Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Uniós fejlesztéspolitika: a Bizottság hathatósabbá teszi a segélyezést, az eddiginél kevesebb ágazatot vesz célba, és a leginkább rászoruló országokat támogatja

Brüsszel, 2011. október 13. – A szegénység minél nagyobb arányú csökkentése érdekében az EU azt tervezi, hogy a jövőben átrendezi a fejlődő országoknak nyújtandó segélyekre vonatkozóan meghatározott prioritásait. A mai napon Andris Piebalgs uniós fejlesztési biztos előterjesztette az uniós fejlesztéspolitika „változtatási programját”, valamint az új, uniós költségvetés-támogatásra vonatkozó szakpolitikát. E két közlemény a szegénység csökkentése érdekében erősebb stratégiai szemléletű uniós megközelítést vázol fel – többek között a források célirányosabb elosztásával.

Az uniós kiadásoknak a jövőben elsősorban azokhoz az ágazatokhoz kell áramlaniuk, amelyek kulcsszerepet játszanak a hosszú távú inkluzív növekedésben, és azokat az országokat kell megcélozniuk, amelyek leginkább külső támogatásra szorulnak, és amelyekben a segély valódi változást tud generálni.

„Az EU a világ legnagyobb donora: a globális segélyek több mint 50 %-át biztosítja. Szeretnék mindent megtenni azért, hogy továbbra is mi járjunk az élen a hatékonyság terén is” – nyilatkozta Andris Piebalgs uniós biztos. Majd hozzátette: „Lépést kell tartanunk a világ változásaival, és át kell alakítanunk a szegénység elleni küzdelem módját. Ezért ma arra teszek javaslatot, hogy támogassuk kiemelten a fenntartható és inkluzív növekedés útján már elindult országokat. Szeretném, ha minden euró a leginkább rászorultakhoz jutna el. Azzal, hogy az EU kiveszi a részét a külföldi szegénység elleni küzdelemből, mintegy „biztosítást köt” egy stabilabb és virágzóbb világ megteremtésére.

Jó kormányzás, mezőgazdaság, az élelmiszer-ellátás biztonsága és tiszta energia

Az uniós segélyeket elsősorban azokhoz az ágazatokhoz kell irányítani, amelyek képesek az inkluzív és fenntartható növekedés megalapozására. Ezen ágazatok közé a következők tartoznak:

  • jó kormányzás, beleértve az emberi jogok és a demokrácia tiszteletben tartását; nemek közötti egyenlőség, a civil társadalom szerepe és a korrupció elleni küzdelem,

  • szociális védelem, egészségügy és oktatás,

  • a kedvező vállalkozói környezet támogatása és a regionális integráció elmélyítése,

  • fenntartható mezőgazdaság és tiszta energia, a külső megrázkódtatások elleni biztosítékok megteremtése, valamint az élelmiszer-ellátás biztonságával és az éghajlatváltozással járó kihívások növekedési lehetőségekké való átalakítása.

Az erőforrások további bővítése érdekében az EU olyan innovatív módokat fog keresni a fejlesztési finanszírozásra, mint amilyen a támogatások és a kölcsönök ötvözése.

A Bizottság emellett arra fogja ösztönözni az EU-t és tagállamait, hogy a segélyhatékonyság növelése érdekében dolgozzanak ki közös stratégiákat és programokat (úgynevezett „közös programozás”), és osszák el jobban egymás között a munkát.

A költségvetések uniós támogatásának szerződéses alapú új megközelítése

Az uniós segélyek jelentős része költségvetés-támogatás formájában valósul meg: az EU az érintett pénzeszközöket a fejlődő országok állami költségvetéséhez csoportosítja, emellett pedig szakpolitikai párbeszédet folytat, teljesítményértékelést és kapacitásépítést végez. Annak érdekében, hogy a költségvetés-támogatás révén hatékonyabb és eredményesebb legyen a fejlesztési célkitűzések megvalósítása, az EU-nak meg kell erősítenie a fejlődő országokkal fenntartott szerződéses partnerségeit, ezért a Bizottság uniós megközelítést javasol.

  • Azokkal a partnerországokkal, amelyek bizonyítani tudják az alapvető értékek iránti elkötelezettségüket, a Bizottság az általános költségvetésük támogatására úgynevezett „jó kormányzási és fejlesztési szerződést” köt. Az EU nagyobb hangsúlyt fog fektetni az emberi jogokra, a demokráciára és a jogállamiságra: előtérbe helyezi a partnerországokkal folytatott párbeszédet, reformösztönzőket alakít ki, és felszólítja az országokat, hogy vállaljanak kötelezettséget az alapvető értékek iránt.

  • Az ágazati szolgáltatások előmozdítása úgynevezett „ágazati reformszerződésekkel” fog történni. Azokban az országokban, amelyekben nem állnak fenn a „jó kormányzási és fejlesztési szerződés” megkötéséhez szükséges feltételek, az ágazati költségvetéshez lehet majd támogatást nyújtani.

  • A törékeny egyensúlyú országokban az EU eseti alapon fog támogatást nyújtani a költségvetésnek a létfontosságú állami funkciók biztosítására, és „államépítési szerződésekkel” fogja támogatni az átmenetet.

Fontos, hogy a költségvetés-támogatás hozzájáruljon a korrupció és a csalás elleni küzdelemhez, és segítsen abban, hogy az országok felépítsék saját pénzügyi forrásaikat, és segélyfüggőségük hosszú távon csökkenjen.

Háttér és következő lépések

2010 őszén az Európai Bizottság konzultációt indított a fejlesztéspolitika jövőjéről és a költségvetés-támogatási eszközről. A mai javaslatok alapjául a globális partnerek, a kormányok, a nem kormányzati szervezetek és a magánszféra visszajelzéseinek elemzése szolgált.

A javaslatokat a Bizottság a következő két közleményben terjeszti elő:

  • Változtatási program: az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele

  • A harmadik országoknak nyújtott uniós költségvetés-támogatás jövőbeni megközelítése

A 12 pontból álló változtatási program legfontosabb elvei fokozatosan megjelennek majd a jelenlegi programozási ciklusok fennmaradó részében, ezt követően pedig a jövőbeni uniós programozásban. 2012 tavaszán a Bizottság felkéri az uniós külügyminisztereket, hogy fogadják el az új uniós költségvetés-támogatási megközelítést.

Az EU mint donor

Az Európai Unió együttesen (a tagállamok, valamint a EuropeAid és a Bizottság által kezelt alapok) a hivatalos fejlesztési segély világviszonylatban legnagyobb donorának számít. 2010-ben 53,8 milliárd eurót biztosított (a globális segélyek több mint 50 %-át). Az Európai Bizottság évi 11 milliárd euró kezeléséért felel, és ezzel a donorok körében világszinten a második helyet foglalja el.

További információk

MEMO/11/696

A közlemények teljes szövege:

1. Uniós fejlesztéspolitika: változtatási program

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

2. Az uniós költségvetés-támogatás jövője

http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/future_eu_budget_support_en.pdf

Videoüzenet:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/multimedia/videos/index_en.htm

Konzultáció a fejlesztéspolitika jövőjéről:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Konzultáció a költségvetés-támogatási eszközről:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5221_en.htm

A EuropeAid honlapja:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kapcsolattartók:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar