Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Načrt za stabilnost in rast

Bruselj, 12. oktobra 2011 – Komisija je danes predstavila načrt, v katerem je opisan celovit odziv, potreben za ponovno vzpostavitev zaupanja v evroobmočje in Evropsko unijo kot celoto. Ta odziv je namenjen prekinitvi začaranega kroga med dvomi v vzdržnost državnega dolga, stabilnost bančnega sistema in možnosti za rast v Evropski uniji.

Na podlagi zavez iz govora predsednika Barrosa o stanju v Uniji Komisija predstavlja pet področij ukrepov, ki so med seboj povezana ter jih je treba izvajati hkrati in čim hitreje. Navedena področja so: odločen odziv na težave v Grčiji; okrepitev zaščite evroobmočja pred krizo; usklajen pristop h krepitvi evropskih bank; izpostavitev politik za večjo stabilnost in rast ter vzpostavitev trdnega in celovitega gospodarskega upravljanja za prihodnost.

Predsednik Barroso je dejal: „Gre za načrt, kako naj bi se Evropa rešila iz te gospodarske krize. Zgolj reakcije in delni odzivi na različne vidike krize ne zadostujejo več. Zaupanje lahko ponovno vzpostavimo le s takojšnjim začetkom izvajanja vseh ukrepov, potrebnih za izhod iz krize. Samo tako bomo lahko prepričali naše državljane, svetovne partnerje in trge, da imamo rešitve, s katerimi bodo gospodarstva kos izzivom. Dogovor moramo doseči na zasedanju Evropskega sveta 23. oktobra.“

Načrt predvideva:

  • Odločno ukrepanje v zvezi z Grčijo – tako da bodo odpravljeni vsi dvomi glede njene gospodarske vzdržnosti. To mora vključevati izplačilo šestega obroka, drugi program prilagajanja, ki temelji na ustreznem financiranju s sodelovanjem zasebnega in javnega sektorja, ter trajno podporo delovne skupine Komisije.

  • Zaključek intervencije na evroobmočju – vključno z izvedbo odločitev, dogovorjenih 21. julija 2011, zagotovitvijo kar največje učinkovitosti evropskega instrumenta za finančno stabilnost, pospešitvijo začetka evropskega mehanizma za stabilnost sredi leta 2012 ter zagotovitvijo zadostne likvidnosti s strani Evropske centralne banke.

  • Popolnoma usklajen pristop za okrepitev evropskih bank – ki mora temeljiti na ponovni oceni nadzornih organov z uporabo začasno precej višjega kapitalskega deleža visokokakovostnega kapitala ob upoštevanju izpostavljenosti. Banke bi morale najprej uporabiti zasebne vire kapitala, nacionalne vlade pa bi jim po potrebi zagotavljale podporo. Če te podpore ne bo na voljo, bo treba dokapitalizacijo financirati s posojilom iz evropskega instrumenta za finančno stabilnost. Do te dokapitalizacije bi nacionalni nadzorni organi navedenim bankam onemogočili razdeljevanje dividend ali bonusov.

  • Pospešitev politik za večjo stabilnost in rast – vključno s hitrim izvajanjem obstoječih zavez v zvezi s storitvami, energijo in sporazumi o prosti trgovini; hitrim sprejetjem predlogov v obravnavi za povečanje rasti, kot so davčne spodbude, prednostni prihodnji predlogi, zlasti tisti, ki povečujejo koristi enotnega trga, ter usmerjene naložbe na ravni Unije, vključno s projektnimi obveznicami.

  • Vzpostavitev trdnega in celovitega gospodarskega upravljanja za prihodnost, ki temelji na obstoječih pogodbah (člen 136), kar bo utrdilo skupnostni pristop. Na podlagi okrepljenega svežnja („six pack“) o gospodarskem upravljanju in evropskem semestru, ki je že bil sprejet, se za povečanje skladnosti in učinkovitosti s predlogi želi vključiti evropski mehanizem za stabilnost ter pakt stabilnosti in rasti v isti popolnoma vključujoč sistem upravljanja. S tem bi Komisija in Svet pridobila nove pristojnosti za posredovanje v pripravo državnih proračunov ter nadzor njihovega izvrševanja. Okrepljeno sodelovanje bi bilo treba predvideti vedno, ko bi se sicer zavrlo odločno ukrepanje.

Ozadje

Načrt, ki ga predstavlja Komisija, bo predložen na zasedanju Evropskega sveta in na srečanju držav evroobmočja 23. oktobra 2011.

Celoten dokument, ki ga je sprejela Komisija, je na voljo na:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Seznam prejšnjih predlogov Komisije o gospodarskem upravljanju, sanaciji finančnega sektorja in dokapitalizaciji bank od leta 2008 je na voljo na:

Ekonomske in finančne zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Notranji trg in storitve: http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Konkurenca: http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm

Kontakti :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Mark Gray (+32 22988644)

Simon O'Connor (+32 22967359)


Side Bar