Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan komissio suosittaa liittymisprosessien eteenpäin viemistä

Bryssel 12. lokakuuta 2011 – Euroopan komissio on tänään suosittanut liittymisneuvottelujen aloittamista Montenegron kanssa ja ehdokasmaan aseman myöntämistä Serbialle. Vuotuisissa edistymiskertomuksissa komissio raportoi, miten Länsi-Balkanilla, Turkissa ja Islannissa on kuluneen vuoden aikana edistytty EU-jäsenyyden valmisteluissa.

Vuotuista laajentumispakettia esitellessään komission jäsen Štefan Füle sanoi tämänpäiväisten suositusten osoittavan, että laajentumisprosessi kannustaa uudistuksiin ja lisää Euroopan vakautta ja vaurautta. ”Laajentumisprosessin muutosvoima luo toivoa näinä haasteellisina aikoina sekä EU:n jäsenmaissa että laajentumismaissa, Füle totesi.

Sen lisäksi, että liittymisneuvottelut Kroatian kanssa saatiin päätökseen, tänä vuonna on tapahtunut edistystä myös muualla Länsi-Balkanilla. Kahden jäljellä olevan sotarikollisen pidätykset poistivat merkittävän esteen Serbian tieltä kohti EU-jäsenyyttä ja toimivat huomattavana sovinnoneleenä alueella. Belgradin ja Pristinan välillä käynnistyi vuoropuhelu, josta on jo saatu tuloksia. Sitä on syytä jatkaa rakentavalla tavalla. Montenegro on tehostanut uudistusten toteuttamista EU:n asettamien painopisteiden mukaisesti. Euroopan komissio myös vahvisti aiemman suosituksensa aloittaa liittymisneuvottelut entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa, ja joulukuussa 2010 viisumivapaa matkustus Schengen-alueelle sallittiin vielä kahden Länsi-Balkanin maan, Albanian ja Bosnia ja Hertsegovinan, kansalaisille.

Edistysaskelista huolimatta hyvä hallintotapa, oikeusvaltioperiaate, hallinnolliset valmiudet, työttömyys ja talousuudistukset ovat edelleen huomattavia haasteita alueella. Alueellisessa yhteistyössä on yhä ongelmia. Joissakin maissa tärkeät uudistukset ovat viivästyneet, mihin ovat usein syynä sisäiset poliittiset käänteet ja konfliktit. Tiedotusvälineiden ilmaisuvapauden osalta kehitys on ollut joiltain osin huolestuttavaa. Erimielisyydet Kosovon1 asemasta vaikuttavat edelleen kielteisesti sekä Kosovoon että koko Länsi-Balkanin alueeseen.

Islannin liittymisprosessi on edennyt kuluneen vuoden aikana ja liittymisneuvottelut ovat käynnissä. Komissio uskoo, että neuvottelut etenevät jatkossakin hyvin ja että kalastuksen ja ympäristönsuojelun kaltaiset ydinkysymykset saadaan ratkaistuksi.

Turkin liittymisneuvotteluissa ei valitettavasti ole voitu edetä uusiin aihealueisiin yli vuoteen. Turkin tapauksessa liittymisprosessi on edelleen tehokkain tapa edistää uudistuksia, kehittää ulko- ja turvallisuuspolitiikasta käytävää vuoropuhelua ja vahvistaa talouden kilpailukykyä. Samaan aikaan komissio on huolestunut viimeaikaisista jännitteistä Turkin ja Kyproksen välisissä suhteissa. EU:n ja Turkin välille on luotava uusi myönteinen ilmapiiri, jotta niiden suhteet kehittyisivät rakentavaan suuntaan ja mahdollistaisivat konkreettiset toimet yhteistä etua edustavilla aloilla.

Tausta

MAALUETTELO

KROATIA: ehdokasmaa, haki jäsenyyttä vuonna 2003. Liittymisneuvottelut saatiin päätökseen kesäkuussa 2011. Komissio esittää tänään SEU-sopimuksen 49 artiklan mukaisesti puoltavan lausuntonsa Kroatian valmiudesta liittyä Euroopan unioniin. Ratifiointiprosessin päätteeksi Kroatiasta pitäisi tulla jäsenvaltio 1. heinäkuuta 2013.

TURKKI: ehdokasmaa, haki jäsenyyttä vuonna 1987. Liittymisneuvottelut aloitettiin lokakuussa 2005. Neuvotteluluvuista 13 on avattu ja yksi suljettu toistaiseksi. Maan on pantava tulliliiton mukaiset velvoitteet täysimääräisesti täytäntöön ja edistyttävä suhteiden normalisoinnissa Kyproksen kanssa ennen kuin se voi edetä liittymisneuvotteluissa rivakammin.

ISLANTI: ehdokasmaa, haki jäsenyyttä vuonna 2009 ja aloitti liittymisneuvottelut kesäkuussa 2010. Neljä neuvottelulukua on avattu ja kaksi suljettu toistaiseksi. Koska Islanti on ETAn ja Schengen-alueen jäsen, iso osa sen lainsäädännöstä on jo yhdenmukainen EU:n lainsäädännön kanssa.

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA: ehdokasmaa, haki jäsenyyttä vuonna 2004. Maa täyttää edelleen riittävässä määrin poliittiset jäsenyysehdot. Komissio on uudistanut vuonna 2009 antamansa suosituksen liittymisneuvottelujen aloittamisesta, mutta koska siihen tarvitaan jäsenvaltioiden yksimielinen päätös, nimikysymys on saatava ratkaistuksi.

MONTENEGRO: ehdokasmaa, haki jäsenyyttä vuonna 2008. Vuonna 2010 EU myönsi maalle ehdokasmaan aseman ja asetti seitsemän ensisijaista tavoitetta, jotka maan on saavutettava ennen kuin liittymisneuvottelut voidaan aloittaa. Komissio on tänään suosittanut liittymisneuvottelujen aloittamista.

ALBANIA: mahdollinen ehdokasmaa, haki jäsenyyttä vuonna 2009. EU asetti vuonna 2010 Albanialle 12 ensisijaista tavoitetta, jotka maan on saavutettava ennen kuin liittymisneuvottelut voidaan aloittaa. Vaikka osassa tavoitteita on edistytty, tämän vuoden osalta tilanne on se, ettei komissio voi suosittaa Albanian liittymisprosessin eteenpäin viemistä.

Viimeaikaisten myönteisten signaalien rohkaisemana komissio kehottaa Albanian poliitikkoja käynnistämään uudelleen poliittisen vuoropuhelun ja jatkamaan sitä tasolla, joka mahdollistaa tärkeimpien demokraattisten instituutioiden toiminnan ja keskeisten uudistusten täytäntöönpanon.

SERBIA: mahdollinen ehdokasmaa, haki jäsenyyttä vuonna 2009. Komissio on tänään esittänyt lausuntonsa Serbian jäsenyyshakemuksesta. Havaintojensa perusteella se suosittaa, että neuvosto myöntää Serbialle ehdokasmaan aseman. Komissio asetti sille yhden ensisijaisen tavoitteen, joka maan on saavutettava ennen kuin liittymisneuvottelut voidaan aloittaa.

BOSNIA JA HERTSEGOVINA: mahdollinen ehdokasmaa, ei ole vielä hakenut EU-jäsenyyttä. Maahan ei ole vuonna 2010 järjestettyjen parlamenttivaalien jäljiltä vielä muodostettu valtiotason hallitusta. Se, ettei maan poliittisilla johtajilla ole yhteistä näkemystä maan tulevaisuudesta, jarruttaa edelleen EU:hun liittyviä keskeisiä uudistuksia.

KOSOVO: mahdollinen ehdokasmaa. Erimielisyydet Kosovon asemasta ovat yhä este EU:n ja Kosovon välisten sopimussuhteiden kehittämiselle. EU tukee Kosovoa sen pyrkimyksissä täyttää Eurooppa-perspektiivinsä edellytykset.

Lisätietoja:

Yksityiskohtaiset havainnot ja suositukset maittain:

Albania MEMO/11/686

Bosnia ja Hertsegovina MEMO/11/687

Kroatia MEMO/11/688

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia MEMO/11/689

Islanti MEMO/11/690

Kosovo* MEMO/11/691

Montenegro MEMO/11/692

Serbia MEMO/11/693

Turkki MEMO/11/694

Lisätietoja laajentumispaketista:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2011_fi.htm

Yhteyshenkilöt:

Peter Stano +32 2 295 74 84

Anca Paduraru +32 2 296 64 30

1 :

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 määritelmän mukaisesti.


Side Bar