Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija priporoča začetek nove faze pristopnega procesa

Bruselj, 12. oktobra 2011 – Evropska komisija je danes predlagala začetek pristopnih pogajanj s Črno goro in podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Srbiji. Komisija je izdala vrsto poročil o napredku, ki so ga v zadnjem letu dosegle države Zahodnega Balkana, Turčija in Islandija v pristopnem procesu za članstvo v EU.

Pri predstavitvi letnega širitvenega paketa je komisar Stefan Füle dejal: „Glede na današnji priporočili za Črno goro in Srbijo lahko vidimo, da proces širitve spodbuja reforme v zainteresiranih državah ter pomaga ustvarjati stabilnejšo in uspešnejšo Evropo. Ta preobrazbena moč procesa širitve tako državam članicam kot tudi državam kandidatkam vliva upanje v teh težavnih časih.“

V letu, ko so bila zaključena pristopna pogajanja s Hrvaško, so dosegle napredek tudi druge države Zahodnega Balkana. Z aretacijo zadnjih dveh obtožencev Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo je bila za Srbijo odstranjena pomembna ovira pri približevanju Evropi, pomeni pa tudi pomemben korak k spravi v regiji. Vzpostavljen je bil dialog med Beogradom in Prištino, ki je že pokazal prve rezultate. Ta proces je treba razvijati še naprej. Črna gora je okrepila svoja prizadevanja za reformo na podlagi prednostnih nalog, ki jih je določila Evropska unija. Evropska komisija je tudi potrdila svoje prejšnje priporočilo, da se začnejo pristopna pogajanja z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Vstop na schengensko območje brez vizuma se od decembra 2010 dovoli državljanom še dveh držav Zahodnega Balkana; Albanije ter Bosne in Hercegovine.

Dobro upravljanje, pravna država, upravne zmogljivosti, brezposelnost in gospodarska reforma pa ostajajo glavni izzivi za regijo. Težave so tudi na področju regionalnega sodelovanja. V vrsti držav so pomembne reforme v zaostanku, pogosto zaradi notranjih zapletov in konfliktov. Na področju svobode izražanja v medijih se poroča o zaskrbljujočih dogajanjih. Spori glede statusa Kosova1 še naprej negativno vplivajo na Kosovo samo in na širše območje Zahodnega Balkana.

Islandija je v zadnjem letu dobro napredovala v pristopnem procesu in pogajanja so v teku. Komisija pričakuje, da bodo pristopna pogajanja še naprej uspešna, ter verjame, da je mogoče najpomembnejša vprašanja, na primer ribištvo in varstvo okolja, reševati konstruktivno.

Pristopna pogajanja s Turčijo v zadnjem letu na žalost niso napredovala na nobenem področju. Pristopni proces je za Turčijo najučinkovitejši okvir za spodbujanje reform, razvoj dialoga o vprašanjih zunanje in varnostne politike ter za krepitev gospodarske konkurenčnosti. Vendar pa je Komisija zaskrbljena zaradi nedavnih napetosti v odnosih med Turčijo in Ciprom. Vzpostaviti je treba pozitivnejše odnose med EU in Turčijo, da se omogoči konstruktivnejše razmerje na podlagi konkretnih ukrepov na področjih skupnega interesa.

Ozadje

PREGLED PO DRŽAVAH

HRVAŠKA: kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2003. Pristopna pogajanja so bila zaključena junija 2011. V skladu s členom 49 PEU je Komisija danes izrazila mnenje, da je Hrvaška pripravljena na pristop k Evropski uniji. Država članica naj bi postala 1. julija 2013, ko bo postopek ratifikacije zaključen.

TURČIJA: kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 1987. Pristopna pogajanja so se začela oktobra 2005. Odprtih je 13 poglavij, eno pa je začasno zaprto. Da bo lahko Turčija hitreje napredovala v pristopnih pogajanjih, bo morala v celoti izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz carinske unije, in dokazati napredek pri normalizaciji odnosov s Ciprom.

ISLANDIJA: kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2009, pristopna pogajanja pa so se začela junija 2012. Odprta so bila štiri poglavja, od katerih sta dve začasno zaključeni. Ker je Islandija članica EGS in vključena v schengensko območje, je večina njene zakonodaje že usklajena z zakonodajo EU.

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA: kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2004. Še naprej zadovoljivo izpolnjuje politična merila, zato je Komisija obnovila svoje priporočilo za začetek pristopnih pogajanj iz leta 2009. Ker je za začetek pogajanj potrebno soglasje vseh držav članic, je ključnega pomena, da se razreši vprašanje poimenovanja države.

ČRNA GORA: kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2008. Leta 2010 ji je EU podelila status kandidatke za članstvo in določila sedem prednostnih nalog, ki jih mora izpolniti, da se bodo lahko začela pristopna pogajanja. Komisija je danes priporočila začetek pristopnih pogajanj.

ALBANIJA: potencialna kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2009. Leta 2010 je EU določila 12 prednostnih nalog, ki jih mora država izpolniti, da se bodo lahko začela pristopna pogajanja. Čeprav je Albanija na nekaterih področjih dosegla napredek, Komisija letos zanjo ni mogla priporočiti nadaljnjih ukrepov.

Na podlagi nedavnih pozitivnih signalov Komisija politične sile v Albaniji spodbuja, naj ponovno vzpostavijo in ohranjajo tako raven političnega dialoga, da bosta mogoča delovanje ključnih demokratičnih institucij in izvajanje bistvenih reform.

SRBIJA: potencialna kandidatka – za članstvo je zaprosila leta 2009. Danes je Komisija predstavila svoje mnenje o prošnji Srbije za članstvo. Na podlagi svojih ugotovitev priporoča, da se Srbiji podeli status kandidatke za članstvo. Določila je tudi ključno prednostno nalogo, ki jo mora država izpolniti, da se bodo lahko začela pristopna pogajanja.

BOSNA IN HERCEGOVINA: potencialna kandidatka – še ni zaprosila za članstvo v EU; po parlamentarnih volitvah leta 2010 še vedno ni vzpostavila vlade na državni ravni. Ker politični voditelji nimajo skupne vizije o prihodnosti države, so pomembne reforme v zvezi v EU na mrtvi točki.

KOSOVO: potencialna kandidatka – nesoglasja glede statusa Kosova še vedno ovirajo vzpostavitev pogodbenih odnosov med EU in Kosovom. EU podpira prizadevanja Kosova za približevanje Evropi.

Več informacij:

Za podrobnejše ugotovitve in priporočila za vsako državo glej naslednje dokumente:

Albanija: MEMO/11/686

Bosna in Hercegovina: MEMO/11/687

Hrvaška: MEMO/11/688

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija: MEMO/11/689

Islandija: MEMO/11/690

Kosovo*: MEMO/11/691

Črna gora: MEMO/11/692

Srbija: MEMO/11/693

Turčija: MEMO/11/694

Več informacij o širitvenem paketu:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2011_sl.htm

Kontakti:

Peter Stano (+32 22957484)

Anca Paduraru (+32 22966430)

1 :

V okviru RVSZN št. 1244/1999.


Side Bar