Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia Europeană propune o legislație europeană comună opțională în materie de vânzare în vederea stimulării comerțului și a creșterii opțiunilor de care dispun consumatorii

Bruxelles, 11 octombrie 2011 – În pofida succesului înregistrat de piața unică, obstacolele în calea comerțului transfrontalier persistă. Multe dintre acestea sunt cauzate de legislațiile diferite în materie de vânzare din cele 27 de state membre. Acestea au ca efect creșterea costurilor și produc complicații în momentul efectuării tranzacțiilor transfrontaliere, în special pentru întreprinderile mici. Comercianții care sunt descurajați să încheie tranzacții transfrontaliere ca urmare a obstacolelor create de dreptul contractual pierd cel puțin 26 de miliarde de euro anual în cadrul comerțului intracomunitar. În același timp, 500 de milioane de consumatori europeni nu pot beneficia de accesul la o ofertă mai bogată și de prețuri mai mici, ca urmare a numărului redus de întreprinderi care prezintă oferte transfrontaliere, în special pe piețele naționale mai mici.

Astăzi, Comisia Europeană a propus o legislație europeană comună opțională în materie de vânzare care va contribui la înlăturarea acestor obstacole și va oferi consumatorilor mai multe opțiuni și un nivel ridicat de protecție. Aceasta va facilita schimburile comerciale prin instituirea un set unitar de norme pentru contractele transfrontaliere în toate cele 27 de țări ale UE. Atunci când comercianții își oferă produsele în temeiul legislației europene comune în materie de vânzare, cumpărătorii vor avea posibilitatea de a alege, printr-un simplu clic, un contract european, ușor de încheiat, care le oferă un nivel ridicat de protecție. În prezent, propunerea Comisiei trebuie aprobată de statele membre ale UE și de Parlamentul European, care și-a exprimat deja sprijinul masiv prin votarea propunerii în prima parte a acestui an (IP/11/683).

„Legislația europeană comună opțională în materie de vânzare va constitui un impuls pentru piața unică, motorul creșterii economice a Europei. Aceasta va reprezenta pentru întreprinderi un mod facil și ieftin de a-și extinde activitățile pe noi piețe europene, prezentând consumatorilor, în același timp, oferte mai bune și asigurându-le un nivel ridicat de protecție”, a declarat vicepreședintele Reding, comisarul UE pentru justiție. „Fără a elimina posibilitatea aplicării legislației naționale, Comisia Europeană adoptă astăzi o abordare inovatoare, bazată pe libera alegere, subsidiaritate și concurență.”

Legislația europeană comună în materie de vânzare elimină obstacolele și maximizează beneficiile pentru consumatori și întreprinderi.

1. Avantaje pentru întreprinderi:

 • punerea la dispoziție a unui sistem comun (dar opțional) de drept al contractelor, care este identic pentru toate cele 27 de state membre, astfel încât comercianții nu mai trebuie să se confrunte cu dificultățile legate de incertitudinile create de aplicarea mai multor legislații naționale în materie contractuală; conform unui sondaj Eurobarometru publicat astăzi, 71% din întreprinderile europene au declarat că, în cazul în care ar avea posibilitatea de a alege, ar aplica o singură legislație europeană în materie contractuală pentru toate vânzările transfrontaliere către consumatori din alte țări ale UE;

 • reducerea costurilor de tranzacționare pentru întreprinderile care doresc să efectueze tranzacții transfrontaliere; în prezent, întreprinderile care doresc să efectueze tranzacții transfrontaliere trebuie să se adapteze unui număr de 26 de legislații naționale diferite, să le traducă și să angajeze avocați care costă, în medie, 10 000 EUR pentru fiecare piață de export suplimentară;

 • ajutarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) în vederea extinderii activităților pe piețe noi. În prezent, doar 9,3% din întreprinderile europene efectuează tranzacții transfrontaliere și pierd, astfel, peste 26 de miliarde de euro anual.

2. Avantaje pentru consumatori:

 • oferirea aceluiași nivel ridicat de protecție a consumatorilor în toate statele membre; consumatorii vor putea să se bazeze pe legislația europeană comună în materie de vânzare ca pe o marcă de calitate; de exemplu, aceasta oferă consumatorilor dreptul de a alege în mod liber măsurile reparatorii în cazul în care cumpără un produs defect – chiar la mai multe luni de la cumpărare. Aceasta oferă posibilitatea consumatorilor să rezilieze contractul, să solicite înlocuirea, repararea produsului sau o reducere de preț. În prezent, o asemenea alegere libera a măsurilor reparatorii există în cinci state membre ale UE (Franța, Grecia, Lituania, Luxemburg, Portugalia).

 • o ofertă mai variată de produse, la prețuri mai reduse: în prezent, consumatorilor care caută în mod proactiv oferte mai bune în UE, în special online, li se refuză adesea vânzarea sau livrarea de către comerciant. Anual, cel puțin 3 milioane de consumatori se confruntă cu această situație.

 • asigurarea securității cu privire la drepturile acestora în cadrul tranzacțiilor transfrontaliere: 44% din consumatori afirmă că necunoașterea drepturilor de care beneficiază îi descurajează să cumpere din alte țări ale UE.

 • creșterea transparenței și a încrederii consumatorilor: consumatorii vor fi informați întotdeauna, în mod clar, și vor trebui să își dea acordul pentru încheierea unui contract în baza legislației europene comune în materie de vânzare. În plus, un aviz de informare va stabili în mod clar drepturile consumatorilor, în propria lor limbă.

Legislația europeană comună în materie de vânzare va fi aplicabilă:

 • numai în cazul în care ambele părți sunt în mod voluntar și expres de acord cu aceasta;

 • contractelor transfrontaliere, în cazul cărora apar cele mai numeroase probleme legate de costurile suplimentare și complexitatea juridică. De asemenea, statele membre vor avea opțiunea de a aplica legislația europeană comună în materie de vânzare și contractelor încheiate pe plan intern;

 • contractelor privind vânzarea de bunuri – cea mai mare parte a comerțului intracomunitar – precum și contractelor cu conținut digital, precum muzică, filme, programe informatice sau aplicații pentru telefoane inteligente;

 • atât tranzacțiilor dintre întreprinderi și consumatori, cât și tranzacțiilor dintre întreprinderi;

 • în cazul în care una dintre părți este stabilită într-un stat membru al UE. Comercianții ar putea folosi același set de clauze contractuale în raport cu alți comercianți din interiorul și din afara UE, conferind legislației europene comune în materie de vânzare o dimensiune internațională.

Context

Contractele sunt esențiale pentru gestionarea întreprinderilor și pentru efectuarea de tranzacții cu consumatorii. Acestea oficializează un acord între părți și pot acoperi o gamă largă de aspecte, inclusiv vânzarea de bunuri și servicii conexe, precum serviciile de reparații și întreținere.

Atunci când desfășoară activități pe piața unică europeană, societățile încheie o gamă variată de contracte care sunt reglementate de diferite dispoziții naționale de drept contractual. Cele 27 de seturi de norme naționale diferite pot conduce la costuri de tranzacționare suplimentare, lipsa securității juridice pentru întreprinderi și lipsa încrederii consumatorilor. Aceste aspecte pot reprezenta factori de descurajare atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi, în ceea ce privește achizițiile și comerțul peste granițele UE. Costurile mai mari de tranzacționare afectează îndeosebi întreprinderile mici și mijlocii.

Acest fapt este în contrast cu piața internă a Statelor Unite, unde un comerciant din Maryland își poate vinde cu ușurință produsele unui consumator din Alaska.

În cadrul Strategiei Europa 2020 (IP/10/225), Comisia abordează problema blocajelor care afectează piața unică, în vederea impulsionării redresării economice. Aceasta include și realizarea de progrese în direcția creării unui drept european al contractelor.

În iulie 2010, Comisia a prezentat, în cadrul unei Cărți verzi, mai multe opțiuni ce vizează o abordare mai coerentă în ceea ce privește dreptul contractual. Ulterior, Comisia a organizat o consultare publică care s-a desfășurat până la 31 ianuarie 2011 și a generat 320 de răspunsuri (MEMO/11/55).

La 3 mai 2011, un grup de experți instituit de către Comisie a prezentat un studiu de fezabilitate referitor la o viitoare inițiativă privind dreptul european al contractelor (IP/11/523). Comisia a consultat părțile interesate și cetățenii pe durata elaborării studiului de fezabilitate și a primit 120 de răspunsuri.

La 8 iunie 2011, Parlamentul European a sprijinit o legislație comună opțională a UE în materie contractuală în cadrul votului în plen privind un raport din proprie inițiativă prezentat de deputatul european Diana Wallis (MEMO/11/236).

Pentru mai multe informații

MEMO/11/680

Dosarul de presă

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111011_en.htm

Comisia Europeană – site-ul internet al legislației europene comune în materie de vânzare:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_ro.htm

Pagina de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Persoane de contact :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar