Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia europeană – Comunicat de presă

O foaie de parcurs pentru stabilitate și creștere

Bruxelles, 12 octombrie 2011 – Astăzi, Comisia a prezentat o foaie de parcurs care prezintă acțiunile cuprinzătoare care sunt necesare pentru a restabili încrederea în zona euro și în Uniunea Europeană în ansamblul său. Obiectivul acestor acțiuni este de a ieși din cercul vicios format din îndoielile cu privire la sustenabilitatea datoriei suverane, stabilitatea sistemului bancar și perspectivele de creștere ale Uniunii Europene. Comisia onorează angajamentele asumate în discursul președintelui Barroso privind Starea Uniunii stabilind cinci domenii de acțiune interdependente, care trebuie puse în aplicare împreună și cât mai repede posibil. Cele cinci domenii sunt: un răspuns decisiv la problemele Greciei, îmbunătățirea protecției zonei euro față de criză, o abordare coordonată pentru consolidarea băncilor din Europa, concentrarea eforturilor asupra politicilor care favorizează stabilitatea și creșterea și construirea unei guvernanțe economice solide și integrate, pentru viitor.

Președintele Barroso a afirmat: „Această foaie de parcurs trasează calea de ieșire a Europei din această criză economică. Răspunsurile pasive și punctuale la diferitele aspecte ale crizei nu mai sunt suficiente. Trebuie ca acum să anticipăm problemele. Poate fi restabilită încredrea printr-o punere în aplicare imediată a tuturor elementelor necesare pentru a soluţiona criza. Numai astfel ne vom putea convinge cetățenii, partenerii globali și piețele că avem soluții pe măsura provocărilor cu care se confruntă economiile noastre. Trebuie să ajungem la un acord la reuniunea Consiliului European din 23 octombrie.”

În foaia de parcurs se cere să se întreprindă următoarele acțiuni:

  • O acțiune decisivă privind Grecia, astfel încât să fie spulberate toate îndoielile cu privire la sustenabilitatea economică a Greciei. Acest demers trebuie să includă vărsarea celei de a șasea tranșe, un al doilea program de ajustare, pe baza unei finanțări adecvate prin implicarea sectorului public şi a celui privat și prin continuarea acordării de sprijin din partea grupului operativ al Comisiei;

  • Finalizarea intervenției privind zona euro, inclusiv prin punerea în aplicare a deciziilor convenite la 21 iulie 2011, maximizarea eficacității FESF, accelerarea lansării Mecanismului european de stabilitate până la mijlocul anului 2012 și furnizarea de lichidități suficiente de către Banca Centrală Europeană.

  • O abordare pe deplin coordonată pentru consolidarea băncilor din Europa. Îndeplinirea acestui obiectiv ar trebui să se bazeze pe o reevaluare de către autorităţile de supraveghere, utilizând o rată temporară a capitalului semnificativ mai mare de capital de cea mai bună calitate, după luarea în calcul a expunerii. Băncile ar trebui să utilizeze în primul rând surse private de capital, guvernele naționale urmând să le acorde sprijin dacă va fi necesar. În cazul în care acest sprijin nu va fi disponibil, recapitalizarea ar trebui finanțată printr-un împrumut de la FESF. Până la efectuarea recapitalizării, acestor bănci nu li se va permite de către autoritățile naționale de supraveghere să distribuie dividende sau prime.

  • Accelerarea punerii în aplicare a politicilor care favorizează stabilitatea și creșterea, inclusiv prin punerea în practică a angajamentelor existente privind acordurile în materie de servicii, energie și liber schimb, adoptarea rapidă a propunerilor prezentate de consolidare a creșterii, precum inițiativele în materie de impozite și accelerarea adoptării propunerilor următoare, în special a celor care extind beneficiile pieței unice, şi direcţionarea investiţiilor la nivelul Uniunii Europene, inclusiv prin obligațiuni pentru finanțarea proiectelor.

  • Construirea, pentru viitor, a unei guvernanțe economice solide și integrate, pe baza tratatelor existente (articolul 136), consolidând abordarea comunitară. Propunerile se bazează pe „pachetul consolidat de șase propuneri” în materie de guvernanță economică și pe inițiativa privind semestrul european, deja adoptate, și vizează integrarea Mecanismului european de stabilitate și a Pactului de stabilitate și de creștere în același sistem de guvernanță pe deplin integrat, pentru a spori coerența și eficiența. S-ar conferi astfel noi competențe Comisiei și Consiliului pentru a interveni în pregătirea bugetelor naționale și pentru a monitoriza execuția acestora. Ar trebui avută în vedere intensificarea cooperării în toate cazurile în care, altfel, s-ar împiedica întreprinderea unor acțiuni decisive.

Context

Foia de parcurs propusă de Comisie va fi prezentată în cadrul reuniunii la nivel înalt a Consiliului European și a zonei euro, care va avea loc la 23 octombrie 2011.

Documentul integral adoptat de Comisie poate fi găsit la adresa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

O listă a propunerilor anterioare ale Comisiei privind guvernanța economică, redresarea sistemului financiar și recapitalizarea băncilor prezentate începând cu 2008 poate fi găsită la adresele:

Afaceri economice şi financiare:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Piaţa internă şi servicii: http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Concurență: http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_ro.htm

Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar