Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon algatab ressursitõhususe kampaania

Varssavi, 17. oktoober 2011 – Täna algas ELi kampaania „Generation Awake.

Sinu valik loeb!", mille eesmärk on julgustada tarbijaid muutma ressursitõhus käitumine tavaks. Kampaania avasid Poolas Euroopa keskkonnavolinik Janez Potočnik ja Poola keskkonnaminister Andrzej Kraszewski. Kampaania eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust sellest, et nappe loodusressursse on vaja kasutada targalt, ning julgustada neid mõtlema, millist mõju nad avaldavad planeedile, kui teevad ostuotsuseid.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: Kuna meie majandus on raskustes ning ressursid kahanevad, on aeg muuta mõnd oma harjumust. Ressursside läbimõeldum kasutamine ei aita mitte ainult keskkonda kaitsta, vaid säästab ka raha ja vähendab ärikulusid. Asja mõte on selles, et vähem kasutades rohkem teha. Igaüks võib anda oma panuse. Me peame lihtsalt silmad lahti tegema!"

Teadlik põlvkond

Peamine sõnum on: tarbi erinevalt, ning mõtle, enne kui valid. Õigeid valikuid tehes võime aidata säilitada loodusvarusid, hoida kokku raha, vähendada oma mõju keskkonnale ja muuta tuleviku jätkusuutlikumaks.

Peamised kampaaniavahendid on videoklipp, üritust kajastav veebisait ja Facebook'i lehekülg, mille külastajaid julgustatakse ühinema kampaaniaga „Generation awake” ja võtma endale kohustusi, näiteks kasutada kuu aega ainult ühistransporti või vähendada duši all pesemise aega, et vett kokku hoida.

Üleeuroopaline kampaania avatakse Poolas, kes on rotatsiooni korras praegu Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik. Avamisüritusel Varssavis on üles pandud näitlik materjal ning külastajatele antakse nõu säästva kokanduse, moe ja tõhusa energiakasutuse kohta. Teemal „Sinu valik loeb!" toimub avalik arutelu, kus esinevad Janez Potočnik, minister Kraszewski ning valitsusväliste organisatsioonide ja erasektori esindajad.

Sel aastal organiseeritakse kampaania avaüritused veel ka Tšehhi Vabariigis, Ungaris ja Ühendkuningriigis.

Kampaania taust: miks ressursitõhusus?

Ressursitõhusus tähendab ressursside säästvat kasutamist – tehes vähesega rohkem ära ning minimeerides mõju keskkonnale. See tähendab õigete valikute tegemist, et tagada hea elukvaliteet mitte ainult praegu, vaid ka tulevatele põlvedele.

Loodusvarade tõhusam kasutamine, arvestades planeedi seatud piiranguid, on ainus tee tervise, rikkuse ja heaolu saavutamiseks, mille poole me kõik püüdleme. Ressursitõhusaks saamine tähendab, et me muudame oma mõtlemisviisi ja käitumismudeleid ja võtame arvesse, kuidas meie valikud mõjutavad loodusvarasid. Asja mõte ei ole vähem tarbimises – mõte on teistmoodi tarbimises.

Meie tulevik sõltub sellest, kuidas me praegu oma ressursse kasutame. Soovides innukalt parandada elamistingimusi, kipume tarbima ilma tagajärgedele mõtlemata. Unustame, kuidas meie käitumine mõjub sellistele loodusvaradele nagu vesi, viljakas pinnas, puhas õhk ja bioloogiline mitmekesisus. Ning kõigel sellel on hind: kuna need loodusvarad vähenevad, seame ohtu oma heaolu tulevikus.

Ettevõtted saavad seda võimalust kasutada oma huvides. Tõhususe suurendamine võib kulusid kokku hoida. Jätkusuutlikud tooted ja uued teenused avavad uusi turge. Innovaatilisus võib suurendada konkurentsi ja luua uusi töökohti.

Kampaania üksikasjad leiate mitmekeelsel veebisaidil: www.generationawake.eu

Videoklipp „Generation awake” veebisaidil: http://www.youtube.com/user/GenerationAwake

Vt ka http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar