Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI MT PL

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή θα ανακτήσει 214 εκατ. ευρώ από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2011 - Στο πλαίσιο της αποκαλούμενης διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί σήμερα την ανάκτηση συνολικού ποσού 214 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, το οποίο καταβλήθηκε αχρεωστήτως από τα κράτη μέλη. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη.

Κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις

Στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής απόφασης, θα ανακτηθούν ποσά από τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μεγαλύτερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:

  • 76,6 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στη Σουηδία για τις αδυναμίες στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων – Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΑΑ-ΣΓΠ), στους διοικητικούς ελέγχους και στις κυρώσεις για δαπάνες συνδεδεμένες με στρεμματικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της καλλιεργούμενης επιφάνειας·

  • 70,9 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Ιταλία αναφορικά με καθυστερημένους ελέγχους στον τομέα του γάλακτος·

  • 22,3 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στη Δανία για τις αδυναμίες στο ΣΑΑ-ΣΓΠ, στους επιτόπιους ελέγχους και στον υπολογισμό των κυρώσεων.

Αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους διορθώσεων, ανά κράτος μέλος και ανά τομέα, περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες (Παραρτήματα I και II).

Ιστορικό

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των περισσότερων ενισχύσεων της ΚΓΠ, κυρίως μέσω των οργανισμών τους πληρωμών. Είναι, επίσης, υπεύθυνα για τους ελέγχους, για παράδειγμα τον έλεγχο των αιτήσεων άμεσων ενισχύσεων που υποβάλλουν οι γεωργοί. Η Επιτροπή διενεργεί πάνω από 100 ελέγχους κατ’ έτος για να εξακριβώσει ότι οι έλεγχοι των κρατών μελών και τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι ικανοποιητικά, της έχει δε δοθεί η εξουσία να ανακτά τα οφειλόμενα χρήματα εάν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί ότι τα χρήματα της ΕΕ έχουν δαπανηθεί σωστά.

Για περισσότερες πληροφορίες

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης των ετήσιων λογαριασμών, βλ. MEMO/06/178 και το ενημερωτικό φυλλάδιο "Managing the agriculture budget wisely", (Συνετή διαχείριση του γεωργικού προϋπολογισμού), το οποίο υπάρχει στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

Παράρτημα I: Εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ

Απόφαση 35: Διορθώσεις ανά κράτος μέλος

Τομέας και λόγος για τη διόρθωση

Ποσό σε εκατ. ευρώ

Αυστρία

Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση για υπέρβαση των ανώτατων χρηματοδοτικών ποσών για το οικονομικό έτος 2006

1.304

Κύπρος

 

Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για ελλιπές ΣΑΑ και ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους αναφορικά με τα οικονομικά έτη 2006-2008 για δαπάνες συνδεδεμένες με στρεμματικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της καλλιεργούμενης επιφάνειας

9.086

Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2009 αναφορικά με αδυναμίες στο ΣΑΑ-ΣΓΠ

1.659

Δανία

 

Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006 και 2007 αναφορικά με αδυναμίες στο ΣΑΑ-ΣΓΠ και στους επιτόπιους ελέγχους

20.296

Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2010 αναφορικά με ελλείψεις στους ελέγχους της ιδιότητας του γεωργού

1.545

Καθυστερημένες πληρωμές – προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2008 για μη συμμόρφωση με τις προθεσμίες πληρωμών και υπέρβαση των ανώτατων χρηματοδοτικών ποσών

0.331

Φινλανδία

 

Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007-2009 αναφορικά με αδυναμίες στο ΣΑΑ-ΣΓΠ

0.462

Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007-2010 αναφορικά με ελλείψεις στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων σε λαχανόκηπους, μη ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών ενισχύσεων και υπέρβαση πληρωμών συνδεδεμένων με ποσά αναφοράς για παραγωγή ζαχαροτεύτλων

0.529

Γερμανία

 

Οπωροκηπευτικά – προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2008 σχετικά με μη επιλέξιμες δαπάνες σε τρεις οργανώσεις παραγωγών λόγω των αδυναμιών στο σύστημα ελέγχου όσον αφορά την αναγνώριση οργανώσεων παραγωγών

0.847

Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση για παραβίαση υλοποίησης ως προς τον πληθυσμό ΕΓΤΕ ΟΣΔΕ το οικονομικό έτος 2008

0.949

Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση για παραβίαση υλοποίησης ως προς τον πληθυσμό ΕΓΤΕ εκτός ΟΣΔΕ το οικονομικό έτος 2008

0.697

Ελλάδα

 

Οίνος - προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2004-2005 αναφορικά με αδυναμίες σε βασικούς ελέγχους, ελλείψεις στην κατάρτιση του αμπελουργικού μητρώου και την πρόσβαση σε αυτό

2.918

Στρεμματικές ενισχύσεις - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2007 αναφορικά με ελλείψεις στον υπολογισμό των δικαιωμάτων

6.827

Ιταλία

 

Γαλακτοκομικά προϊόντα - προτεινόμενη διόρθωση για το οικονομικό έτος 2005-2007 αναφορικά με καθυστερημένους ελέγχους

70.912

Στρεμματικές ενισχύσεις – προτεινόμενη διόρθωση για ελλείψεις στο ΣΑΑ και στον υπολογισμό των κυρώσεων αναφορικά με το οικονομικό έτος 2008 για δαπάνες συνδεδεμένες με στρεμματικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της καλλιεργούμενης επιφάνειας

7.607

Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση για ποσό δηλωθέν στους ετήσιους λογαριασμούς του 2005 και μη καταβληθέν το οικονομικό έτος 2005

0.067

Τομέας και λόγος για τη διόρθωση

Ποσό σε εκατ. ευρώ

Μάλτα

Στρεμματικές ενισχύσεις προτεινόμενη διόρθωση για ελλείψεις στο ΣΑΑ ως προς το οικονομικό έτος 2007 για δαπάνες συνδεδεμένες με στρεμματικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της καλλιεργούμενης επιφάνειας

0.222

Λοιπές διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση για παρατυπίες και χρέη το οικονομικό έτος 2007

0.039

Κάτω Χώρες

Στρεμματικές ενισχύσεις προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007-2010 λόγω υπέρβασης του εθνικού ανώτατου ποσού και ελλείψεων στον υπολογισμό των δικαιωμάτων

2.243

Πολωνία

Αγροτική ανάπτυξη – προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2005-2007 λόγω απουσίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα κάτω των 20ha στο πεδίο της αναδάσωσης

0.201

Λοιπές διορθώσεις προτεινόμενη διόρθωση αναφορικά με το πιθανότερο σφάλμα

0.454

Πορτογαλία

 

Οπωροκηπευτικά προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007 και 2008 αναφορικά με ελλείψεις στον έλεγχο της απόδοσης μεταποίησης ντομάτας

0.678

Αγροτική ανάπτυξη προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2007 αναφορικά με ελλείψεις στο αντικείμενο των επιτόπιων ελέγχων σε αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα και μέτρα για τις μειονεκτικές περιοχές και την καθυστερημένη εφαρμογή του συστήματος επιβολής κυρώσεων

0.656

Λοιπές διορθώσεις προτεινόμενη διόρθωση για σφάλματα οικονομικών υπολογισμών στους πληθυσμούς του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ το οικονομικό έτος 2007

0.401

Ισπανία

Λοιπές διορθώσεις προτεινόμενη διόρθωση για ουσιώδη και γνωστά σφάλματα στους λογαριασμούς και τους οφειλέτες

0.571

Σουηδία

Στρεμματικές ενισχύσεις – προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2008 αναφορικά με αδυναμίες στο ΣΑΑ-ΣΓΠ, διοικητικούς ελέγχους και κυρώσεις (σχετίζεται επίσης με μέτρα αγροτικής ανάπτυξης βάσει της καλλιεργούμενης επιφάνειας)

76.616

Ηνωμένο Βασίλειο

Στρεμματικές ενισχύσεις – προτεινόμενη διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2008 αναφορικά με ελλείψεις στον έλεγχο, εσφαλμένη κατανομή δικαιωμάτων και υπέρβαση των περιφερειακών ανωτάτων ποσών

5.970

ΣΥΝΟΛΟ

214.085

Παράρτημα II: Εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ

Απόφαση 35: Διορθώσεις ανά τομέα

Σε εκατ. ευρώ

Οπωροκηπευτικά

1.524

 

 

Γαλακτοκομικά προϊόντα

70.912

Οίνος

2.918

Στρεμματικές ενισχύσεις

125.804

Αγροτική ανάπτυξη

9.486

Καθυστερημένες πληρωμές

0.331

Λοιπές διορθώσεις

3.109

ΣΥΝΟΛΟ

214.085

 

Contact:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar