Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – sajtóközlemény

Az Európai Bizottság választható közös európai adásvételi jogot javasol a kereskedelem fellendítése és a fogyasztók választási lehetőségeinek bővítése érdekében

2011. október 11., Brüsszel – Az egységes uniós piac sikere ellenére a határokon átnyúló kereskedelem előtt továbbra is vannak akadályok. Ezek közül számos a 27 tagállam eltérő adásvételi jogszabályainak eredménye. A jogszabályok bonyolulttá és költségessé teszik a külföldre történő értékesítést, különösen a kisvállalkozások számára. Azok a kereskedők, akik a szerződési jogból származó akadályok miatt visszariadnak a határokon átnyúló tranzakcióktól, legkevesebb 26 milliárd euró értékű EU-n belüli kereskedelemtől esnek el évente. Mindeközben 500 millió európai fogyasztó esik el a szélesebb választéktól és az alacsonyabb áraktól, mert kevesebb vállalkozás rendelkezik határokon átnyúló ajánlatokkal, különösen a kisebb nemzeti piacokon.

Az Európai Bizottság ma az Európai Unióra vonatkozó olyan választható közös európai adásvételi jogot javasolt, amely segíti ezen akadályok megszüntetését, valamint több választási lehetőséget és magas fokú védelmet biztosít a fogyasztók számára. Ez elő fogja segíteni a kereskedelmet azáltal, hogy a határokon átnyúló szerződésekre vonatkozóan egységes szabályrendszert biztosít mind a 27 uniós tagállamban. Amennyiben a kereskedők a közös európai adásvételi jognak megfelelően kínálják termékeiket, a fogyasztóknak lehetőségük lesz magas fokú védelmet biztosító felhasználóbarát uniós szerződést választani mindössze egyetlen egérkattintással. A Bizottság javaslata most az uniós tagállamok, továbbá az Európai Parlament jóváhagyására vár, mely utóbbi egy idei szavazás alkalmával már jelezte elsöprő támogatását (IP/11/683).

„A választható közös európai adásvételi jog segíteni fogja az egységes piac, az európai gazdasági növekedés motorjának előmozdítását. Könnyű és olcsó módszert biztosít a vállalkozások számára, hogy új európai piacokra lépjenek, egyúttal jobb ajánlatokat és magas fokú védelmet kínál a fogyasztók számára” – nyilatkozta Reding alelnök, az EU jogérvényesülésért felelős biztosa. „A nemzeti jogszabályok félretolása helyett az Európai Bizottság ma szabad választáson, szubszidiaritáson és versenyen alapuló innovatív megközelítést alkalmaz.”

A közös európai adásvételi jog megszünteti az akadályokat és maximalizálja a fogyasztók és vállalkozások előnyeit.

1. A cégek számára nyújtott előnyök:

 • Egy közös (azonban választható) szerződési jog, amely egységes mind a 27 tagállam esetében, így a kereskedőknek ezentúl nem kell a különböző nemzeti szerződési rendszerek használatából adódó bizonytalanságokkal küzdeniük. Egy ma közzétett Eurobarométer felmérés szerint az európai cégek 71%-a nyilatkozott úgy, hogyha lehetősége lenne rá, egységes európai szerződési jogot alkalmazna valamennyi, más uniós tagállambeli fogyasztóval folytatott, határokon átnyúló adásvétel során.

 • Tranzakciós költségek csökkentése a határokon átnyúló kereskedelmet folytatni kívánó cégek számára: jelenleg a határokon átnyúló tranzakciókat lebonyolítani kívánó vállalkozásoknak 26 eltérő nemzeti szerződési joghoz kell igazodniuk, ezeket le kell fordíttatniuk, ügyvédeket kell alkalmazniuk, ami átlagosan 10 000 euróba kerül számukra minden egyes új exportpiac vonatkozásában.

 • A kis- és középvállalkozások (kkv-k) segítése az új piacokra való belépésben: jelenleg az uniós cégek mindössze 9,3 %-a forgalmazza termékeit másik tagállamban, és ezáltal legkevesebb 26 milliárd euró értékű kereskedelemtől esnek el évente.

2. A fogyasztók számára nyújtott előnyök:

 • Azonos, magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása valamennyi tagállamban: a közös európai adásvételi jog a minőségre is garanciát jelent majd a fogyasztók számára. Lehetővé teszi például, hogy a hibás árut vásárolt fogyasztók szabadon válasszanak a jogorvoslati lehetőségek közül – akár hónapokkal a vásárlás időpontját követően. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó felmondhatja a szerződést, kérheti a termék cseréjét, javítását vagy árának csökkentését. Jelenleg a jogorvoslati lehetőségek közötti szabad választás csak öt uniós tagállamban létezik (Franciaország, Görögország, Litvánia, Luxemburg, Portugália).

 • Szélesebb termékválaszték biztosítása alacsonyabb áron: jelenleg azon fogyasztók esetében, akik proaktívan keresik a jobb ajánlatokat az EU területén, különösképpen az interneten, a kereskedők gyakran megtagadják az értékesítést vagy a szállítást. Ez legkevesebb 3 millió fogyasztót érintett egy év leforgása alatt.

 • Jogbiztonság a határokon átnyúló tranzakcióknál: a fogyasztók 44 %-a állítja, hogy a jogaikkal kapcsolatos bizonytalanság elveszi a kedvüket attól, hogy egy másik uniós tagállamból vásároljanak.

 • Az átláthatóság és a fogyasztók bizalmának növelése: a fogyasztók minden esetben egyértelmű tájékoztatásban fognak részesülni, valamint beleegyeznek abba, hogy a szerződés a közös európai adásvételi jogon alapuljon. Ezenfelül saját anyanyelvükön egyértelmű felvilágosítást kapnak jogaikról egy tájékoztatóban.

A közös európai adásvételi jog az alábbi esetekben alkalmazható:

 • amennyiben abba mindkét fél önkéntesen és kifejezetten beleegyezik;

 • határokon átnyúló szerződések esetében, amelyeknél a leggyakrabban merülnek fel a további tranzakciós többletköltségekből és a jogi bonyolultságból eredő problémák, a tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy a közös európai adásvételi jogot belföldi szerződések esetében is elérhetővé tegyék,

 • az EU-n belüli kereskedelem nagy részét kitevő áruk, valamint a digitális tartalom (pl.: zenék, filmek, szoftverek vagy okostelefon-alkalmazások) adásvételére vonatkozó szerződések esetében,

 • a vállalkozások és fogyasztók, valamint a vállalkozások közötti tranzakciók esetében,

 • amennyiben legalább egy félnek az EU valamely tagállamában van a székhelye. A kereskedők ugyanazokat a szerződési feltételeket alkalmazhatják az EU-n belüli és azon kívüli kereskedőkkel való ügyletek során, nemzetközi dimenziót biztosítva ezáltal a közös európai adásvételi jognak.

Előzmények

A szerződések létfontosságúak a vállalkozások működtetéséhez és a fogyasztók számára történő értékesítéshez. A szerződés a felek közötti megállapodást rögzíti, és sokféle kérdésre kiterjedhet, ideértve az áruk értékesítését és az olyan kapcsolódó szolgáltatásokat, mint a javítás vagy a karbantartás.

Az európai belső piacon működő vállalkozások nagy számban használnak szerződéseket, amelyekre a különböző nemzeti szerződési jogok az irányadóak. A 27 eltérő nemzeti szabályozási rendszer növelheti a tranzakciós költségeket és a jogbizonytalanságot a vállalkozások számára, valamint a fogyasztói bizalom csökkenéséhez vezethet.Ez pedig elrettentheti a fogyasztókat a határokon átnyúló vásárlástól, illetve a vállalkozásokat a határokon átnyúló kereskedelemtől. A kis- és középvállalkozások különösen érzékenyek a magas tranzakciós költségekre.

Nincs ez így az Egyesült Államok belső piacán, ahol egy marylandi vállalkozás minden nehézség nélkül értékesítheti termékeit egy alaszkai vevőnek.

Az Európa 2020 stratégia (IP/10/225) értelmében a Bizottság igyekszik elhárítani az egységes piacon fennálló akadályokat a gazdasági fellendülés beindítása érdekében. Ennek részét képezik az európai szerződési jog irányába tett lépések is.

2010 júliusában a Bizottság több lehetőséget vázolt fel Zöld könyvében (Green Paper) a szerződési jog koherensebb megközelítésére. A Bizottság ezt követően nyilvános konzultációt tartott 2011. január 31-ig, amely 320 választ eredményezett (MEMO/11/55).

A Bizottság által létrehozott szakértői csoport 2011. május 3-án közzétette az európai szerződési jogra vonatkozó jövőbeli kezdeményezésről szóló megvalósíthatósági tanulmányát (IP/11/523). A Bizottság a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során konzultált az érdekelt felekkel és a polgárokkal, és 120 választ kapott.

2011. június 8-án az Európai Parlament a Diana Wallis EP-képviselő saját kezdeményezésű jelentéséről szóló szavazás során (MEMO/11/236) támogatta a választható európai szerződési jogot.

További információk

MEMO/11/680

Sajtócsomag

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111011_en.htm

Európai Bizottság – A közös európai adásvételi joggal foglalkozó honlap:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_hu.htm

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért felelős uniós biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar