Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise zahajuje kampaň za účinné využívání zdrojů

Varšava 17. října 2011 – Dnes byla zahájena kampaň EU „Generation Awake. Your choices make a world of difference! (Je naléhavě třeba se probrat. Veškerý rozdíl spočívá v tom, jak se rozhodnete!),“ jež má povzbudit spotřebitele k tomu, aby si navykli účinně využívat zdroje. Tuto kampaň v Polsku slavnostně otevřeli Janez Potočnik, komisař pro životní prostředí, a Andrzej Kraszewski, polský ministr pro životní prostředí. Jejím účelem je zvýšit povědomí o potřebě využívat vzácné přírodní zdroje moudře a povzbudit občany k tomu, aby při činění nákupních rozhodnutí přemýšleli o jejich dopadu na planetu.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „V situaci, kdy se ekonomika nachází v obtížích a zdroje se ztenčují, je na čase začít přehodnocovat některé z našich zvyků. Opatrnější využívání zdrojů nejenom pomáhá ochránit životní prostředí, ale šetří peníze a snižuje podnikové náklady. Jde o to, aby se při využití menších vstupů učinilo více. Každý může přispět svou troškou do mlýna. Jenom se musíme probrat!

Je naléhavě třeba se probrat

Klíčovým poselstvím je: „Konzumujte odlišně a uvažujte dříve, než se rozhodnete.“ Činěním správných rozhodnutí můžeme všichni přispět k ochraně přírodních zdrojů, k šetření peněz, ke snížení svého vlivu na životní prostředí a k zajištění větší udržitelnosti naší budoucnosti.

Hlavními nástroji této kampaně jsou klip šiřitelný na internetu, internetová strana věnovaná tomuto účelu a strana Facebooku, kde jsou návštěvníci vybízeni, aby se přidali ke kampani „Je naléhavě třeba se probrat“ a akceptovali myšlenku, že je třeba vynakládat úsilí, jako třeba používat měsíc pouze prostředky veřejné dopravy nebo snížit dobu sprchování s cílem ušetřit vodu.

Celoevropská kampaň se zahajuje v Polsku, které v současné době zastává předsednictví Rady EU (podle zásady rotace). Slavnostní zahájení ve Varšavě zahrnuje stánek, kde budou návštěvníci dostávat tipy ohledně „udržitelného“ vaření a módy a účinného využití energie, a veřejnou debatu na téma „Your choices make a world of difference“ („Veškerý rozdíl spočívá v tom, jak se rozhodnete“), jíž se zúčastní Janez Potočnik, ministr Kraszewski, zástupci nevládních organizací a soukromého sektoru.

Další akce slavnostního zahájení budou letos organizovány také v České republice, Maďarsku a ve Spojeném království.

Souvislosti kampaně: proč účinné využívání zdrojů?

V účinném využívání zdrojů jde o využívání zdrojů udržitelným způsobem – činit více s menšími vstupy a minimalizovat dopady na životní prostředí. Běží o učinění správných rozhodnutí k zajištění dobré kvality života, nikoli jenom pro dnešek, ale pro další generace.

Účinnější využívání přírodních zdrojů je jediným způsobem, jak dosáhnout zdraví, prosperity a dobrých životních podmínek, po nichž v rámci limitů naší planety všichni toužíme. Stát se lidmi, kteří účinně využívají zdroje, znamená změnit způsob myšlení a vzorce chování a zohlednit to, jaký dopad mají naše rozhodnutí na přírodní zdroje. Nejde o menší spotřebu – jde o odlišnou spotřebu.

Naše budoucnost závisí na tom, jak využíváme zdroje v přítomnosti. V dychtivosti po zlepšení naší životní úrovně máme tendenci spotřebovat, aniž bychom se zamýšleli nad důsledky. Zapomínáme na dopad našeho chování na přírodní zdroje, jako je voda, úrodná půda, čisté ovzduší a biologická rozmanitost. A to něco stojí: protože se tyto zdroje stávají vzácnějšími, ohrožujeme svou budoucí prosperitu.

Podniky mohou tuto příležitost využít ve svůj prospěch. Zvýšením efektivity lze ušetřit náklady. Udržitelné produkty a nové služby otevírají nové trhy. Inovacemi lze dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti a vytvářet nová pracovní místa.

Zevrubnější informace lze nalézt na mnohojazyčných internetových stránkách kampaně: www.generationawake.eu

Videoklip „Generation Awake / Je naléhavě třeba se probrat“:

http://www.youtube.com/user/GenerationAwake

Viz též http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar