Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

O nouă direcție pentru politica de dezvoltare a UE: Comisia urmează să sporească impactul ajutorului, concentrându-se pe mai puține sectoare și axându­se asupra țărilor care au cel mai mult nevoie de ajutor

Bruxelles, 13 octombrie 2011 - UE va redefini prioritățile în materie de furnizare a ajutorului către țările în curs de dezvoltare, pentru a asigura un impact maxim asupra reducerii sărăciei. Astăzi, comisarul UE pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, a prezentat „Agenda schimbării” în domeniul politicii de dezvoltare a UE și o nouă politică pentru sprijin bugetar din partea UE. Aceste comunicări stabilesc o abordare mai strategică a UE pentru reducerea sărăciei, inclusiv printr-o alocare mai bine direcționată a fondurilor.

Viitoarele cheltuieli ale UE ar trebui să se concentreze asupra sectoarelor care sunt esențiale pentru creșterea pe termen lung și favorabilă incluziunii, să fie direcționate către țările care au cel mai mult nevoie de sprijin extern și pentru care ajutorul poate aduce o schimbare.

„Ajutorul furnizat de UE reprezintă peste 50% din ajutorul global, UE fiind deja cel mai mare donator din lume. Doresc să mă asigur că rămâne și cel mai eficace”, a declarat comisarul UE Piebalgs. Acesta a adăugat: „Trebuie să ținem pasul cu evoluția situației în lume și să ne adaptăm modul în care combatem sărăcia. Din acest motiv, propun astăzi să ne reorientăm prioritățile în materie de ajutor, pentru ca țările care beneficiază de acesta să se îndrepte pe calea unei creșteri durabile și favorabile incluziunii. Doresc să mă asigur că fiecare euro ajunge la cei care au cea mai mare nevoie de el. Combaterea sărăciei în străinătate este o «poliță de asigurare» a UE pentru o lume mai stabilă și mai prosperă.”

Buna guvernanță, agricultura, siguranța alimentară și energia nepoluantă

Ajutorul furnizat de UE ar trebui să se concentreze asupra sectoarelor care pun bazele unei creșteri durabile și favorabile incluziunii. Acestea includ:

  • buna guvernanță, inclusiv respectarea drepturilor omului și a democrației; egalitatea de șanse între femei și bărbați, rolul societății civile și combaterea corupției;

  • protecția socială, sănătatea și educația,

  • susținerea unui mediu de afaceri favorabil și a unei integrări regionale mai profunde;

  • agricultura durabilă și energia nepoluantă, contribuind la oferirea de garanții împotriva șocurilor externe și transformarea provocărilor legate de siguranța alimentară și de schimbările climatice în oportunități de creștere.

Pentru a genera mai multe resurse, UE va analiza căi inovatoare de finanțare a dezvoltării, ca de exemplu combinarea granturilor cu împrumuturile.

De asemenea, Comisia va încuraja UE și statele sale membre să pregătească împreună strategii și programe (așa-numita „programare comună ”) și să își împartă mai bine munca pentru a crește eficacitatea ajutorului.

O nouă abordare contractuală în materie de sprijin bugetar european

O parte semnificativă a ajutorului european este furnizată sub formă de sprijin bugetar: transferuri financiare către bugetele publice ale țărilor în curs de dezvoltare, corelate cu dialogul în materie de politici, evaluarea performanțelor și consolidarea capacităților. Comisia propune o abordare europeană prin care sprijinul bugetar să fie mai eficace și eficient în obținerea de rezultate în materie de dezvoltare, prin consolidarea parteneriatelor contractuale cu țările în curs de dezvoltare.

  • Va fi înființat un „contract privind buna guvernanță și dezvoltarea” pentru a furniza sprijin bugetar general atunci când țara parteneră poate demonstra un angajament față de valorile fundamentale. UE va pune mai mult accentul pe drepturile omului, democrație și statul de drept, axându-se pe dialogul cu țările partenere, creând stimulente pentru reforme și solicitând țărilor respective să își asume angajamentul față de valorile fundamentale.

  • Promovarea furnizării de servicii sectoriale va trece prin „contracte privind reforme sectoriale”. Sprijinul bugetar sectorial rămâne un instrument util chiar și în cazul în care nu există condițiile necesare pentru a permite utilizarea unui contract privind buna guvernanță și dezvoltarea.

  • Sprijinul bugetar va fi utilizat în țările fragile de la caz la caz pentru a asigura funcțiile de stat esențiale și pentru a sprijini tranziția prin intermediul „contractelor de consolidare a statului” .

Sprijinul bugetar ar trebui să contribuie la combaterea corupției și a fraudei și ar trebui să ajute țările respective să pună bazele propriilor resurse financiare, pentru a reduce dependența de ajutor, pe termen lung.

Context și etapele următoare

În toamna anului 2010, Comisia Europeană a lansat o consultare privind viitorul politicii de dezvoltare și privind instrumentul de sprijin bugetar. Propunerile de astăzi se bazează pe analiza observațiilor primite de la partenerii mondiali, guverne, ONG-uri și sectorul privat.

Propunerile sunt formulate sub forma a două comunicări:

  • Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării

  • Abordarea viitoare a sprijinului bugetar al UE destinat țărilor terțe

Principalele principii ale agendei ce prevede 12 puncte se vor reflecta treptat în ciclurile de programare curente rămase și, apoi, în programarea viitoare a UE. În primăvara anului 2012, Comisia va invita miniștrii de externe din UE să aprobe noua abordare privind sprijinul bugetar din partea UE.

UE ca donator

Uniunea Europeană în ansamblul său (statele membre plus EuropeAid, fonduri gestionate de Comisie) este cel mai important donator de ajutor oficial pentru dezvoltare din lume. În 2010, aceasta a furnizat 53,8 miliarde EUR (peste 50% din ajutorul global). Comisia Europeană este responsabilă de gestionarea unui ajutor în valoare de 11 miliarde EUR anual, situându-se pe locul doi între donatori, la nivel mondial.

Pentru mai multe informații

MEMO/11/696

Textul integral al comunicărilor:

1. Politica UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

2. Viitorul sprijinului bugetar al UE:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_budget_support_en.pdf

Mesaj video:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/multimedia/videos/index_en.htm

Consultare privind viitorul politicii de dezvoltare

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Consultare privind instrumentul de sprijin bugetar:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5221_en.htm

Site-ul internet al EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_ro.htm

Site-ul comisarului european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs

Http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/Piebalgs

Asmenys ryšiams:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar