Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL PL

Il-Kummissjoni Ewropea - Stqarrija għall-Istampa

Il-Kummissjoni ser tirkupra mingħand l-Istati Membri EUR 214-il miljun min-nefqa tal-PAK

Brussell, l-14 ta’ Ottubru 2011 - Total ta’ EUR 214-il miljun mill-fondi tal-politika agrikola tal-UE minfuqa bla bżonn mill-Istati Membri qed jintalbu lura lura mill-Kummissjoni Ewropea skont dik li tissejjaħ approvazzjoni tal-proċedura tal-kontijiet. Dawn il-flus se jerġgħu jidħlu fil-baġit tal-UE minħabba li ma kienx hemm konformità mar-regoli tal-UE jew minħabba li l-proċeduri ta' kontroll tan-nefqa agrikola ma kinux adegwati. Skont il-Politika Agrikola Komuni (PAK), l-Istati Membri huma responsabbli għall-ħlas u għall-kontroll tan-nefqa, u l-Kummissjoni jeħtiġilha tiżgura li l-Istati Membri jkunu użaw il-fondi sewwa.

Korrezzjonijiet finanzjarji ewlenin

Skont din l-aħħar deċiżjoni, il-fondi ser jiġu rkuprati mid-Danimarka, il-Ġermanja, il-Greċja, Spanja, l-Italja, Ċipru, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Awstrija, il-Polonja, il-Portugall, il-Finlandja, l-Isvezja u r-Renju Unit. Il-korrezzjonijiet individwali l-iktar sinifikanti huma:

  • EUR 76.6 miljuni mitluba mill-Isvezja għan-nuqqasijiet fis-Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Ħbula tar-Raba' – is-Sistema ta’ Informazzjoni Ġeografika (LPIS-GIS), il-kontrolli amministrattivi u s-sanzjonijiet għall-infiq tal-għajnuna għaż-żoni, inklużi l-miżuri għall-Iżvilupp Rurali bbażati skont iż-żona;

  • EUR 70.9 miljuni mitluba mill-Italja minħabba l-kontrolli tard fis-settur tal-ħalib;

  • EUR 22.3 miljuni mitluba mid-Danimarka għan-nuqqasijiet f'LPIS-GIS, fl-ispezzjonijiet fuq il-post u fil-kalkolu tas-sanzjonijiet;

It-tabelli mehmużin hawn taħt (fl-Annessi I u II) jagħtu d-dettalji dwar il-korrezzjonijiet individwali, skont l-Istat Membru u skont is-settur.

Sfond

L-Istati Membri huma responsabbli għall-ġestjoni tal-parti l-kbira tal-pagamenti tal-PAK, speċjalment permezz tal-aġenziji tal-pagamenti tagħhom. Huma inkarigati wkoll mill-kontrolli, pereżempju mill-verifika tat-talbiet tal-bdiewa għall-pagamenti diretti. Il-Kummissjoni twettaq aktar minn 100 verifika kull sena, billi tivverifika li l-kontrolli tal-Istati Membri u li r-rispons għan-nuqqasijiet ikunu suffiċjenti, u għandha s-setgħa li titlob lura l-fondi bl-arretrati jekk l-awditjar ikun jixhed li r-rispons tal-Istati Membri mhuwiex tajjeb biżżejjed biex jiggarantixxi li l-fondi tal-UE jkunu ntefqu kif suppost.

Għal aktar informazzjoni

Għad-dettalji dwar kif taħdem is-sistema tal-approvazzjoni tal-kontijiet annwali, ara l-MEMO/06/178 u l-formola bit-tagħrif imsejħa “Namministraw il-baġit tal-agrikoltura b’mod għaqli", li tista’ tinstab fuq l-internet fl-indirizz li ġej: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

Anness I: Approvazzjoni tal-kontijiet tal-FAEG u tal-FAEŻR

Deċiżjoni Nru 35: Korrezzjonijiet mill-Istat Membru

Qasam li fih qed issir il-korrezzjoni u r-raġuni għaliha

Ammont f’miljuni ta’ Euro

L-Awstrija

Korrezzjonijiet oħrajn – korrezzjoni proposta talli nqabżu l-limiti finanzjarji għas-sena finanzjarja 2006

1.304

Ċipru

 

Il-qasam tal-għajnuna – korrezzjoni proposta għal-LPIS mhux tajbin u għan-nuqqasijiet fl-ispezzjonijiet fuq il-post fir-rigward tas-snin finanzjarji 2006-2008 għan-nefqa tal-għajnuna għaż-żoni, inklużi l-miżuri għall-Iżvilupp Rurali bbażati skont iż-żona

9.086

Għajnuna għaż-żona – korrezzjoni proposta għas-sena finanzjarja 2009 minħabba nuqqasijiet f'LPIS-GIS

1.659

Id-Danimarka

 

Għajnuna għaż-żona – korrezzjoni proposta għas-snin finanzjarji 2006 u 2007 għan-nuqqasijiet f'LPIS-GIS kif ukoll fl-ispezzjonijiet fuq il-post

20.296

Għajnuna għaż-żona – korrezzjoni proposta għas-snin finanzjarji 2006-2010 minħabba nuqqasijiet fil-kontrolli tal-istatus tal-bidwi

1.545

Pagamenti tard – korrezzjoni proposta għas-sena finanzjarja 2008 għan-nuqqas ta’ konformità mal-iskadenzi tal-pagamenti u talli nqabeż il-limitu finanzjarju

0.331

Il-Finlandja

 

Għajnuna għaż-żona – korrezzjoni proposta għas-snin finanzjarji 2007-2009 għan-nuqqasijiet f'LPIS-GIS

0.462

Għajnuna għaż-żona – korrezzjoni proposta għas-snin finanzjarji 2007-2010 minħabba n-nuqqasijiet fl-attivazzjoni tal-intitolamenti tal-ġonna tal-ħxejjex, in-nuqqas ta’ rkupru għal pagamenti mhux dovuti u l-pagamenti żejda marbuta mal-ammonti ta’ referenza għall-produzzjoni tal-pitravi zokkrija

0.529

Il-Ġermanja

 

Frott u ħxejjex – korrezzjoni proposta għas-sena finanzjarja 2008 għan-nefqa mhux eleġibbli fi tliet (3) organizzazzjonijiet tal-produtturi minħabba n-nuqqasijiet fis-sistema ta’ kontroll dwar ir-rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

0.847

Korrezzjonijiet oħrajn – korrezzjoni proposta għall-ksur fil-materjal fir-rigward tal-popolazzjoni fis-Sistema Integrata ta' Amministrazzjoni u Kontroll (IACS) tal-FAEG fis-sena finanzjarja 2008

0.949

Korrezzjonijiet oħrajn – korrezzjoni proposta għall-ksur fil-materjal fir-rigward tal-popolazzjoni li mhux fl-IACS tal-FAEG fis-sena finanzjarja 2008

0.697

Il-Greċja

 

Inbid – korrezzjoni propostai għas-snin finanzjarji 2004-2005 minħabba n-nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin, nuqqasijiet biex jiġi stabbilit u jkun hemm aċċess għar-reġistru tal-vinji

2.918

Għajnuna għaż-żona - korrezzjoni proposta għas-snin finanzjarji 2007 għan-nuqqasijiet fil-kalkolu tal-intitolamenti

6.827

L-Italja

 

Prodotti tal-ħalib - korrezzjoni proposta għas-snin finanzjarji 2005-2007 għall-kontrolli li saru tard

70.912

Għajnuna għaż-żona - korrezzjoni proposta għan-nuqqasijiet f'LPIS u fil-kalkolu tas-sanzjonijiet għas-sena finanzjarja 2008 għan-nefqa tal-għajnuna għaż-żoni, inklużi l-miżuri għall-Iżvilupp Rurali bbażati skont iż-żona

7.607

Korrezzjonijiet oħrajn – korrezzjoni proposta għal ammont iddikjarat fl-2005 u li ma tħallasx fis-sena finanzjarja 2005

0.067

Qasam li fih qed issir il-korrezzjoni u r-raġuni għaliha

Ammont f’miljuni ta’ Euro

Malta

Għajnuna għaż-żona – korrezzjoni proposta għan-nuqqasijiet f'LPIS fir-rigward tas-sena finanzjarja 2007 għan-nefqa tal-għajnuna għaż-żoni, inklużi l-miżuri għall-Iżvilupp Rurali bbażati skont iż-żona

0.222

Korrezzjonijiet oħrajn – korrezzjoni proposta għall-irregolaritajiet u d-djun fis-sena finanzjarja 2007

0.039

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Għajnuna għaż-żona – korrezzjoni proposta għas-snin finanzjarji 2007-2010 talli nqabeż il-limitu nazzjonali kif ukoll għan-nuqqasijiet fil-kalkolu tal-intitolamenti

2.243

Il-Polonja

L-Iżvilupp Rurali – korrezzjoni proposta għas-snin finanzjarji 2005-2007 għan-nuqqas tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali fi proġetti li huma taħt l-20 ettaru fil-qasam tal-afforestazzjoni

0.201

Korrezzjonijiet oħrajn – korrezzjoni proposta għall-Iżjed Żball Probabbli

0.454

Il-Portugall

 

Frott u ħxejjex – korrezzjoni proposta għas-snin finanzjarji 2007 u 2008 minħabba n-nuqqasijiet fl-ispezzjoni tar-rendiment tal-ipproċessar fl-ipproċessar tat-tadam

0.678

L-iżvilupp Rurali – korrezzjoni proposta għas-snin finanzjarji 2006-2007 minħabba n-nuqqasijiet fl-ambitu tal-ispezzjonijiet fuq il-post għall-miżuri Agri-ambjentali u għall-miżuri taż-żoni l-anqas favorevoli u l-applikazzjoni tard tas-sistema ta’ sanzjonijiet

0.656

Korrezzjonijiet oħrajn – korrezzjoni proposta għal żbalji finanzjarji fil-popolazzjoni tal-FAEG u l-FAEŻR fis-sena finanzjarja 2007

0.401

Spanja

Korrezzjonijiet oħrajn – korrezzjoni proposta għal materjal u żbalji magħrufa fil-kontijiet u d-debituri

0.571

L-Isvezja

Għajnuna għaż-żona – Korrezzjonijiet oħrajn – korrezzjoni proposta għas-snin finanzjarji 2006-2008 minħabba n-nuqqasijiet f'LPIS-GIS, fil-kontrolli amministattivi u s-sanzjonijiet (relatata wkoll mal-miżuri għall-Iżvilupp Rurali bbażati skont iż-żona)

76.616

Ir-Renju Unit

Għajnuna għaż-żona – korrezzjoni proposta għas-snin finanzjarji 2006-2008 minħabba n-nuqqasijiet fil-kontroll, l-allokazzjoni mhux korretta tal-intitolamenti u talli nqabżu l-limiti reġjonali

5.970

AMMONT TOTALI

214.085

Anness II: Approvazzjoni tal-kontijiet tal-FAEG u tal-FAEŻR

Deċiżjoni Nru 35: Korrezzjonijiet mis-Settur

F'miljuni ta’ EUR

Frott u ħxejjex

1.524

 

 

Prodotti tal-ħalib

70.912

Inbid

2.918

Għajnuna għaż-żoni

125.804

Żvilupp Rurali

9.486

Ħlasijiet tard

0.331

Korrezzjonijiet oħra

3.109

AMMONT TOTALI

214.085

 

Kuntatti:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar