Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES PT LT SK

IP/11/118

Brüssel, 1. veebruar 2011

Asepresident Siim Kallas autasustas liiklusohutuse konkursi võitjaid

Täna toimus Brüsselis liiklusohutuse tipptaseme auhindade kätteandmise tseremoonia, kus Euroopa Komisjoni asepresident ja transpordivolinik Siim Kallas autasustas seitset organisatsiooni, kes on võtnud endale konkreetse kohustuse vähendada liikluses hukkunute arvu oma tegevusvaldkonnas. Võitjad valiti enam kui 500 liiklusohutuse hartale allakirjutanu seast pärast seda, kui komisjon oli nende tegevusele hinnangu andnud.

Siim Kallas kiitis võitjaid ja lausus, et „võetud kohustused annavad tunnistust sellest, kui eripalgelised on liiklusohutuse hartale alla kirjutanud organisatsioonid osutatavate teenuste poolest, aga ka selle poolest, kuidas nad kavatsevad vähendada surmaga lõppevate liiklusõnnetuste arvu. Kõik see on väga paljulubav. Ta kiitis võitjate võetud kohustuste kvaliteeti ja uuenduslikke ideid. Samuti tänas ta kõiki hartale alla kirjutanuid nende äärmiselt olulise panuse eest liiklusohutusse ja sõnas, et tänu kõikide selliste jõupingutuste ühendamisele suudab Euroopa Liit saavutada oma üldeesmärgi ja vähendada liikluses hukkunute arvu igal kümnendil poole võrra.

Seitse tipptaseme auhinda said:

  • suurettevõtjate kategoorias Ühendkuningriigi ettevõtja TESCO DOTCOM, mis on maailma suurim veebipõhine toidukaupade kojutoimetaja ja võtnud endale kohustuse vähendada maanteedel toimuvaid liiklusõnnetusi tänu ettevõtte autojuhtidele suunatud ennetus- ja koolitusprogrammile;

  • väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kategoorias Leedu veoteenuseosutaja BUSTURAS, mis on kohustunud korrapäraselt kontrollima oma bussijuhtide liikluseeskirjaalaseid teadmisi ja sagedasti teostama ettevõtte busside tehnoülevaatust;

  • organisatsioonide ja föderatsioonide kategoorias Iirimaa meditsiiniorganisatsioon, mis on Iirimaa arstide esindusasutus ja kus on võetud kohustus edendada ohutusstrateegiaid ning teha vajalikud muudatused tervishoiu parandamiseks ja surmaga lõppevate õnnetusjuhtumite arvu vähendamiseks;

  • institutsioonide kategoorias Slovakkia lasteaed MATERSKÁ ŠKOLA – MŠ DÉNEŠOVA, kus on seatud ülesandeks anda lastele ja ka nende vanematele õpetust selle kohta, kuidas liikluses ohutult käituda;

  • valitsusväliste organisatsioonide kategoorias Madalmaade sõltumatu pensionäride organisatsioon ANBO, mis on seadnud kohustuse edendada ohutut liikumist eakatele inimestele mõeldud õppe- ja harrastustegevuse käigus ning tagada nn pensionärisõbralikud linnaliikluse tavad;

  • kohalike ja piirkondlike asutuste kategoorias kaks kohalikku omavalitsust Hispaania ja Portugali piiril – AYUNTAMIENTO DE VERÍN & CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, mis kohustuvad ühiselt korraldama liiklusohutuse alaseid koolituskursusi eri riskirühmadele ja käivitama ühise liiklusohutuse alase ennetuskampaania mõlemal pool piiri.

Tseremoonia käigus suurenes Euroopa liiklusohutuse hartaga liitunute arv veel 16 võrra. Enamasti olid liitujad Euroopa suurettevõtjad, nagu Axa Group, TNT Post ja Iberdrola. Kohustused, mida nemad vastavalt hartale võtavad, aitavad oluliselt kaasa liiklusohutuse tagamisele.

Euroopa liiklusohutuse harta sai alguse 2004. aastal ja nüüdseks on sellele allakirjutanuid enam kui 2000, kes kohustuvad võtma konkreetseid ja mõõdetavaid meetmeid, et suurendada liiklusohutust oma tegevusvaldkonnas. Kõik Euroopa kodanikuühiskonna rühmad võivad teha ettepaneku kohustuste kohta ning kui leitakse, et need kohustused on harta eesmärkidega vastavuses, võivad nad hartale alla kirjutada. Iga päev esitatakse Euroopa Komisjonile ettepanekuid uute kohustuste kohta ning tegemist on ilmse tõendiga, et üha suurem hulk kodanikuühiskonna organisatsioone teadvustab oma jagatud vastutust ja soovib oma igapäevases tegevuses panustada liiklusohutuse suurendamisele. Nende kohustused on eri laadi, kooskõlas harta kompleksse lähenemisviisiga: liiklejate käitumine, sõidukite korrashoid ja infrastruktuuri kvaliteet.

Kõik Euroopa organisatsioonid on oodatud hartaga ühinema ja inimelude säästmisele kaasa aitama.

Lisateave: http://www.erscharter.eu/


Side Bar