Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen lancerer kampagne om ressourceeffektivitet

Warszawa, den 17. oktober 2011 – I dag lanceres EU-kampagnen "Generation Awake. Vælg bevidst og gør en forskel!", der skal få forbrugerne til gøre ressourceeffektivitet til en vane. Sløret for kampagnen blev løftet i Polen af EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, og den polske miljøminister, Andrzej Kraszewski. Målet er at skabe bevidsthed om, hvor vigtigt det er at anvende de knappe ressourcer med omtanke, og opfordre borgerne til at tænke over deres indvirkning på miljøet, når de foretager deres indkøb.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Med vores økonomi i krise og vores ressourcer, der svinder, er det på tide, vi begynder at genoverveje nogle af vores vaner. Ved at anvende ressourcerne med mere omtanke hjælper vi ikke blot med at beskytte miljøet, men vi sparer også penge og mindsker erhvervsomkostningerne. Det handler om at gøre mere med mindre. Alle kan tage deres del af ansvaret. Men vi bliver nødt til at vågne op!"

Generation awake

Det vigtigste budskab er, at vi skal "ændre vores forbrug, og tænke os om, før vi træffer et valg". Ved at vælge det rigtige kan vi hjælpe med at bevare naturressourcerne, spare penge, mindske vores påvirkning af miljøet og skabe en mere bæredygtig fremtid.

Kampagnens vigtigste redskaber er et videoklip, et websted og en Facebookside, hvor besøgende opfordres til at blive medlem af "Generation awake" og tage imod udfordringer som f.eks. udelukkende at bruge offentlig transport i en måned eller tage kortere bade og spare på vandet.

EU-kampagnen lanceres i Polen, der lige nu har EU-formandskabet. Lanceringen i Warszawa byder blandt andet på en stand, hvor besøgende kan få gode råd om bæredygtig madlavning og mode samt effektiv energiudnyttelse og en offentlig debat med temaet "Vælg bevidst og gør en forskel", med Janez Potočnik, minister Andrzej Kraszewski og repræsentanter fra ngo'er og den private sektor som deltagere.

Der vil blive afholdt flere lanceringsarrangementer i år i Tjekkiet, Ungarn og Storbritannien.

Baggrunden for kampagnen: hvorfor ressourceeffektivitet?

Ressourceeffektivitet handler om at anvende ressourcerne på en bæredygtig måde - at gøre mere med mindre og mindske påvirkningen af miljøet. Det handler om at træffe de rette valg for at sikre en god livskvalitet, ikke bare for os selv, men også for de kommende generationer.

En effektiv anvendelse af naturressourcerne er det eneste middel til at opnå den sundhed, velstand og velvære, vi alle ønsker, inden for klodens begrænsninger. At blive ressourceeffektiv vil sige at ændre vores tankegang og adfærdsmønstre og tage hensyn til, hvordan vores valg påvirker naturressourcerne. Det handler ikke om at forbruge mindre – men om at forbruge anderledes.

Vores fremtid afhænger af, hvordan vi anvender ressourcerne nu. I vores stræben efter at forbedre vores levestandard er vi tilbøjelige til at forbruge uden at tænke over konsekvenserne. Vi glemmer, at vores adfærd påvirker naturressourcerne såsom vand, frugtbar jord, ren luft og biodiversitet. Og det har sin pris: i takt med at disse ressourcer bliver færre, bringer vi vores fremtidige velfærd i fare.

Denne mulighed kan også være en fordel for virksomheder, da øget effektivitet betyder færre omkostninger. Bæredygtige produkter og nye tjenester åbner op for nye markeder. Innovation kan øge konkurrenceevnen og skabe nye job.

Få yderligere oplysninger på kampagnens flersprogede websted:

www.generationawake.eu

Videoklippet "generation awake": http://www.youtube.com/user/GenerationAwake

Se også http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Kontaktpersoner

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar