Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Η ομάδα δράσης (Task Force) της Επιτροπής για την Ελλάδα σημειώνει ταχεία πρόοδο όσον αφορά τις δράσεις τεχνικής βοήθειας

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2011 – Η ομάδα δράσης για την Ελλάδα οργάνωσε στις 12 Οκτωβρίου την πρώτη συνάντηση συντονισμού υψηλού επιπέδου με τις ελληνικές αρχές, τα κράτη μέλη και τους διεθνείς οργανισμούς που παρέχουν τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα. Βάσει των ζητημάτων που καθορίστηκαν στο Μνημόνιο μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Τρόικα, καθώς και του πρώτου καταλόγου αιτημάτων από την ελληνική διοίκηση που ελήφθησαν στις 4 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για την εξεύρεση του καλύτερου τρόπου οργάνωσης της τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα. Η τεχνική βοήθεια θα επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς:

  • μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης για την επιτάχυνση του ρυθμού και την εστίαση στα ευρωπαϊκά ταμεία , καθώς και για τη δημιουργία βελτιωμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τομεακά μέτρα για την ενέργεια, τον τουρισμό, τον γεωργικό τομέα και τη διαχείριση των αποβλήτων,

  • φορολογία, έλεγχος των δαπανών και ιδιωτικοποιήσεις,

  • οριζόντιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, τη δημόσια υγεία, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση και τη διαχείριση των αποβλήτων.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης , ο Επίτροπος Rehn είπε: «Θέλω να τονίσω τη μεγάλη σημασία αυτής της διάσκεψης. Για μένα, αυτή η συνάντηση αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα για μια συντονισμένη κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια συνδρομής στην Ελλάδα ώστε να υλοποιήσει τις τόσο αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ανάκαμψή της».

Η ομάδα δράσης θα ενισχύσει, θα επιταχύνει και θα διευρύνει το έργο στήριξης της ελληνικής διοίκησης που είναι ήδη σε εξέλιξη. Για να σχηματισθεί ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών και των προσφορών για τεχνική βοήθεια, η ομάδα δράσης κάλεσε εκπροσώπους υψηλού επιπέδου από κράτη μέλη, τη Νορβηγία καθώς και από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕ, της ΕΤαΕ, του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ). Της ελληνικής αντιπροσωπείας ηγείτο ο κ. Παντελής Τζωρτζάκης, Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η συνεδρίαση, που διήρκεσε ολόκληρη την ημέρα, κατέδειξε την αλληλεγγύη των κρατών μελών και των διεθνών οργανισμών προς την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας μεταρρυθμιστικής διαδικασίας. Οι συζητήσεις επέτρεψαν την επίτευξη συγκεκριμένης προόδου όσον αφορά τις περισσότερο επείγουσες ανάγκες για τεχνική βοήθεια σε ορισμένους από τους τομείς προτεραιότητας:

  • έναρξη 100 έργων υψηλής προτεραιότητας στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων που θα επιτρέψουν τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των υπόλοιπων 15 δισεκ. ευρώ από τους προοριζόμενους για την Ελλάδα πόρους των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής της περιόδου 2007-2013· βοήθεια για πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και των σημαντικότερων συμπράξεων δημόσιου/ιδιωτικού τομέα·

  • ένα μεγάλο σχέδιο δράσης με τη συμμετοχή ορισμένων κρατών μελών και του ΔΝΤ στους κρίσιμους τομείς της φορολογίας, του προϋπολογισμού και των δημοσίων δαπανών·

  • προετοιμασία συγκεκριμένων διοικητικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, βάσει ανάλυσης του ΟΟΣΑ και ενδεχόμενη στήριξη από σειρά κρατών μελών.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για την ελληνική διοίκηση να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας και να προβεί στην καλύτερη δυνατή χρησιμοποίησή της. Κατόπιν συμφωνίας, παρόμοιες συναντήσεις θα πραγματοποιούνται και στο μέλλον κάθε λίγους μήνες.

Ιστορικό

Μετά από αίτημα του έλληνα Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου και τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, η ομάδα δράσης συστάθηκε από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Barroso για να συντονίσει την τεχνική βοήθεια που η Ελλάδα χρειάζεται για να υλοποιήσει το πρόγραμμα προσαρμογής ΕΕ/ΔΝΤ και να προτείνει νομοθετικά, κανονιστικά, διοικητικά μέτρα, και αν είναι αναγκαίο, μέτρα επαναπρογραμματισμού για την ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων ΕΕ, εστιάζοντας στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση/επαγγελματική κατάρτιση.

Η ομάδα δράσης για την Ελλάδα υποβάλλει τριμηνιαία έκθεση για την επιτευχθείσα πρόοδο στην Επιτροπή και στην ελληνική κυβέρνηση.

Η ομάδα δράσης για την Ελλάδα θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της τεχνικής βοήθειας για την Ελλάδα μέσω:

  • της εξασφάλισης ενός μοναδικού/βασικού συνομιλητή με τις ελληνικές αρχές όσον αφορά την τεχνική βοήθεια.

  • της κινητοποίησης πόρων από τα κράτη μέλη και άλλους οργανισμούς κατά τρόπο αποτελεσματικό και συντονισμένο.

  • της διοχέτευσης αυτών των πόρων προς τομείς στους οποίους έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τη βελτίωση των βασικών δημοσίων υπηρεσιών, και την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η ομάδα δράσης για την Ελλάδα άρχισε τις εργασίες της την 01.09.11. Έκτοτε, εργάζεται σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές για να εντοπίσει τις ανάγκες τους, καθώς και με τα κράτη μέλη και διεθνείς οργανισμούς που παρέχουν τεχνική βοήθεια.

Καταβάλλονται προσπάθειες για τον εξορθολογισμό του προγράμματος ενισχύσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία και για να δοθεί προτεραιότητα σε μία σειρά βασικών έργων για τη βελτίωση της απορρόφησης των διαθέσιμων ενισχύσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Ένα πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας είναι υπό κατάρτιση σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πρωταρχικές τους ανάγκες. Εκτεταμένες επαφές πραγματοποιούνται με τα πλέον αρμόδια ελληνικά υπουργεία για τον εντοπισμό των τομέων προτεραιότητας.

Η πρώτη τριμηνιαία έκθεση, η οποία προβλέπεται για τις αρχές Νοεμβρίου, θα εδραιώσει τα αποτελέσματα και τις μεθόδους εργασίας που προκύπτουν από τη διάσκεψη της 12.10.11. Η έκθεση θα δοθεί στα κράτη μέλη και στους λοιπούς οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Pia Seppälä (+32 2 299 24 88)


Side Bar