Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija rekomenduoja žengti toliau siekiant narystės ES

Briuselis, 2011 m. spalio 12 d. Šiandien Europos Komisija pateikė rekomendaciją pradėti stojimo derybas su Juodkalnija, o Serbijai suteikti ES šalies kandidatės statusą. Metinėse ataskaitose Komisija apžvelgia Vakarų Balkanų šalių, Turkijos ir Islandijos per praėjusius metus padarytą pažangą rengiantis narystei ES.

Pristatydamas metinį plėtros dokumentų paketą Komisijos narys Štefanas Füle sakė: „Šiandien pateiktos rekomendacijos dėl Juodkalnijos ir Serbijos patvirtina, kad plėtros procesas skatina šalyse įgyvendinti reformas ir padeda kurti stabilesnę ir klestinčią Europą. Plėtros proceso gebėjimas nulemti pokyčius teikia daug vilčių ­ir Europos Sąjungos valstybėms narėms, ir plėtros šalims ­– tai labai svarbu šiuo nelengvu laikmečiu.

Šiais metais baigtos stojimo derybos su Kroatija, padaryta pažanga kitose Vakarų Balkanų šalyse. Suėmus du paskutinius Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) kaltinamuosius, pašalinta didžiulė kliūtis Serbijos kelyje į Europą ir žengtas svarbus žingsnis susitaikymo regione link. Užmegztas Belgrado ir Prištinos dialogas jau davė pirmuosius rezultatus. Jį reikia toliau konstruktyviai plėtoti. Juodkalnija deda dar daugiau pastangų įgyvendindama reformas pagal Europos Sąjungos nustatytus prioritetus. Komisija taip pat patvirtino savo ankstesnę rekomendaciją pradėti stojimo derybas su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija. 2010 m. gruodžio mėn. dar dviejų Vakarų Balkanų šalių – Albanijos bei Bosnijos ir Hercegovinos – piliečiams suteikta teisė be vizų keliauti po Šengeno šalis.

Vis dėlto dar reikia užtikrinti gerą valdymą, stiprinti teisinę valstybę ir administracinius gebėjimus, mažinti nedarbą ir vykdyti ekonominę reformą – tai pagrindiniai regiono uždaviniai. Vis dar kyla regioninio bendradarbiavimo problemų. Kai kuriose šalyse dažniausiai dėl vidaus politinių įvykių ir konfliktų vėluota įgyvendinti svarbias reformas. Susirūpinti verčia kai kurie įvykiai, susiję su žodžio laisve žiniasklaidoje. Nesutarimai dėl Kosovo1 statuso toliau kenkia ir Kosovui, ir Vakarų Balkanų regionui apskritai.

Per praėjusius metus vykstant stojimo deryboms pasistūmėta Islandijos stojimo procese. Komisija tikisi, kad stojimo derybos toliau vyks sklandžiai ir yra įsitikinusi, kad pagrindiniai klausimai, kaip antai žuvininkystė ir aplinkos apsauga, gali būti sprendžiami konstruktyviai.

Deja, jau daugiau nei metus nepradedamas naujas stojimo derybų su Turkija skyrius. Turkijos stojimo į ES procesas tebėra veiksmingiausias būdas skatinti reformas, palaikyti dialogą užsienio ir saugumo politikos klausimais ir stiprinti ekonomikos konkurencingumą. Tačiau Komisija susirūpinusi dėl pastaruoju metu Turkijos ir Kipro santykiuose įsivyravusios įtampos. Reikia parengti naują aiškią ES ir Turkijos santykių darbotvarkę, kad santykiai būtų plėtojami konstruktyviau remiantis konkrečiais veiksmais bendro intereso srityse.

Bendra informacija

ŠALIŲ APŽVALGA

KROATIJA: kandidatė, prašymą pateikė 2003 m. Stojimo derybos baigtos 2011 m. birželio mėn. Pagal Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnį Komisija šiandien teikia palankią Nuomonę dėl Kroatijos pasirengimo stoti į Europos Sąjungą. Baigus ratifikavimo procedūras, Kroatija valstybe nare turėtų tapti 2013 m. liepos 1 d.

TURKIJA: kandidatė, prašymą pateikė 1987 m. Stojimo derybos pradėtos 2005 m. spalio mėn. Pradėta 13 derybų skyrių, o vienas preliminariai baigtas. Kad šalis galėtų sparčiau daryti pažangą stojimo derybose, jai reikia įgyvendinti muitų sąjungos įsipareigojimus ir siekti normalizuoti santykius su Kipru.

ISLANDIJA: kandidatė, narystės prašymą pateikė 2009 m., o 2010 m. birželio mėn. pradėjo stojimo derybas. Pradėti 4 derybų skyriai, iš kurių 2 preliminariai baigti. Islandija jau yra EEE ir Šengeno erdvės narė, todėl didelė jos teisės dalis jau suderinta su ES teisės aktais.

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA: kandidatė, prašymą pateikė 2004 m. Šalis pakankamai gerai atitinka politinius kriterijus, ir Komisija atnaujino savo 2009 m. rekomendaciją pradėti stojimo derybas. Derybų pradžiai vienbalsiai turi pritarti visos valstybės narės, todėl labai svarbu susitarti dėl pavadinimo klausimo sprendimo.

JUODKALNIJA: kandidatė, prašymą pateikė 2008 m. 2010 m. ES jai suteikė šalies kandidatės statusą ir nustatė septynis pagrindinius prioritetus, kurių šalis turi laikytis, kad būtų pradėtos stojimo derybos. Šiandien Komisija pateikė rekomendaciją pradėti stojimo derybas.

ALBANIJA: potenciali kandidatė, prašymą pateikė 2009 m. 2010 m. ES nustatė dvylika pagrindinių prioritetų, kurių šalis turi laikytis, kad būtų pradėtos stojimo derybos. Nors kai kuriose iš šių sričių padaryta pažanga, Komisija šiais metais negalėjo rekomenduoti, kad Albanija pereitų į tolesnius proceso etapus.

Atsižvelgdama į teigiamus pastarojo meto pokyčius, Komisija ragina Albanijos politines jėgas atkurti politinį dialogą ir jį nuolat palaikyti, kad būtų užtikrintas pagrindinių demokratinių institucijų veikimas ir esminių reformų įgyvendinimas.

SERBIJA: potenciali kandidatė, prašymą pateikė 2009 m. Šiandien Komisija pateikė savo nuomonę dėl Serbijos narystės prašymo. Remdamasi nustatytais faktais, ji rekomenduoja Tarybai suteikti Serbijai šalies kandidatės statusą. Komisija taip pat nustatė vieną pagrindinį prioritetą, kurio šalis turi laikytis, kad būtų pradėtos stojimo derybos.

BOSNIJA IR HERCEGOVINA: potenciali kandidatė, narystės ES prašymo nepateikė. Su ES susijusias reformas toliau kliudo vykdyti tai, kad po 2010 m. parlamento rinkimų šalis dar nesuformavo valstybinio lygmens vyriausybės, o politiniai lyderiai neturi bendros vizijos dėl šalies orientacijos.

KOSOVAS: potenciali kandidatė. Nesutarimai dėl Kosovo statuso vis dar kliudo plėtoti sutartinius ES ir Kosovo santykius. ES remia Kosovo pastangas siekti europinės perspektyvos.

Daugiau informacijos

Šalių pažangos ataskaitose nustatyti faktai ir pateiktos rekomendacijos

Albanija MEMO/11/686

Bosnija ir Hercegovina MEMO/11/687

Kroatija MEMO/11/688

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija MEMO/11/689

Islandija MEMO/11/690

Kosovas* MEMO/11/691

Juodkalnija MEMO/11/692

Serbija MEMO/11/693

Turkija MEMO/11/694

Daugiau informacijos apie plėtros dokumentų paketą

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2011_lt.htm

Asmenys ryšiams:

Peter Stano, tel. +32 2 295 74 84

Anca Paduraru, tel. +32 2 296 64 30

1 :

Pagal JTSTR 1244/1999.


Side Bar