Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság Görögországgal foglalkozó munkacsoportja gyors ütemben készíti elő a technikai segítségnyújtási intézkedéseket

Brüsszel, 2011. október 13. – A Görögországgal foglalkozó munkacsoport október 12-én, szerdán első alkalommal rendezett magas szintű koordináló találkozót a görög hatóságok, a tagállamok, valamint a Görögországnak technikai segítséget ajánló nemzetközi szervezetek részvételével. A görög hatóságok és a trojka egyetértési megállapodásában meghatározott kérdések, valamint a görög kormánytól október 4-én megkapott első kérelmi lista alapján a résztvevők megvitatták, hogy miként szervezhető meg optimálisan a Görögországnak nyújtandó technikai segítség. A technikai segítségnyújtás az alábbi három fő területre koncentrálódik:

  • a növekedést és a foglalkoztatást ösztönző intézkedések az uniós alapok felgyorsítása és összpontosítása érdekében, valamint kedvezőbb üzleti környezet létrehozása céljából, továbbá ágazati intézkedések az energiaügy, az idegenforgalom, az agráripar és a hulladékgazdálkodás terén,

  • adózás, kiadásellenőrzés és privatizáció,

  • átfogó szerkezeti reformok a munkaerőpiac, a közegészségügy, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás és a hulladékgazdálkodás terén.

Az eseményen Olli Rehn biztos a következőket nyilatkozta: „Nem tudom eléggé hangsúlyozni a mostani esemény fontosságát. Számomra e találkozó nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy ezennel kezdetét veszi összehangolt európai erőfeszítésünk, hogy segítséget nyújtsunk Görögországnak a gazdaságának helyreállításához olyannyira szükséges szerkezeti reformok végrehajtásához”.

A munkacsoport erősíti, felgyorsítja és kibővíti a görög kormányzat támogatására irányuló, már megkezdett munkát. Az igényelt és a felajánlott technikai segítség teljes körű felmérése érdekében a munkacsoport meghívta a tagállamok, Norvégia és nemzetközi szervezetek (EBB, EBA, IMF, OECD) magas rangú képviselőt. A görög küldöttséget Pandelisz Dzordzakisz, közigazgatásért és elektronikus kormányzatért felelős miniszterhelyettes vezette.

Az egész napos ülés tanúsította, hogy a tagállamok és a nemzetközi szervezetek szolidaritást vállalnak Görögországgal a mostani reformfolyamat során. A megbeszélések konkrét előrelépést tettek lehetővé az alábbi néhány olyan kiemelt területen, ahol a legsürgetőbb igény mutatkozik a technikai segítségnyújtás iránt:

  • A strukturális alapok 100 kiemelt prioritást élvező projektjének gyors elindítása, ami lehetővé teszi a 2007 és 2013 közötti strukturális és kohéziós pénzeszközökből még Görögország rendelkezésére álló 15 milliárd EUR optimális felhasználását; segítségnyújtás a kkv-k és az alapvető PPP-projektek finanszírozáshoz juttatásához;

  • több tagállam és az IMF bevonásával kialakított nagyszabású cselekvési terv az alapvető adózási, költségvetési és közkiadási területeken;

  • a konkrét görögországi közigazgatási reformok előkészítése az OECD elemzése alapján és lehetőleg számos tagállam támogatásával.

A résztvevők hangsúlyozták, hogy a görög kormányzatnak teljes körű felelősséget kell vállalnia a rendelkezésre álló technikai segítségnyújtásért, és annak optimális felhasználásáért. Megállapodás született arról, hogy a jövőben néhány havonta magas szintű koordináló találkozókat tartanak.

Előzmények

Jeorjiosz Papandreu görög miniszterelnök kérésére és az Európai Tanács júniusi támogatását követően a Bizottság elnöke, José Manuel Barroso létrehozta a munkacsoportot azzal a céllal, hogy összehangolják azt a technikai segítségnyújtást, amelyre az EU/IMF kiigazítási program megvalósításához van szüksége Görögországnak; valamint jogalkotási, szabályozási, közigazgatási és szükség esetén (újra)programozási intézkedéseket ajánljanak az uniós források felhasználásának felgyorsítása érdekében, a versenyképességet, a növekedést, valamint a foglalkoztatást és a képzést helyezve előtérbe.

A munkacsoport negyedévente jelenést készít a Bizottságnak és a görög kormánynak az elért előrehaladásról.

A munkacsoport az alábbi intézkedések révén fokozza a Görögországnak nyújtott technikai segítség hatékonyságát:

  • A technikai segítségnyújtás vonatkozásában egyetlen/fő kapcsolattartó biztosítása a görög hatóságok számára.

  • A tagállamok és egyéb szervek erőforrásainak hatékony és összehangolt mozgósítása.

  • Az említett erőforrások azon területekre irányítása, ahol a legjelentősebb hatást fejthetik ki az alapvető közszolgáltatások javítása, valamint a növekedés és a foglalkoztatás erősítése terén.

A munkacsoport 2011. szeptember 1-jén kezdte meg működését. Azóta szorosan együttműködik a technikai segítségnyújtást kínáló tagállamokkal és nemzetközi szervezetekkel, valamint – igényeik felmérése érdekében – a görög hatóságokkal.

Erőfeszítések történnek a strukturális alapok felhasználási programjának ésszerűsítése érdekében, valamint abból a célból, hogy vezető programok kiemelése révén javítsák a rendelkezésre álló strukturális pénzeszközök felhasználását.

A technikai segítségnyújtási programot a görög hatóságokkal való szoros együttműködés alapján dolgozzák ki, hogy választ adjanak azok kiemelt szükségleteire. A kiemelt területek meghatározása céljából intenzív párbeszédet folytatnak a leginkább érintett görög minisztériumokkal.

Az első negyedéves jelentés, amely várhatóan november elejére készül el, összefoglalja a 2011. október 12-i konferencia eredményeit és azt ott kialakított munkamódszereket. A jelentést a tagállamok és a technikai segítségnyújtási programban részt vevő egyéb szervezetek számára teszik hozzáférhetővé.

Kapcsolattartók:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar