Navigation path

Left navigation

Additional tools

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά τη μετάβαση στα επόμενα στάδια της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2011 – Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά τη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο, και τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Σερβία. Σε δέσμη ετήσιων εκθέσεων, η Επιτροπή παρουσιάζει την πρόοδο που σημείωσαν, κατά το τελευταίο έτος, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Τουρκία και η Ισλανδία για την ένταξή τους στην ΕΕ.

Παρουσιάζοντας την ετήσια δέσμη των εγγράφων διεύρυνσης, ο Επίτροπος κ. Stefan Füle δήλωσε: «Οι σημερινές συστάσεις για το Μαυροβούνιο και τη Σερβία αποδεικνύουν ότι η διαδικασία διεύρυνσης προωθεί τις μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές και συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο σταθερής και ευημερούσας Ευρώπης. Στην κρίσιμη αυτή περίοδο, η δύναμη μετασχηματισμού που έχει η διαδικασία διεύρυνσης στέλνει ισχυρό μήνυμα ελπίδας, τόσο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις χώρες της διεύρυνσης.»

Κατά το έτος ολοκλήρωσης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κροατία, σημειώθηκε περαιτέρω πρόοδος και σε άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Με τη σύλληψη των δύο τελευταίων κατηγορουμένων του Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία εξέλιπε ένα σοβαρό εμπόδιο στην πορεία της Σερβίας προς την Ευρώπη και σημειώθηκε σημαντικό βήμα συμφιλίωσης στην περιοχή. Ο διάλογος που θεσπίστηκε μεταξύ του Βελιγραδίου και της Πρίστινα απέδωσε τα πρώτα αποτελέσματα και πρέπει να συνεχιστεί με εποικοδομητικό πνεύμα. Το Μαυροβούνιο ενέτεινε τις μεταρρυθμιστικές του προσπάθειες με βάση τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσης την προηγούμενη σύστασή της για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τον Δεκέμβριο του 2010, δόθηκε στους πολίτες δύο ακόμη χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, της Αλβανίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η δυνατότητα εισόδου στον χώρο Σένγκεν χωρίς υποχρέωση θεώρησης.

Ωστόσο, η χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου, η διοικητική ικανότητα, η ανεργία και η οικονομική μεταρρύθμιση εξακολουθούν να αποτελούν μείζονες προκλήσεις για την περιοχή αυτή. Όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία, υπάρχουν ακόμη προβλήματα. Σε ορισμένες χώρες, σημαντικές μεταρρυθμίσεις έχουν καθυστερήσει, συχνά λόγω εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων και συγκρούσεων. Σημειώθηκαν ορισμένες ανησυχητικές εξελίξεις όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης στα μέσα ενημέρωσης. Οι διιστάμενες απόψεις σχετικά με το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου1 εξακολουθούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο Κοσσυφοπέδιο και την ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Η ενταξιακή διαδικασία της Ισλανδίας προχώρησε κατά το προηγούμενο έτος και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Η Επιτροπή προβλέπει ότι θα συνεχιστεί η ταχεία πρόοδος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και είναι πεπεισμένη ότι τα βασικά θέματα, όπως η αλιεία και η προστασία του περιβάλλοντος, μπορούν να αντιμετωπιστούν εποικοδομητικά.

Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία δυστυχώς δεν προχώρησαν σε κανένα τομέα κατά τη διάρκεια του έτους. Η διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ παραμένει το αποτελεσματικότερο πλαίσιο για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, την ανάπτυξη του διαλόγου για θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, καθώς και για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, η Επιτροπή ανησυχεί για τις πρόσφατες εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου. Πρέπει να οριστεί μια νέα ατζέντα θετική για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, ώστε να δημιουργηθεί μια πιο εποικοδομητική σχέση που θα βασίζεται σε συγκεκριμένα μέτρα στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ιστορικό

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΡΟΑΤΙΑ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2003. Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2011. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την ετοιμότητα της Κροατίας για την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης, η Κροατία αναμένεται να καταστεί κράτος μέλος την 1η Ιουλίου 2013.

ΤΟΥΡΚΙΑ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 1987. Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης άρχισαν τον Οκτώβριο του 2005. Έχουν ανοίξει 13 κεφάλαια και 1 έχει κλείσει προσωρινά. Για να προχωρήσει δυναμικότερα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, η χώρα πρέπει να εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τελωνειακή ένωση και να σημειώσει πρόοδο στην εξομάλυνση των σχέσεών της με την Κύπρο.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση προσχώρησης το 2009 και άρχισε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις τον Ιούνιο του 2010. Έχουν ανοίξει 4 κεφάλαια εκ των οποίων τα 2 έχουν κλείσει προσωρινά. Δεδομένου ότι η Ισλανδία είναι ήδη μέλος του ΕΟΧ και του χώρου Σένγκεν, μεγάλο μέρος της νομοθεσίας της είναι ήδη εναρμονισμένο με τη νομοθεσία της ΕΕ.

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2004. Η χώρα εξακολουθεί να πληροί σε ικανοποιητικό βαθμό τα πολιτικά κριτήρια και η Επιτροπή ανανέωσε τη σύσταση του 2009 για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Δεδομένου ότι απαιτείται ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, είναι απαραίτητη η εξεύρεση λύσης για το ζήτημα της ονομασίας.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2008. Το 2010, η ΕΕ του χορήγησε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας και καθόρισε επτά βασικές προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να εκπληρώσει η χώρα προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Σήμερα η Επιτροπή συνιστά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

ΑΛΒΑΝΙΑ: εν δυνάμει υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2009. Το 2010, η ΕΕ καθόρισε δώδεκα βασικές προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να εκπληρώσει η χώρα για να καταστεί δυνατή η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Αν και σημειώθηκε πρόοδος σε ορισμένους τομείς, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να συστήσει περαιτέρω μέτρα για την Αλβανία το έτος αυτό.

Βασιζόμενη σε πρόσφατες θετικές ενδείξεις, η Επιτροπή ενθαρρύνει τις πολιτικές δυνάμεις της Αλβανίας να αποκαταστήσουν και να διατηρήσουν ένα επίπεδο πολιτικού διαλόγου που να επιτρέπει τη λειτουργία των βασικών δημοκρατικών θεσμών και την εφαρμογή ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων.

ΣΕΡΒΙΑ: εν δυνάμει υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2009. Η Επιτροπή σήμερα υπέβαλε τη γνώμη της σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Σερβίας. Μα βάση τα συμπεράσματά της, συνιστά να χορηγήσει το Συμβούλιο το καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Σερβία. Επίσης καθόρισε μία βασική προτεραιότητα την οποία πρέπει να εκπληρώσει η χώρα προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ εν δυνάμει υποψήφια χώρα – δεν έχει υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ. Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2010, η χώρα δεν έχει ακόμη σχηματίσει κεντρική κυβέρνηση και η έλλειψη κοινού οράματος από όλους τους πολιτικούς ηγέτες για την κατεύθυνση της χώρας εξακολούθησε να παρεμποδίζει τις κυριότερες μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την ΕΕ.

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ: εν δυνάμει υποψήφιος – Οι διαφορές όσον αφορά το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου παραμένουν εμπόδιο για τη δημιουργία συμβατικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου. Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει το Κοσσυφοπέδιο για να υλοποιήσει την ευρωπαϊκή του προοπτική.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Για λεπτομερή συμπεράσματα και συστάσεις σχετικά με κάθε χώρα, βλέπε υπομνήματα:

Αλβανία MEMO/11/686

Βοσνία-Ερζεγοβίνη MEMO/11/687

Κροατία MEMO/11/688

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας MEMO/11/689

Ισλανδία MEMO/11/690

Κοσσυφοπέδιο MEMO/11/691

Μαυροβούνιο MEMO/11/692

Σερβία MEMO/11/693

Τουρκία MEMO/11/694

Περισσότερα για τη δέσμη των εγγράφων διεύρυνσης:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2011_el.htm

Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

Δυνάμει της απόφασης ΣΑΗΕ 1244/1999


Side Bar