Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A stabilitás és a növekedés menetrendje

Brüsszel, 2011. október 12. – A mai napon a Bizottság olyan menetrendet terjesztett elő, amely felvázolja az euróövezet és az Európai Unió egésze iránti bizalom helyreállításához szükséges átfogó válaszlépéseket. E válaszlépésekkel a Bizottság meg kívánja törni azt az ördögi kört, amely az államadósság fenntarthatóságával, a bankrendszer stabilitásával és az EU növekedési kilátásaival kapcsolatos kételyekből alakult ki.

A Barroso elnök által elmondott, az Unió helyzetéről szóló évértékelő beszédben foglalt kötelezettségvállalások alapján a Bizottság öt egymással összefüggő cselekvéscsoportot határoz meg, amelyeket együttesen, mielőbb végre kell hajtani. Ez az öt cselekvéscsoport a következő: határozott válaszadás Görögország problémáira; az euróövezet válság elleni óvintézkedéseinek megerősítése; az európai bankok megerősítését célzó összehangolt megközelítés; a stabilitási és a növekedésösztönző szakpolitikák előtérbe helyezése, valamint a jövőre nézve a szilárd, integrált gazdasági kormányzás kiépítése.

Barroso elnök ennek kapcsán a következőket nyilatkozta: „Ez a menetrend kijelöli Európa számára a gazdasági válságból való kilábalás útját. A válság különböző aspektusaira már nem elegendő reaktív, részleges válaszlépéseket tenni. Arra van szükség, hogy egy lépéssel az események előtt járjunk. A bizalmat csak válság megoldásához elengedhetetlen elemek azonnali bevezetésével állíthatjuk helyre. Csak így tudjuk meggyőzni a polgárainkat, globális partnereinket és a piacokat arról, hogy olyan megoldások vannak a kezünkben, amelyek képesek választ adni a gazdaságok előtt álló kihívásokra. Az Európai Tanács október 23-i ülésén tehát megállapodásra kell jutni.”

A menetrend az alábbiakat irányozza elő:

  • Határozott fellépés Görögországgal kapcsolatban – a Görögország gazdaságának fenntarthatóságát övező kétségek eloszlatása érdekében. Folyósítani kell a támogatások hatodik részletét, valamint második kiigazítási programot kell végrehajtani a magánszféra és a közszféra bevonásával történő megfelelő finanszírozással, a bizottsági munkacsoport folyamatos támogatása mellett.

  • Az euróövezeti intervenció véglegesítése – ide tartozik azon döntések hatálybaléptetése, amelyekről 2011. július 21-én megállapodás született, az európai pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF) hatékonyságának maximalizálása, az európai stabilitási mechanizmus elindításának 2012 közepére való előrehozása, valamint az Európai Központi Bank részéről elegendő likviditás biztosítása.

  • Az európai bankok megerősítésére irányuló teljes körűen összehangolt megközelítés – ezt a felügyeleti hatóságok által készített ismételt értékelésre kell alapozni, és a kitettség figyelembevétele után a legjobb minőségű tőkéből ideiglenesen jóval magasabb tőkemegfelelési mutatót kell alkalmazni. A bankoknak először magánforrásokból kell tőkét biztosítaniuk; a nemzeti kormányoknak csak szükség esetén kell támogatást nyújtaniuk. Amennyiben ez a támogatás nem áll rendelkezésre, a feltőkésítést EFSF-kölcsönből kell fedezni. A nemzeti felügyeletek megakadályozzák, hogy ezek a bankok a feltőkésítésig osztalékot, illetve bónuszt fizessenek.

  • A stabilitási és növekedésösztönző szakpolitikák felgyorsítása – ide tartozik a szolgáltatási, energetikai és szabadkereskedelmi megállapodásokra vonatkozó jelenlegi kötelezettségvállalások gyors végrehajtása, az olyan folyamatban lévő növekedésfokozó javaslatok gyors elfogadása, mint az adóügyi kezdeményezések, egyes későbbre tervezett, különösen az egységes piac előnyeit kiszélesítő javaslatok felgyorsítása, valamint az európai uniós szintű célirányos beruházások, többek között projektkötvények útján.

  • A jövőre vonatkozó szilárd és integrált gazdasági irányítás a hatályos Szerződések (136. cikk) alapján, a közösségi megközelítés megerősítésével. A gazdasági kormányzásra és az európai szemeszterre vonatkozó megerősített és már elfogadott „hatos csomag” alapján a javaslatok a koherencia és a hatékonyság növelése érdekében egyetlen integrált kormányzási rendszerbe kívánják beépíteni az európai stabilitási mechanizmust és a Stabilitási és Növekedési Paktumot. Ez új hatásköröket biztosítana a Bizottság és a Tanács számára, amelyek beavatkozhatnának a nemzeti költségvetések kidolgozásába, és ellenőrizhetnék azok végrehajtását. Megerősített együttműködésre kerülne sor minden olyan esetben, amikor máskülönben akadályba ütközne a határozott fellépés.

Háttér

A Bizottság által előterjesztett menetrendet az Európai Tanács és az euróövezet 2011. október 23-i csúcstalálkozóján vitatják meg a tagállamok képviselői.

A Bizottság által elfogadott teljes dokumentum az alábbi internetes oldalon található meg:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

A Bizottság gazdasági kormányzással, pénzügyi helyreállítással és a bankok feltőkésítésével kapcsolatos, 2008 óta meghozott javaslatai az alábbi internetes oldalon találhatók meg:

Gazdasági és pénzügyek: http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Belső piac és szolgáltatások: http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Versenypolitika: http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar