Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia Europeană recomandă trecerea la următoarele etape ale aderării la UE

Bruxelles, 12 octombrie 2011 - astăzi, Comisia Europeană a recomandat începerea negocierilor de aderare cu Muntenegru și acordarea statutului de țară candidată la UE, pentru Serbia. În cadrul unei serii de rapoarte anuale, Comisia prezintă progresele realizate de țările din Balcanii de Vest, Turcia și Islanda în ultimii ani, în vederea aderării la UE.

Cu ocazia prezentării pachetului anual privind extinderea, comisarul Stefan Füle a afirmat: „Recomandările făcute astăzi pentru Muntenegru și Serbia demonstrează că procesul de extindere stimulează punerea în practică a reformelor și sprijină crearea unei Europe mai stabile și mai prospere. Puterea de transformare a procesului de extindere trimite un mesaj puternic de speranță în acest moment deosebit de dificil, atât în statele membre ale Uniunii Europene, cât și în țările vizate de acest proces de extindere.”

În acest an, în care s-au încheiat negocierile de aderare cu Croația, s-au înregistrat progrese suplimentare și în alte părți din Balcanii de Vest. Arestarea ultimelor două persoane inculpate de către Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII) a îndepărtat un obstacol major pe traiectoria europeană a Serbiei și a marcat un pas important în direcția reconcilierii în regiune. S-a instituit un dialog între Belgrad și Pristina, care a produs primele rezultate. Acest dialog trebuie continuat în mod constructiv. Muntenegru și-a consolidat eforturile de reformă în baza priorităților stabilite de Uniunea Europeană. Comisia Europeană confirmă, de asemenea, recomandarea sa anterioară privind începerea negocierilor de aderare cu Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. În decembrie 2010, s-a acordat un regim de călătorie fără viză în spațiul Schengen cetățenilor din alte două țări din Balcanii de Vest, și anume Albania și Bosnia și Herțegovina.

Cu toate acestea, buna guvernanță, statul de drept, capacitatea administrativă, șomajul și reforma economică rămân provocări majore în regiune. Există încă probleme în ceea ce privește cooperarea regională. Într-o serie de țări, au fost amânate reforme importante, deseori ca rezultat al evoluțiilor politice interne și al conflictelor. Libertatea de exprimare a presei a fost afectată de o serie de evoluții îngrijorătoare. Divergențele privind statutul Kosovo1 continuă să aibă un efect negativ atât asupra Kosovo, cât și asupra regiunii extinse a Balcanilor de Vest.

Procesul de aderare a Islandei a înregistrat progrese în cursul acestui an, iar negocierile sunt în curs de derulare. Comisia se așteaptă ca negocierile de aderare să aibă o bună evoluție în continuare și își exprimă încrederea că se pot aborda în mod constructiv probleme fundamentale, precum pescuitul și protecția mediului.

Din păcate, negocierile de aderare cu Turcia nu au mai înregistrat noi evoluții de mai bine de un an. Procesul de aderare a Turciei la UE rămâne cel mai eficient cadru pentru promovarea reformelor, pentru dezvoltarea dialogului pe aspecte de politică externă și de securitate, precum și pentru consolidarea competitivității economice. În același timp, Comisia își exprimă îngrijorarea cu privire la recentele tensiuni în relațiile dintre Turcia și Cipru. Trebuie elaborată o nouă agendă pozitivă în relațiile UE-Turcia, care să permită o relație mai constructivă, bazată pe măsuri concrete în domenii de interes comun.

Context

SITUAȚIA PE ȚĂRI

CROAȚIA: țară candidată – a depus cererea de aderare în 2003. Negocierile de aderare s-au încheiat în iunie 2011. În conformitate cu articolul 49 din TUE, Comisia acordă astăzi avizul său favorabil privind capacitatea Croației de a adera la Uniunea Europeană. După finalizarea procesului de ratificare, Croația ar trebui să devină stat membru la 1 iulie 2013.

TURCIA: țară candidată – a depus cererea de aderare în 1987. Negocierile de aderare au început în octombrie 2005. Sunt deschise 13 capitole și a fost închis provizoriu 1 capitol. Pentru ca Turcia să poată avansa într-un ritm mai susținut în negocierile de aderare, trebuie să pună în aplicare integral obligațiile care îi revin în temeiul uniunii vamale și să facă progrese în ceea ce privește normalizarea relațiilor sale cu Cipru.

ISLANDA: țară candidată – a depus cererea de aderare în 2009 și a început negocierile de aderare în iunie 2010. Au fost deschise 4 capitole, din care 2 au fost închise provizoriu. Întrucât Islanda este deja membră a SEE și a spațiului Schengen, o mare parte a legislației acesteia este deja aliniată la legislația UE.

FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI: țară candidată – a depus cererea de aderare în 2004. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei continuă să îndeplinească în mod satisfăcător criteriile politice, iar Comisia și-a reiterat recomandarea din 2009 de începere a negocierilor de aderare. Întrucât este necesară decizia unanimă a statelor membre în vederea începerii negocierilor, este esențială găsirea unei soluții cu privire la problema numelui țării.

MUNTENEGRU: țară candidată - a depus cererea de aderare în 2008. În 2010, UE a acordat statutul de țară candidată și a stabilit șapte priorități esențiale pe care Muntenegru trebuie să le îndeplinească pentru a obține începerea negocierilor de aderare. Astăzi, Comisia a recomandat începerea negocierilor de aderare.

ALBANIA: țară potențial candidată - a depus cererea de aderare în 2009. În 2010, UE a stabilit douăsprezece priorități esențiale pe care Albania trebuie să le îndeplinească pentru a obține începerea negocierilor de aderare. Cu toate că s-au realizat progrese în unele dintre aceste domenii, Comisia nu a fost în măsură să recomande măsuri suplimentare pentru Albania în cursul acestui an.

Pe baza recentelor semnale pozitive, Comisia încurajează forțele politice din Albania să restabilească și să mențină un nivel de dialog politic, care să permită funcționarea instituțiilor democratice cheie și punerea în aplicare a reformelor esențiale.

SERBIA: țară potențial candidată - a depus cererea de aderare în 2009. Comisia a prezentat astăzi un aviz privind cererea de aderare a Serbiei. Pe baza constatărilor sale, Comisia recomandă Consiliului acordarea statutului de țară candidată, pentru Serbia. Comisia a stabilit totodată o prioritate cheie pe care Serbia trebuie să o îndeplinească pentru a obține începerea negocierilor de aderare.

BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA: țară potențial candidată – nu a depus cerere de aderare la UE. După alegerile parlamentare din 2010, Bosnia și Herțegovina nu a format încă un guvern la nivel de stat, iar lipsa unei viziuni comune a liderilor politici asupra direcției în care se îndreaptă țara a continuat să blocheze reformele esențiale legate de UE.

KOSOVO: țară potențial candidată – Divergențele privind statutul Kosovo rămân un obstacol în calea dezvoltării relațiilor contractuale între UE și Kosovo. UE sprijină eforturile depuse de Kosovo în vederea îndeplinirii perspectivei sale europene.

Pentru informații suplimentare:

Pentru constatări și recomandări detaliate privind fiecare țară a se vedea MEMO-urile:

Albania MEMO/11/686

Bosnia și Herțegovina MEMO/11/687

Croația MEMO/11/688

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei MEMO/11/689

Islanda MEMO/11/690

Kosovo* MEMO/11/691

Muntenegru MEMO/11/692

Serbia MEMO/11/693

Turcia MEMO/11/694

Mai multe informații referitoare la pachetul privind extinderea:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2011_en.htm

Persoane de contact:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

În conformitate cu RCSONU 1244/99.


Side Bar