Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Grupul operativ al Comisiei pentru Grecia înregistrează progrese rapide în privința măsurilor de asistență tehnică

Bruxelles, 13 octombrie 2011 – Grupul operativ pentru Grecia a organizat prima sa reuniune de coordonare la nivel înalt cu autoritățile elene, statele membre și organizațiile internaționale care acordă asistență tehnică Greciei. Pe baza elementelor identificate în memorandumul de înțelegere încheiat între autoritățile elene și troică, precum și a unei prime liste de cereri din partea administrației elene primită la 4 octombrie, participanții au discutat despre modalitatea optimă de organizare a acordării asistenței tehnice pentru Grecia. Asistența tehnică se va concentra pe trei domenii principale:

  • măsuri de stimulare a creșterii economice și a ocupării forței de muncă, care să accelereze acordarea fondurilor UE și să orienteze utilizarea acestora, precum și să creeze un mediu de afaceri îmbunătățit, și măsuri sectoriale pentru energie, turism, agroindustrie și gestionarea deșeurilor;

  • impozite, controlul cheltuielilor și privatizare;

  • reforme structurale orizontale pentru piața forței de muncă, sănătate publică, justiție, administrația publică și gestionarea deșeurilor.

În cadrul evenimentului, comisarul Rehn a declarat: „Acest eveniment are o importanță deosebită. Pentru mine, această reuniune reprezintă semnalul lansării unui efort european comun concertat pentru acordarea de asistență Greciei în vederea punerii în aplicare de către aceasta a reformelor structurale atât de în vederea redresării sale”.

Grupul operativ va consolida, va intensifica și va extinde activitatea de sprijinire a administrației elene, aflată deja în curs de desfășurare. Pentru a avea o imagine completă a nevoilor și a ofertelor de asistență tehnică, Grupul operativ a invitat reprezentanți la nivel înalt ai statelor membre, ai Norvegiei, precum și ai organizațiilor europene și internaționale (inclusiv BEI, FEI, FMI, OCDE). Delegația elenă a fost condusă de dl Pantelis Tzortzakis, vice-ministrul administrației publice și e-guvernării.

Reuniunea care a durat întreaga zi a demonstrat solidaritatea statelor membre și a organizațiilor internaționale față de Grecia, în cursul actualului proces de reformă. Dezbaterile au permis realizarea unor progrese concrete în privința celor mai urgente nevoi legate de asistența tehnică în unele dintre domeniile prioritare:

  • lansarea a 100 de proiecte cu nivel ridicat de prioritate finanțate prin fondurile structurale, care permite valorificarea restului de 15 miliarde de euro din fondul structural și de coeziune dedicat Greciei pentru perioada 2007-2013; asistență pentru accesul la finanțare pentru IMM-uri și parteneriatele public-privat (PPP) importante;

  • un plan important de acțiune care presupune implicarea mai multor state membre și a FMI în domeniile cruciale ale impozitării, bugetului și cheltuielilor publice;

  • pregătirea reformelor administrative concrete în Grecia, pe baza unei analize a OCDE și cu sprijinul eventual al mai multor state membre.

Participanții au subliniat necesitatea ca administrația elenă să își asume pe deplin și să valorifice cât mai bine asistența tehnică disponibilă. S-a convenit să se organizeze pe viitor reuniuni de coordonare la nivel înalt la fiecare câteva luni.

Context

Ca urmare a unei cereri din partea dlui Papandreou, prim-ministrul Greciei, și a sprijinului exprimat în cadrul Consiliului European din luna iunie, dl Barroso, președintele Comisiei, a creat grupul operativ în vederea coordonării asistenței tehnice de care are nevoie Grecia pentru a aplica programul de redresare UE-FMI și în scopul recomandării de măsuri legislative, de reglementare, administrative și, dacă este cazul, de (re)programare în vederea unei absorbții accelerate a fondurilor UE, concentrându-se asupra competitivității, creșterii economice și ocupării forței de muncă/formării.

Grupul operativ pentru Grecia raportează trimestrial Comisiei și guvernului Greciei cu privire la progresele realizate.

Grupul operativ pentru Grecia va spori eficiența asistenței tehnice acordate Greciei prin:

  • punerea la dispoziția autorităților elene a unui interlocutor unic/principal pentru asistență tehnică;

  • mobilizarea resurselor din partea statelor membre și a altor organisme în mod eficient și coordonat;

  • orientarea acestora către domeniile în care pot avea cel mai puternic impact asupra îmbunătățirii serviciilor publice de bază, stimulării creșterii economice și ocupării forței de muncă.

Grupul operativ pentru Grecia și-a început activitatea la 1.9.2011. De la această dată, Grupul operativ colaborează strâns cu autoritățile elene pentru identificarea nevoilor acestora, precum și cu statele membre și cu organizațiile internaționale prin acordarea de asistență tehnică.

În prezent, se fac eforturi de raționalizare a programului de asistență prin fondurile structurale și de stabilire a priorităților pentru o serie de proiecte far, în vederea îmbunătățirii capacității de absorbție a asistenței disponibile prin fondurile structurale.

Este în curs de elaborare un program de asistență tehnică, pe baza unei cooperări strânse cu autoritățile elene, pentru a răspunde necesităților prioritare ale acestora. S-au realizat contacte ample cu cele mai relevante ministere elene în vederea identificării domeniilor prioritare.

Primul raport trimestrial este programat pentru începutul lunii noiembrie. Raportul va consolida rezultatele și metodele de lucru rezultate în urma conferinței din 12.10.2011. Raportul va fi pus la dispoziția statelor membre și a altor organizații care participă la programul de asistență tehnică.

Persoane de contact :

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar