Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság ajánlása: kezdődhet a csatlakozási folyamat következő szakasza

Brüsszel, 2011. október 12. – Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta a Montenegróval folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdésére, valamint Szerbia tagjelölt országgá nyilvánítására irányuló ajánlást. A Bizottság egyúttal elfogadta a nyugat-balkáni régió, Törökország és Izland csatlakozás felé tett előrehaladásáról szóló éves országjelentéseket is.

Az éves bővítési csomag előterjesztése kapcsán Štefan Füle biztos így fogalmazott: „A Montenegró és Szerbia tekintetében ma megfogalmazott ajánlások jelzik, hogy a bővítési folyamat ösztönzőleg hat a reformokra, és hozzájárul egy szilárdabb és virágzó Európa kialakításához. Ezekben a nehéz időkben a bővítési folyamat formáló hatása a remény üzenetét közvetíti mind az uniós tagállamok, mind a bővítés által érintett országok felé.”

Az elmúlt egy év, melynek során az EU lezárta a csatlakozási tárgyalásokat Horvátországgal, további előrelépést hozott a nyugat-balkáni térség más részein is. A volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) két, még szabadlábon lévő vádlottjának letartóztatásával Szerbia csatlakozás felé vezető útjának egy jelentős akadálya hárult el, és fontos lépés történt a régión belüli megbékélés irányába. Megindult a párbeszéd Belgrád és Pristina között, és ennek kezdeti eredményei bíztatóak. Ezt a kezdeményezést konstruktív módon folytatni kell. Az Európai Unió által meghatározott prioritások alapján Montenegró fokozta reform-erőfeszítéseit. Az Európai Bizottság továbbá megerősítette a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdésére irányuló korábbi ajánlását. 2010 decemberében az EU további két nyugat-balkáni ország – Albánia és Bosznia-Hercegovina – polgárai számára biztosította a vízummentes utazás lehetőségét a schengeni térség országaiba.

A jó kormányzás, a jogállamiság, az adminisztratív kapacitások, a munkanélküliség és a gazdasági reform azonban továbbra is jelentős kihívásokat jelentenek a régióban. Emellett a regionális együttműködés sem zavartalan. Több országban – gyakran belpolitikai fejlemények és konfliktusok miatt – késedelmet szenvedtek fontos reformok. Aggodalomra ad okot a véleménynyilvánítás szabadságát érintő több fejlemény. A Koszovó1 státuszával kapcsolatos nézeteltérések továbbra is negatív hatást gyakorolnak úgy Koszovóra, mint a szélesebb nyugat-balkáni térségre.

Az elmúlt évben jól haladt Izland csatlakozási folyamata – a tárgyalások jelenleg is folynak. A Bizottság várakozásai szerint a csatlakozási tárgyalások továbbra is jó ütemben haladnak majd, és a testület bízik benne, hogy a legfontosabb kérdésekben, így a halászat és a környezetvédelem terén konstruktív megoldás születik.

A Törökországgal folyatott csatlakozási tárgyalásokban sajnálatos módon több mint egy éve nem történt elmozdulás. Törökország uniós csatlakozási folyamata a jövőben is a reformok előmozdításának, a kül- és biztonságpolitikai kérdésekről folytatott párbeszéd továbbfejlesztésének és a gazdasági versenyképesség megerősítésének a leghatékonyabb kerete marad. Ugyanakkor a Bizottság aggodalmának ad hangot a Törökország és Ciprus kapcsolatát a legutóbbi időkben jellemző feszültség miatt. Az Unió és Törökország közötti kapcsolatok előmozdítása érdekében új, pozitív programot kell kidolgozni, amely lehetővé teszi, hogy a közös érdeklődésre számot tartó területeken végrehajtott konkrét lépések alapján konstruktív viszony alakuljon ki.

Háttér

ORSZÁGONKÉNTI ÉRTÉKELÉS

HORVÁTORSZÁG: tagjelölt ország – csatlakozási kérelmét 2003-ban nyújtotta be. A csatlakozási tárgyalások 2011 júniusában fejeződtek be. Az EUSZ 49. cikkének megfelelően a Bizottság a mai napon kedvező véleményt fogalmaz meg Horvátországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásra való felkészültségéről. A megerősítési eljárás lezárását követően Horvátországot 2013. július 1-jén fel kell venni az Unió tagállamai közé.

TÖRÖKORSZÁG: tagjelölt ország – csatlakozási kérelmét 1987-ben nyújtotta be. A csatlakozási tárgyalások 2005 októberében kezdődtek meg. 13 fejezetet megnyitottak és egyet ideiglenesen lezártak. Mielőtt az ország komolyabb előrehaladást érhetne el a csatlakozási tárgyalások során, maradéktalanul végre kell hajtania a vámunióból fakadó kötelezettségeket, és előre kell lépnie a Ciprushoz fűződő kapcsolatok rendezése terén.

IZLAND: tagjelölt ország – csatlakozási kérelmét 2009‑ben nyújtotta be, a csatlakozási tárgyalások 2010 júniusában kezdődtek meg. Eddig négy fejezetet nyitottak meg, melyek közül kettőt ideiglenesen lezártak. Mivel Izland már tagja az EGT-nek és a schengeni térségnek, joganyagának legnagyobb része már jelenleg is összhangban áll az uniós joggal.

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG: tagjelölt ország – csatlakozási kérelmét 2004-ben nyújtotta be. Az ország továbbra is megfelelően teljesíti a politikai kritériumokat, és a Bizottság megismételte a csatlakozási tárgyalások megkezdésére vonatkozó 2009. évi ajánlását. Mivel a tárgyalások megkezdéséhez a tagállamok egyhangú döntésére van szükség, elengedhetetlen megoldani az ország elnevezésének kérdését.

MONTENEGRÓ: tagjelölt ország – csatlakozási kérelmét 2008-ban nyújtotta be. 2010‑ben tagjelölt státuszt kapott, és az EU hét fő prioritás teljesítését jelölte meg a csatlakozási tárgyalások megkezdésének előfeltételeként. A Bizottság a mai napon a csatlakozási tárgyalások megkezdését ajánlja.

ALBÁNIA: potenciális tagjelölt ország – csatlakozási kérelmét 2009-ben nyújtotta be. 2010‑ben az EU 12 fő prioritás teljesítését jelölte meg a csatlakozási tárgyalások megkezdésének előfeltételeként. Bár egyes megjelölt területeken előrelépés történt, a Bizottságnak ebben az évben nem állt módjában további lépéseket ajánlania Albánia számára.

A közelmúltbeli pozitív jelzésekre alapozva a Bizottság arra buzdítja az albániai politikai erőket, hogy indítsák újra és tartsák fenn az egymással folytatott politikai párbeszédet, amely a kulcsfontosságú demokratikus intézmények működtetésének és a lényegi reformok megvalósításának a záloga.

SZERBIA: potenciális tagjelölt ország – csatlakozási kérelmét 2009-ben nyújtotta be. A mai napon a Bizottság közzétette Szerbia csatlakozási kérelméről alkotott véleményét. Az elvégzett értékelés alapján a Bizottság azt ajánlja, hogy a Tanács biztosítson tagjelölti státuszt Szerbiának. A Bizottság egyetlen fő prioritás teljesítését jelölte meg a csatlakozási tárgyalások megnyitásának előfeltételeként.

BOSZNIA-HERCEGOVINA: potenciális tagjelölt ország – még nem nyújtott be EU-tagság iránti kérelmet. A 2010. évi parlamenti választások óta az országban még nem jött létre állami szintű kormány, és a politikai vezetőknek az ország által követendő iránnyal kapcsolatos nézeteltérései továbbra is akadályozzák a legfontosabb uniós vonatkozású reformok végrehajtását.

KOSZOVÓ: potenciális tagjelölt – A Koszovó státuszát övező viták továbbra is akadályozzák az EU és Koszovó közötti szerződéses kapcsolatok fejlesztését. Az EU támogatja Koszovót az európai uniós tagság iránti törekvéseinek megvalósításában.

További információk:

Az egyes országokkal kapcsolatos részletes megállapítások és ajánlások a következő emlékeztetőkben olvashatók:

Albánia MEMO/11/686

Bosznia-Hercegovina MEMO/11/687

Horvátország MEMO/11/688

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság MEMO/11/689

Izland MEMO/11/690

Koszovó* MEMO/11/691

Montenegró MEMO/11/692

Szerbia MEMO/11/693

Törökország MEMO/11/694

További információk a bővítési csomagról:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2011_hu.htm

Kapcsolattartók :

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

Az ENSZ BT 1244/1999 határozata szerint.


Side Bar