Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията стартира кампания за ефективно използване на ресурсите

Варшава, 17 октомври 2011 г. – Днес стартира кампанията „Будно поколение. Вашият избор променя света!“, с която Европейският съюз цели ефективното използване на ресурсите да се превърне в навик на потребителите. Тя беше открита тържествено в Полша от европейския комисар по околната среда Янез Поточник и полския министър на околната среда Анджей Крашевски. Нейната задача е да припомни, че е необходимо редките природни ресурси да се използват разумно и да подтикне гражданите да мислят за последиците за планетата, когато вземат решение дали да купят нещо.

По този повод комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Икономическите затруднения и намаляващите ресурси налагат да преосмислим някои свои навици. По-пестеливото използване на ресурсите не само подпомага опазването на околната среда, но и води до икономии на средства и до снижаване на стопанските разходи. То означава да се потребява по-малко, за да се произведе повече. Всеки може да даде своя принос. Просто трябва да си отворим очите за този проблем!“

Будно поколение

Ключовото послание е „разумно потребление, осмислен избор“. Ако избираме внимателно, всички ние можем да допринесем за съхраняването на природните ресурси, да спестим финансови средства, да ограничим неблагоприятното въздействие върху околната среда и да си осигурим по-устойчиво бъдещо развитие.

Кампанията ще се осъществява чрез видеоклип, разпространяван по интернет, специален уебсайт и страница във „Фейсбук“. Там посетителите могат да се присъединят към инициативата „Будно поколение“, като поемат някои предизвикателства, например в продължение на един месец да използват само обществен транспорт или да пестят вода, като намалят времето, прекарвано под душа.

Общоевропейската кампания стартира в Полша, която в момента председателства на ротационен принцип Съвета на ЕС. Откриването във Варшава включва представяне на щанд, където посетителите могат да получат съвети за екологосъобразна кулинария и мода, както и за ефективно използване на енергия, и публична дискусия на тема „Вашият избор променя света“ с участието на Янез Поточник, министър Крашевски и представители на неправителствени организации и на частния сектор.

Други подобни прояви ще бъдат организирани тази година и в Чешката република, Унгария и Обединеното кралство.

Контекст на кампанията: Защо се налага ефективно използване на ресурсите?

Ефективното използване на ресурсите е неразривно свързано с тяхното разумно и пестеливо потребяване, което ще рече да се произвежда повече като се разходва по-малко и да се намалява вредното въздействие върху околната среда. Става дума за избор, който да гарантира добро качество на живот не само за нас, но и за идните поколения.

По-рационалното използване на ограничените природни ресурси на планетата е единственият начин за осигуряване на здравето, богатството и благоденствието, което всички желаем. Да започнем да използваме ресурсите ефективно значи да променим начина си на мислене и моделите си на поведение, като си даваме сметка за влиянието, което оказва нашият избор върху природните ресурси. Целта е не да се потребява по-малко, а да се промени начинът на потребление.

Бъдещето ни зависи от това, как използваме ресурсите днес. В стремежа си да подобрим жизнения си стандарт ние имаме склонност да потребяваме без особено да се замисляме за последствията. Забравяме какво въздействие има нашето поведение върху природни ресурси като водата, плодородните почви, чистия въздух и биологичното разнообразие. А това има своята цена: ресурсите намаляват все повече, което застрашава нашето бъдещо благосъстояние.

Фирмите могат да се възползват от очертаващата се по този начин възможност. Повишаването на ефективността съкращава разходите. Продуктите на устойчивото производство и новите услуги разкриват нови пазари. Иновациите увеличават конкурентоспособността и създават нови работни места.

Подробна информация можете да намерите на многоезичния уебсайт на кампанията: www.generationawake.eu

Видеоклип „Будно поколение“: http://www.youtube.com/user/GenerationAwake

Вижте също http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar