursu un mazinot ietekmi uz vidi. Izmantot efektīvi nozīmē izdarīt pareizo izvēli nolūkā nodrošināt labu dzīve kvalitāti ne vien tagad, bet arī turpmākajām paaudzēm.

Vienīgais veids, kā nodrošināt veselību, turīgumu un labklājību, pēc kuras mēs visi tik ļoti tiecamies, ir izmantot dabas resursus efektīvāk, ņemot vērā mūsu planētas ierobežojumus. Uzlabot resursu izmantojuma efektivitāti — tas nozīmē mainīt savu domāšanu un paradumus un neaizmirst, kā mūsu izdarītās izvēles ietekmē dabas resursus. Nav runa par patēriņa apjoma samazināšanu, bet gan par citādāku patēriņu.

Mūsu nākotne ir atkarīga no tā, kā mēs tagad izmantojam resursus. Savos nemitīgajos centienos uzlabot dzīves līmeni mēs dažkārt patērējam, nedomājot, kādas tam var būt sekas. Mēs aizmirstam par mūsu rīcības ietekmi uz tādiem dabas resursiem kā ūdens, auglīga augsne, tīrs gaiss un bioloģiskā daudzveidība. Tomēr visam ir sava cena: tā kā arvien samazinās pieejamie resursi, tiek apdraudēta labklājība nākotnē.

Uzņēmumi šo izveidojušos situāciju var izmantot savā labā, jo uzlabota efektivitāte iet kopsolī ar izmaksu samazinājumiem. Savukārt ilgtspējīgi ražojumi un jauni pakalpojumi paver jaunas tirgus iespējas. Inovācija var uzlabot konkurētspēju un veidot jaunas darbvietas.

Ar plašāku informāciju par kampaņu var iepazīties arī šādā tīmekļa vietnē:

www.generationawake.eu

„Generation awake” klipu var noskatīties http://www.youtube.com/user/GenerationAwake

Sk. arī http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar