Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT SV PT FI EL MT PL

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 214 mio. EUR i forbindelse med den fælles landbrugspolitik

Bruxelles, den 14. oktober 2011 - Europa-Kommissionen har i dag besluttet, at i alt 214 mio. EUR, som medlemsstaterne uretmæssigt har udbetalt til dækning af landbrugsudgifter, skal tilbagebetales i forbindelse med den såkaldte regnskabsafslutning. Pengene vender tilbage til EU-budgettet, fordi EU-reglerne for landbrugsudgifter ikke er overholdt eller kontrollen med dem har været utilstrækkelig. Medlemsstaterne er ansvarlige for betalinger og kontrol af udgifter i forbindelse med den fælles landbrugspolitik, og Kommissionen skal sikre sig, at medlemsstaterne har anvendt midlerne korrekt.

De vigtigste finansielle korrektioner

Ifølge denne seneste afgørelse vil der blive krævet midler tilbagebetalt fra Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Italien, Cypern, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige. Som de vigtigste korrektioner kan nævnes:

  • 76,6 mio. EUR skal tilbagebetales af Sverige som følge af svagheder i markidentifikationssystemet/det geografiske informationssystem (LPIS-GIS), den administrative kontrol og sanktionerne for udgifterne til arealstøtte, herunder arealbaserede foranstaltninger til udvikling af landdistrikter

  • 70,9 mio. EUR skal tilbagebetales af Italien som følge af for sen kontrol i mælkesektoren

  • 22,3 mio. EUR skal tilbagebetales af Danmark som følge af svagheder i LPIS-GIS, kontrollen på stedet og beregningen af sanktioner.

De vedlagte tabeller (bilag I og II) indeholder en oversigt over korrektionerne, fordelt på medlemsstater og sektorer.

Baggrund

Medlemsstaterne er ansvarlige for de fleste betalinger i forbindelse med den fælles landbrugspolitik, først og fremmest via deres betalingsorganer. De har også ansvaret for kontrol, fx af landbrugernes ansøgninger om direkte betalinger. Hvert år foretager Kommissionen mere end 100 revisioner, hvor den sikrer sig, at medlemsstaternes kontrol er tilfredsstillende, og at de reagerer på påpegede mangler. Kommissionen har beføjelse til at kræve tilbagebetaling bagud, hvis revisionen viser, at medlemsstaten ikke har reageret godt nok til at sikre, at EU's midler bliver brugt korrekt.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om, hvordan den årlige regnskabsafslutning fungerer, kan findes i MEMO/06/178 og faktabladet "Managing the agriculture budget wisely" på: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

Bilag I: Afslutning af EGFL- og ELFUL-regnskaberne

Afgørelse nr. 35: Korrektioner fordelt på medlemsstater

Sektor og årsagen til korrektionen

Beløb i mio. EUR

Østrig

Andre korrektioner – foreslået korrektion for overskridelse af de finansielle lofter i regnskabsåret 2006

1,304

Cypern

 

Arealstøtte - foreslået korrektion for ringe LPIS og mangler i kontrollen på stedet vedrørende udgifterne til arealstøtte i regnskabsårene 2006-2008, herunder arealbaserede foranstaltninger til udvikling af landdistrikter

9,086

Arealstøtte - foreslået korrektion for regnskabsåret 2009 vedrørende svagheder i LPIS-GIS

1,659

Danmark

 

Arealstøtte - foreslået korrektion for regnskabsårene 2006 og 2007 vedrørende svagheder i LPIS-GIS og kontrollen på stedet

20,296

Arealstøtte - foreslået korrektion for regnskabsårene 2006-2010 vedrørende manglende kontrol af landbrugernes status

1,545

For sene betalinger - foreslået korrektion for regnskabsåret 2008 vedrørende manglende overholdelse af betalingsterminer og overskridelse af de finansielle lofter

0,331

Finland

 

Arealstøtte - foreslået korrektion for regnskabsårene 2007-2009 vedrørende svagheder i LPIS-GIS

0,462

Arealstøtte - foreslået korrektion for regnskabsårene 2007-2010 vedrørende manglende aktivering af rettigheder for grøntsagsdyrkning, manglende inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb vedrørende referencebeløbene for sukkerroeproduktion

0,529

Tyskland

 

Frugt og grøntsager - foreslået korrektion for regnskabsåret 2008 vedrørende ikke-støtteberettigede udgifter i tre producentorganisationer som følge af svagheder i kontrolsystemet for anerkendelse af producentorganisationer

0,847

Andre korrektioner - foreslået korrektion for overskridelse af væsentlighedstærsklen vedrørende EGFL – IFKS-populationen i regnskabsåret 2008

0,949

Andre korrektioner - foreslået korrektion for overskridelse af væsentlighedstærsklen vedrørende EGFL-populationen uden for IFKS i regnskabsåret 2008

0,697

Grækenland

 

Vin - foreslået korrektion for regnskabsårene 2004-2005 vedrørende svagheder i de centrale kontroller, manglende oprettelse og adgang til fortegnelsen over vindyrkningsarealer

2,918

Arealstøtte - foreslået korrektion for regnskabsåret 2007 vedrørende fejl i beregningen af rettigheder

6,827

Italien

 

Mejeriprodukter - foreslået korrektion for regnskabsårene 2005-2007 vedrørende for sen kontrol

70,912

Arealstøtte - foreslået korrektion for mangler i LPIS og beregningen af sanktioner for udgifterne til arealstøtte i regnskabsåret 2008, herunder arealbaserede foranstaltninger til udvikling af landdistrikter

7,607

Andre korrektioner - foreslået korrektion for et beløb, der er opført i årsregnskabet for 2005, men ikke betalt i regnskabsåret 2005

0,067

Malta

Arealstøtte - foreslået korrektion for mangler i LPIS for udgifterne til arealstøtte i regnskabsåret 2007, herunder arealbaserede foranstaltninger til udvikling af landdistrikter

0,222

Andre korrektioner - foreslået korrektion for uregelmæssigheder og gæld i regnskabsåret 2007

0,039

Nederlandene

Arealstøtte - foreslået korrektion for regnskabsårene 2007-2010 vedrørende overskridelse af nationale lofter og fejl i beregningen af rettigheder

2,243

Polen

Udvikling af landdistrikter - foreslået korrektion for regnskabsårene 2005-2007 vedrørende manglende vurdering af virkningerne for miljøet af skovrejsningsprojekter på mindre end 20 ha

0,201

Andre korrektioner - foreslået korrektion vedrørende den mest sandsynlige fejl (Most Likely Error)

0,454

Portugal

 

Frugt og grøntsager - foreslået korrektion for regnskabsårene 2007 og 2008 vedrørende utilstrækkelig kontrol af udbyttet ved forarbejdning af tomater

0,678

Udvikling af landdistrikter - foreslået korrektion for regnskabsårene 2006-2007 vedrørende utilstrækkelig kontrol på stedet af foranstaltninger til fordel for miljøvenligt landbrug og ugunstigt stillede områder samt for sen indførelse af sanktionssystemet

0,656

Andre korrektioner - foreslået korrektion for finansielle fejl i EGFL- og ELFUL-populationen i regnskabsåret 2007

0,401

Spanien

Andre korrektioner - foreslået korrektion for materielle fejl og kendte fejl i regnskaber og hos debitorer

0,571

Sverige

Arealstøtte - foreslået korrektion for regnskabsårene 2006-2008 vedrørende svagheder i (LPIS-GIS), den administrative kontrol og sanktionerne (også med relation til arealbaserede foranstaltninger til udvikling af landdistrikter)

76,616

Det Forenede Kongerige

Arealstøtte - foreslået korrektion for regnskabsårene 2006-2008 vedrørende manglende kontrol, ukorrekt tildeling af rettigheder og overskridelse af de regionale lofter

5,970

I ALT

214,085

Bilag II: Afslutning af EGFL- og ELFUL-regnskaberne

Afgørelse nr. 35: Korrektioner fordelt på sektorer

mio. EUR

Frugt og grøntsager

1,524

 

 

Mejeriprodukter

70,912

Vin

2,918

Arealstøtte

125,804

Udvikling af landdistrikter

9,486

Overskridelse af betalingsfrister

0,331

Andre korrektioner

3,109

I ALT

214,085

 

Kontaktpersoner:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar