Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Hiter napredek delovne skupine Komisije za Grčijo pri ukrepih za tehnično pomoč

Bruselj, 13. oktobra 2011 – Delovna skupina za Grčijo je v sredo 12. oktobra organizirala prvi usklajevalni sestanek na visoki ravni, na katerem so sodelovali grški organi, države članice in mednarodne organizacije, ki Grčiji nudijo tehnično pomoč. Na podlagi vprašanj iz memoranduma o soglasju med grškimi organi in trojko ter prvega seznama prošenj grške uprave, prejetega 4. oktobra, so udeleženci razpravljali o najboljši organizaciji tehnične pomoči za Grčijo. Tehnična pomoč bo usmerjena v tri glavna področja:

  • ukrepe za krepitev rasti in zaposlovanja, da se poveča osredotočenost na sklade EU in pospeši črpanje sredstev iz njih ter vzpostavi boljše poslovno okolje in uvedejo sektorski ukrepi na področju energetike, turizma, agroživilske industrije in ravnanja z odpadki;

  • davke, nadzor nad izdatki in privatizacijo;

  • horizontalne strukturne reforme trga dela, javnega zdravstva, pravosodja, javne uprave in ravnanja z odpadki.

Na dogodku je komisar Rehn dejal: „Ta dogodek je izredno pomemben. Zame osebno ta sestanek pomeni odločen začetek usklajenih skupnih prizadevanj Evrope, da Grčiji pomaga izvesti nujne strukturne reforme, s katerimi si bo lahko opomogla.“

Delovna skupina bo sedanja prizadevanja za pomoč grški upravi še okrepila, pospešila in razširila. Da bi dobila celotno sliko potreb in ponudbe tehnične pomoči, je delovna skupina povabila izkušene predstavnike iz držav članic, Norveške ter tudi evropskih in mednarodnih organizacij (med drugimi tudi Evropske investicijske banke – EIB, Evropskega investicijskega sklada – EIF, Mednarodnega denarnega sklada – IMF in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD). Grško delegacijo je vodil namestnik ministra za javno upravo in e-upravo Pantelis Tzortzakis.

Na celodnevnem srečanju se je pokazala solidarnost držav članic in mednarodnih organizacij z Grčijo v sedanjem procesu reform. Razprave so omogočile dejanski napredek v zvezi z najnujnejšimi potrebami po tehnični pomoči na nekaterih prednostnih področjih:

  • zagon 100 prednostnih projektov v okviru strukturnega sklada, da se kar najbolje uporabi preostalih 15 milijard EUR, namenjenih Grčiji v okviru strukturnega in kohezijskega sklada za obdobje 2007–2013; pomoč pri dostopu do finančnih sredstev za MSP in najpomembnejša javno-zasebna partnerstva;

  • obsežen akcijski načrt za kritična področja davkov, proračuna in javnih izdatkov, pri katerem sodeluje več držav članic in IMF;

  • priprava konkretnih upravnih reform za Grčijo na podlagi analize OECD in možne podpore številnih držav članic.

Udeleženci so poudarili, da mora grška uprava sprejeti polno odgovornost in kar najbolje uporabiti tehnično pomoč, ki ji je na voljo. Zmenili so se, da bodo usklajevalni sestanki na visoki ravni vsakih nekaj mesecev.

Ozadje

Na prošnjo grškega predsednika vlade Papandreouja, ki jo je junija podprl Evropski svet, je predsednik Evropske komisije Barroso ustanovil delovno skupino za usklajevanje tehnične pomoči, ki jo Grčija potrebuje za izpolnitev programa gospodarskega prilagajanja EU/IMF. Delovna skupina ima prav tako nalogo priporočiti zakonodajne, regulativne in upravne ukrepe, po potrebi pa tudi ukrepe za (ponovno) načrtovanje pospešenega črpanja sredstev EU, pri čemer se osredotoča na konkurenčnost, rast ter zaposlovanje in usposabljanje.

Delovna skupina za Grčijo vsake tri mesece poroča Komisiji in grški vladi o doseženem napredku.

Delovna skupina bo učinkovitost tehnične pomoči za Grčijo povečala tako, da bo:

  • zagotovila, da bodo imeli grški organi enega samega/glavnega sogovornika v zvezi s tehnično pomočjo,

  • zagotovila učinkovito in usklajeno zbiranje sredstev od držav članic in drugih organov,

  • ta sredstva usmerjala na področja, kjer bodo imela največji učinek na izboljšanje javnih storitev ter krepitev rasti in zaposlovanja.

Delovna skupina za Grčijo je začela delovati 1. septembra 2011. Od takrat pri svojem delu tesno sodeluje z grškimi organi, da bi opredelili potrebe Grčije, pa tudi z državami članicami in mednarodnimi organizacijami, ki nudijo tehnično pomoč.

Prizadeva si za racionalizacijo programa pomoči iz strukturnega sklada in prednostno obravnavo številnih pomembnih projektov za izboljšanje črpanja pomoči iz strukturnega sklada.

Program tehnične pomoči se razvija na podlagi tesnega sodelovanja z grškimi organi, da se zagotovi ustrezen odziv na njihove prednostne potrebe. Vzpostavili so se tesni stiki z najpomembnejšimi grškimi ministrstvi, da se določijo prednostna področja.

Prvo trimesečno poročilo, ki se načrtuje za začetek novembra, bo potrdilo rezultate in metode dela s konference z 12. oktobra 2011. Poročilo mora biti na voljo državam članicam in drugim organizacijam, ki sodelujejo pri programu tehnične pomoči.

Kontakti:

Olivier Bailly (+32 22968717)

Pia Seppälä (+32 22992488)


Side Bar