Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Комисията предоставя помощ на пострадалите при наводненията вследствие на мусонните дъждове в Индия

Брюксел, 13 октомври 2011 г. — Европейската комисия ще предостави спешна помощ в размер на 3 млн. EUR за жертвите на наводненията вследствие на продължаващите мусонни дъждове в Индия. Между 200 000 и 300 000 жители са разселени заради бедствието и спешно се нуждаят от хуманитарна помощ. Наводненията засегнаха 4 милиона души в източната част на Индия.

Комисарят по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева заяви: „За пореден път мусонните дъждове засягат най-уязвимите, лишавайки ги от основни за оцеляването блага, като храна и подслон. Наводненията застрашават живота на десетки хиляди хора в Индия, които вече са пострадали и чиито защитни сили са отслабени. Тези хора са изгубили дома, реколтата и препитанието си и техните нужди надхвърлят капацитета за реакция на правителството. По тази причина Европа предоставя спешна помощ за преодоляване на сегашната криза. Освен това ние осигуряваме и финансиране, благодарение на което населението ще стане по-устойчиво на бъдещи наводнения.“

Най-засегнатите от наводненията райони са Ориса, Западен Бенгал и Утар Прадеш. На място пристигнаха експерти от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO) на Европейската комисия, които ще проследят как се променят нуждите. Чрез финансирането ще бъдат осигурени хранителна помощ, подслон, вода, санитарни средства и основни домашни потреби. Специално внимание ще се обърне на силно уязвимите групи от населението, като нисшите касти и племенните общности, религиозните малцинства, семействата с един родител, хората с увреждания, децата, болните и възрастните хора. Помощта ще бъде предоставена посредством хуманитарните партньори на Комисията, които действат на място.

Освен това Комисията ще финансира дейности за подготвеност при бедствия в райони с висок риск, като целта е населението да бъде по-добре запознато с опасността от наводнения и ответните действия в този случай и да бъдат обучени доброволци, властите и организации на общностно равнище, за да се намали рискът от бъдещи наводнения.

Контекст

През 2011 г., освен хуманитарната помощ за пострадалите от насилието в Кашмир (2 000 000 EUR) и Чхатисгарх (1 600 000 EUR), Европейската комисия е отпуснала на Индия финансиране по повод наводненията в Западен Бенгал, Утар Прадеш и Утаракханд (600 000 EUR) и етническия конфликт в Асам (200 000 EUR). Още 1,1 млн. EUR са били предоставени за предотвратяването на бедствия и намаляването на риска от бедствия в Индия.

За повече информация

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Хуманитарна помощ от Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar