Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο τυπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα προαιρετικό κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων για την ΕΕ με σκοπό να δώσει ώθηση στο εμπόριο και να αυξήσει τις δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2011 – Παρά την επιτυχία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, εξακολουθούν να υφίστανται φραγμοί για το διασυνοριακό εμπόριο. Πολλοί από αυτούς οφείλονται στα διιστάμενα δίκαια των πωλήσεων που επικρατούν στα 27 κράτη μέλη. Οι φραγμοί αυτοί καθιστούν περίπλοκες και δαπανηρές τις πωλήσεις στο εξωτερικό, ιδίως μάλιστα για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι εμπορευόμενοι που αποτρέπονται από την πραγματοποίηση διασυνοριακών συναλλαγών λόγω των εμποδίων που δημιουργεί το δίκαιο των συμβάσεων χάνουν τουλάχιστον 26 δισ. ευρώ σε συναλλαγές εντός της ΕΕ κάθε χρόνο. Εν τω μεταξύ, 500 εκατομμύρια καταναλωτές στην Ευρώπη στερούνται τη δυνατότητα να έχουν περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές, καθώς λιγότερες επιχειρήσεις κάνουν διασυνοριακές προσφορές, ιδίως στις μικρότερες εθνικές αγορές.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για ένα προαιρετικό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο θα συμβάλει στην άρση αυτών των φραγμών και θα παράσχει στους καταναλωτές περισσότερες δυνατότητες επιλογής και υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Θα διευκολύνει το εμπόριο, καθώς θα θεσπίζει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για τις διασυνοριακές συμβάσεις για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Εάν οι εμπορευόμενοι διαθέτουν τα προϊόντα τους βάσει του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων της ΕΕ, οι καταναλωτές θα μπορούν, με ένα απλό κλικ του ποντικιού, να επιλέξουν μια περισσότερο φιλική προς τον χρήστη ευρωπαϊκή σύμβαση που παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας. Η πρόταση της Επιτροπής χρειάζεται τώρα την έγκριση των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο, σε ψηφοφορία που πραγματοποίησε ενωρίτερα εφέτος (IP/11/683), εξέφρασε ήδη την ενθουσιώδη υποστήριξή του.

«Το προαιρετικό κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα δώσει ώθηση στην ενιαία αγορά, η οποία αποτελεί την ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Θα προσφέρει στις επιχειρήσεις έναν εύκολο και φθηνό τρόπο να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε νέες αγορές στην Ευρώπη, προσφέροντας συγχρόνως καλύτερους όρους και υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές», δήλωσε η Αντιπρόεδρος Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Αντί να ακυρώνει εθνικούς νόμους, η Επιτροπή ακολουθεί σήμερα μια καινοτόμο προσέγγιση με βάση την ελεύθερη επιλογή, την επικουρικότητα και τον ανταγωνισμό».

Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων της ΕΕ καταργεί τους φραγμούς και μεγιστοποιεί τα οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

1. Τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις:

 • Η θέσπιση ενός κοινού (αλλά προαιρετικού) καθεστώτος σχετικά με το δίκαιο των συμβάσεων, ενιαίου για το σύνολο των 27 κρατών μελών, ώστε οι εμπορευόμενοι να μη χρειάζεται να αντιμετωπίζουν πλέον τους αστάθμητους παράγοντες που συνεπάγεται η χρήση πολλαπλών εθνικών συστημάτων σχετικά με το δίκαιο των συμβάσεων. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύθηκαν σήμερα, το 71% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δήλωσε ότι, εάν είχε τη δυνατότητα επιλογής, θα χρησιμοποιούσε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων για όλες τις διασυνοριακές πωλήσεις σε πελάτες από άλλες χώρες της ΕΕ.

 • Ο περιορισμός του κόστους των συναλλαγών για τις εταιρείες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διασυνοριακές συναλλαγές. Επί του παρόντος, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διασυνοριακές συναλλαγές είναι υποχρεωμένες να προσαρμοσθούν μέχρι και σε 26 διαφορετικά εθνικά δίκαια των συμβάσεων, να φροντίσουν για τη μετάφραση των σχετικών διατάξεων και να προσλάβουν δικηγόρους, γεγονός που συνεπάγεται δαπάνη 10 000 ευρώ κατά μέσον όρο για κάθε επιπλέον εξαγωγική αγορά.

 • Η βοήθεια στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ώστε να επεκταθούν σε νέες αγορές: σήμερα, μόνο το 9,3% όλων των εταιρειών της ΕΕ πραγματοποιεί πωλήσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ, γεγονός που κοστίζει στις εταιρείες τουλάχιστον 26 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.

2. Τα πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές:

 • Η παροχή του ίδιου υψηλού επιπέδου προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη: Οι καταναλωτές θα μπορούν να στηρίζονται στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων της ΕΕ ως ένα εχέγγυο ποιότητας. Παραδείγματος χάρη, το δίκαιο αυτό παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα μεταξύ ορισμένων έννομων βοηθημάτων στην περίπτωση της αγοράς ενός ελαττωματικού προϊόντος – ακόμη και αν έχουν περάσει μερικοί μήνες από την αγορά του. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση, να ζητήσουν την αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος ή τη μείωση της τιμής. Σήμερα, τέτοια δυνατότητα ελεύθερης επιλογής των δικαιωμάτων παρέχεται μόνο σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ (Γαλλία, Ελλάδα, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία).

 • Η παροχή μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές: επί του παρόντος, ορισμένοι εμπορευόμενοι αρνούνται να πωλήσουν ή να παραδώσουν προϊόντα τους σε καταναλωτές που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να αναζητήσουν οι ίδιοι καλύτερους όρους σε διάφορα κράτη της ΕΕ, ιδίως μέσω του Διαδικτύου. Τουλάχιστον 3 εκατομμύρια καταναλωτές αντιμετώπισαν το πρόβλημα αυτό μέσα σε ένα χρόνο.

 • Η παροχή ασφάλειας σχετικά με τα δικαιώματά τους στις διασυνοριακές συναλλαγές: Το 44% των καταναλωτών δηλώνει ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τα δικαιώματά του αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση αγορών από άλλες χώρες της ΕΕ.

 • Η αύξηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών: οι καταναλωτές θα είναι πάντοτε σαφώς ενημερωμένοι και θα πρέπει να συναινέσουν προκειμένου να χρησιμοποιήσουν σύμβαση βασιζόμενη στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων της ΕΕ. Πέραν τούτου, ένα ενημερωτικό δελτίο θα αναφέρει με σαφήνεια στη γλώσσα τους τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων της ΕΕ θα εφαρμόζεται:

 • μόνον εάν αμφότερα τα μέρη συμφωνήσουν οικειοθελώς και ρητώς·

 • σε διασυνοριακές συμβάσεις, στο πλαίσιο των οποίων προκύπτουν τα περισσότερα προβλήματα λόγω των πρόσθετων εξόδων συναλλαγών και της νομικής πολυπλοκότητας· τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να εφαρμόζουν το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων και για τις εγχώριες συμβάσεις·

 • σε συμβάσεις με αντικείμενο την πώληση αγαθών – που αποτελούν τον κύριο όγκο του ενδοενωσιακού εμπορίου – καθώς και σε συμβάσεις με αντικείμενο ψηφιακό περιεχόμενο, π.χ. μουσική, ταινίες, λογισμικό και εφαρμογές «έξυπνου» τηλεφώνου·

 • τόσο σε συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών όσο και σε συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων·

 • εάν ένα από τα μέρη είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ. Οι εμπορευόμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του ίδιου συνόλου συμβατικών όρων κατά τις συναλλαγές τους με άλλους εμπορευομένους από το εσωτερικό ή το εξωτερικό της ΕΕ, προσδίδοντας μια διεθνή διάσταση στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων.

Ιστορικό

Οι συμβάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και για τις πωλήσεις στους καταναλωτές. Επισημοποιούν μια συμφωνία μεταξύ των μερών και μπορούν να καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εμπορευμάτων και συναφών υπηρεσιών όπως η επισκευή και η συντήρηση.

Όταν οι εταιρείες ασκούν τις δραστηριότητές τους στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, χρησιμοποιούν ευρεία ποικιλία συμβάσεων που διέπονται από διαφορετικά εθνικά δίκαια των συμβάσεων. Τα 27 διαφορετικά σύνολα εθνικών κανόνων μπορούν να οδηγήσουν σε πρόσθετος κόστος των συναλλαγών, απουσία ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να αποτρέψουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις από τις αγορές και το εμπόριο σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της ΕΕ. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται ιδιαιτέρως από το υψηλότερο κόστος των συναλλαγών.

Η κατάσταση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την εσωτερική αγορά των ΗΠΑ, όπου ένας έμπορος στο Μέριλαντ μπορεί με ευκολία να πωλεί τα προϊόντα του σε έναν καταναλωτή που βρίσκεται στην Αλάσκα.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (IP/10/225), η Επιτροπή προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα στην ενιαία αγορά, ώστε να προωθήσει την οικονομική ανάκαμψη. Αυτό συμπεριλαμβάνει την επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων.

Τον Ιούλιο του 2010, η Επιτροπή, σε Πράσινη Βίβλο που εξέδωσε, πρότεινε διάφορες εναλλακτικές λύσεις για πιο συνεκτική προσέγγιση του δικαίου των συμβάσεων. Εν συνεχεία, η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση που διήρκεσε μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2011, στο πλαίσιο της οποίας παραλήφθηκαν 320 απαντήσεις (MEMO/11/55).

Στις 3 Μαΐου 2011, ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή κατήρτισε μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με μια μελλοντική πρωτοβουλία για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (IP/11/523). Κατά την κατάρτιση της μελέτης σκοπιμότητας, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών και έλαβε 120 απαντήσεις.

Στις 8 Ιουνίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψηφοφορία της ολομέλειάς του επί εκθέσεως πρωτοβουλίας που εκπόνησε το μέλος του Κοινοβουλίου Diana Wallis (MEMO/11/236), εξέφρασε την υποστήριξή του στο προαιρετικό ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/11/680

Υλικό για τον Τύπο:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111011_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δικτυακός τόπος για το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_el.htm

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar