Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES PT ET LT

IP/11/118

Brusel 1. februára 2011

Podpredseda Siim Kallas odovzdal ocenenia v oblasti bezpečnosti cestnej premávky

Pri príležitosti slávnostného odovzdávania ocenení vynikajúcich výsledkov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktoré sa konalo dnes v Bruseli, odovzdal podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu Siim Kallas ceny siedmim organizáciám, ktoré prijali osobitné záväzky na zníženie počtu úmrtí pri dopravných nehodách vo svojej komunite. Po vyhodnotení vykonanom Komisiou boli víťazi vybraní spomedzi viac ako 500 signatárov Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky.

Siim Kallas vyjadril víťazom uznanie, pričom uviedol: „Tieto záväzky odzrkadľujú to, aké odlišné sú organizácie, ktoré podpísali Európsku chartu bezpečnosti cestnej premávky, pokiaľ ide o služby, ktoré poskytujú, a tiež akým spôsobom bojujú proti smrteľným nehodám. Sú pre nás inšpiráciou.“ Podpredseda ocenil kvalitu záväzkov, ktoré prijali víťazi, a v nich obsiahnuté inovatívne nápady. Poďakoval sa všetkým signatárom charty za ich kľúčové príspevky k bezpečnosti cestnej premávky a vyhlásil, že pri spojenom úsilí by Európska únia mohla dosiahnuť svoj hlavný cieľ, ktorým je znížiť počet úmrtí pri dopravných nehodách každých desať rokov na polovicu.

Sedem ocenení vynikajúcich výsledkov dostali:

  • v kategórii veľkých podnikov: TESCO DOTCOM, najväčšia svetová internetová spoločnosť zaoberajúca sa donáškou potravín do domácností v Spojenom kráľovstve, ktorá sa zaviazala znížiť dopravné nehody prostredníctvom programov prevencie a školiacich programov určených pre vodičov spoločnosti.

  • V kategórii malých a stredných podnikov: poskytovateľ prepravných služieb v Litve BUSTURAS, ktorý sa zaviazal pravidelne kontrolovať znalosti dopravných predpisov svojich vodičov autobusov a vykonávať časté skúšky spôsobilosti na jazdu svojich autobusov.

  • V kategórii asociácie/zväzy: asociácia IRISH MEDICAL ORGANISATION, ktorá je zastupiteľským orgánom lekárov v Írsku, sa zaviazala propagovať stratégie bezpečnosti cestnej premávky, a zároveň aj zmeny potrebné na zlepšenie verejného zdravia, a znížiť počet smrteľných nehôd v Írsku.

  • V kategórii inštitúcií: MATERSKÁ ŠKOLA – MŠ DÉNEŠOVA na Slovensku, ktorá sa zaviazala v spolupráci s rodičmi naučiť deti správať sa bezpečne na ceste.

  • V kategórii mimovládnych organizácií: nezávislá organizácia pre seniorov ANBO z Holandska, ktorá sa zaviazala propagovať bezpečnú mobilitu počas vzdelávacích a rekreačných aktivít starších ľudí a poskytnúť najlepšie postupy „ohľaduplné k seniorom“ v rámci mestskej infraštruktúry.

  • V kategórii miestnych a regionálnych orgánov: dve miestne rady, AYUNTAMIENTO DE VERÍN a CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, z obcí v pohraničnej oblasti medzi Španielskom a Portugalskom, ktoré sa zaviazali spoločne viesť kurzy dopravnej výchovy zamerané na rôzne rizikové skupiny a začať spoločnú prevenčnú kampaň v oblasti cestnej premávky na obidvoch stranách hranice.

Počas slávnostného odovzdávania cien podpísalo Európsku chartu bezpečnosti cestnej premávky ďalších 16 subjektov, najmä veľké európske podniky akými sú Axa Group, TNT Post a Iberdrola. Ich záväzky v rámci charty budú mať zásadný dosah na bezpečnosť cestnej premávky.

Európska charta bezpečnosti cestnej premávky začala svoju činnosť v roku 2004 a v súčasnosti má viac ako 2 000 signatárov, ktorí sa zaviazali vykonávať konkrétne a merateľné opatrenia na podporu bezpečnosti cestnej premávky v rámci svojej oblasti zodpovednosti. Akákoľvek skupina občianskej spoločnosti v Európe môže navrhnúť záväzky, a ak sa potvrdí, že sú v súlade s cieľmi charty, môže ju podpísať. Európska komisia dostáva každý deň nové návrhy záväzkov, čo svedčí o tom, že čoraz viac organizácií občianskej spoločnosti si uvedomuje spoločnú zodpovednosť a chce svojimi každodennými aktivitami prispieť k bezpečnosti cestnej premávky. Ich záväzky sa týkajú viacerých prvkov v súlade s integrovaným prístupom charty: správanie užívateľov, výkonnosť vozidiel a kvalita infraštruktúry.

Všetky európske organizácie boli vyzvané, aby podpísali chartu a prispeli tak k záchrane ľudských životov.

Ďalšie informácie: http://www.erscharter.eu/


Side Bar