Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen – Pressemeddelelse

Videre mod EU-medlemskab: Kommissionens anbefalinger

Bruxelles, den 12. oktober 2011: Europa-Kommissionen anbefaler, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med Montenegro, og at Serbien får status af kandidatland. I en række årsrapporter beretter Kommissionen om de fremskridt hen imod EU-tiltrædelse, som landene på Vestbalkan, Tyrkiet og Island har gjort i det forløbne år.

I forbindelse med fremlæggelsen af den årlige udvidelsespakke udtaler Kommissær Štefan Füle: "Anbefalingerne vedrørende Montenegro og Serbien viser, at udvidelsesprocessen skaber grobund for reformer og gør Europa mere stabilt og velstående. Det potentiale til forandring, som udvidelsesprocessen rummer, vækker store forhåbninger i en tid, hvor både Den Europæiske Unions medlemsstater og udvidelseslandene står over for store udfordringer."

I det forløbne år er tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien blevet afsluttet, og på Vestbalkan i øvrigt er der sket yderligere fremskridt. Med pågribelsen af de to sidste tiltalte ved Krigsforbryderdomstolen vedrørende Det Tidligere Jugoslavien er en vigtig hindring på Serbiens vej mod EU og Vestbalkans vej mod forsoning ryddet af vejen. Det er lykkedes at få en dialog i gang mellem Beograd og Pristina, og den har allerede givet de første resultater. Dialogen må fortsætte i en konstruktiv ånd. Montenegro har forstærket reformbestræbelserne ud fra de mål, som Den Europæiske Union har fastlagt. Europa-Kommissionen bekræfter ligeledes, at den fortsat anbefaler, at der åbnes tiltrædelsesforhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. I december 2010 fik yderligere to Vestbalkanlandes borgere mulighed for at rejse ind i EU uden visum. Det drejer sig om Albanien og Bosnien-Hercegovina.

God forvaltning, retssikkerhed, administrativ kapacitet, arbejdsløshed og økonomiske reformer er dog alle områder, hvor regionen fortsat står over for store udfordringer. Også det regionale samarbejde volder problemer. I en række lande har vigtige reformer været forsinkede, ofte på grund af politiske problemer og konflikter. Det er også sket en bekymrende udvikling med hensyn til ytringsfriheden i medierne. Uenigheden om Kosovos status1 har fortsat negative konsekvenser for både Kosovo og regionen Vestbalkan generelt.

Der har været fremdrift i Islands tiltrædelsesproces i det seneste år, og forhandlingerne fortsætter. Det er Kommissionens forventning, at der vil ske yderligere fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne, og den har tillid til, at forhandlingerne om de vigtigste spørgsmål, f.eks. fiskeri og miljøbeskyttelse, vil forløbe konstruktivt.

I tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet er der desværre ikke taget hul på nogen nye områder i det seneste år. Tyrkiets tiltrædelsesproces er fortsat den ramme, der bedst fremmer reformer og dialog om udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner samt styrker konkurrenceevnen. Kommissionen er dog bekymret over de nylige spændinger mellem Tyrkiet og Cypern. Der skal skabes en ny og positiv dagsorden for et mere konstruktivt forhold mellem EU og Tyrkiet på grundlag af konkrete skridt på områder af fælles interesse.

Baggrund

LANDESTATUS

KROATIEN: kandidatland – ansøgte om medlemskab i 2003. Tiltrædelsesforhandlingerne blev afsluttet i juni 2011. I overensstemmelse med artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union konkluderer Kommissionen i dag, at Kroatien er parat til at tiltræde Den Europæiske Union. Efter planen bliver Kroatien medlem af EU den 1. juli 2013, når landet har afsluttet ratifikationsprocessen.

TYRKIET: kandidatland – ansøgte i 1987. Forhandlingerne blev indledt i oktober 2005. Der er åbnet 13 forhandlingskapitler, og 1 forhandlingskapitel er foreløbigt lukket. Tyrkiet skal først opfylde forpligtelserne i henhold til Toldunionen fuldt ud og bevæge sig i retning af en normalisering af forbindelserne med Cypern, hvis tiltrædelsesforhandlingerne for alvor skal komme videre.

ISLAND: kandidatland – ansøgte i 2009. I juni 2010 blev der indledt tiltrædelsesforhandlinger. Der er åbnet 4 forhandlingskapitler, hvoraf de 2 er foreløbigt lukket. Eftersom Island er medlem af EØS og Schengenområdet, er en stor del af landets lovgivning allerede tilpasset EU's.

DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN: kandidatland – ansøgte i 2004. Landet opfylder fortsat de politiske kriterier tilstrækkeligt, og Kommissionen har gentaget sin anbefaling fra 2009 om at indlede tiltrædelsesforhandlinger. Da det kræver en enstemmigt vedtaget afgørelse fra medlemsstaterne at indlede tiltrædelsesforhandlinger, er det afgørende at få forhandlet sig frem til en løsning på navneproblemet.

MONTENEGRO: kandidatland – ansøgte i 2008. I 2010 gav EU Montenegro kandidatstatus og fastlagde syv højt prioriterede mål, som landet skal nå, før tiltrædelsesforhandlingerne kan indledes. I dag anbefaler Kommissionen, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger.

ALBANIEN: potentielt kandidatland – ansøgte i 2009. I 2010 fastlagde EU tolv højt prioriterede mål, som landet skal nå, før der kan indledes tiltrædelsesforhandlinger. Skønt der er sket fremskridt på nogle områder, kan Kommissionen ikke anbefale, at Albanien går videre allerede i år.

På grundlag af de seneste positive signaler fra Albanien tilskynder Kommissionen landets politiske kræfter til at genskabe den politiske dialog og fastholde den på et niveau, så de vigtigste demokratiske institutioner kan fungere, og de nødvendige reformer kan gennemføres.

SERBIEN: potentielt kandidatland – ansøgte i 2009. Kommissionen har i dag fremlagt sin holdning til Serbiens ansøgning om medlemskab. På grundlag af de konstaterede resultater anbefaler den, at Rådet giver Serbien kandidatstatus. Kommissionen fastlægger også et højt prioriteret mål, som landet skal opfylde, før der kan indledes tiltrædelsesforhandlinger.

BOSNIEN-HERCEGOVINA: potentielt kandidatland – har ikke ansøgt om EU-medlemskab. Der er endnu ikke dannet en forbundsregering efter parlamentsvalget i 2010, og de politiske ledere mangler en fælles vision for, i hvilken retning landet skal bevæge sig. Det står fortsat i vejen for vigtige reformer på vejen mod EU.

KOSOVO: potentielt kandidatland – Striden om Kosovos status bremser fortsat for, at der kan indgås aftaler mellem EU og Kosovo. EU støtter Kosovos bestræbelser på at bevæge sig i retning af EU.

Nærmere oplysninger

Kommisionens konklusioner og anbefalinger for de enkelte lande:

Albanien MEMO/11/686

Bosnien-Hercegovina MEMO/11/687

Kroatien MEMO/11/688

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien MEMO/11/689

Island MEMO/11/690

Kosovo* MEMO/11/691

Montenegro MEMO/11/692

Serbien MEMO/11/693

Tyrkiet MEMO/11/694

Udvidelsespakken:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2011_da.htm

Kontaktpersoner:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

1 :

Jf. FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999.


Side Bar