Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Digitalna agenda: skupina na visoki ravni bo razpravljala o svobodi in pluralizmu medijev v EU

Bruselj, 11. oktobra 2011 – Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je sklicala skupino na visoki ravni, ki naj bi zagotovila priporočila za spoštovanje, varstvo, podporo in spodbujanje svobode in pluralizma medijev v Evropi. Skupino, ki bo popolnoma neodvisna, bo vodil nekdanji predsednik Latvije, profesor Vaira Vīķe-Freiberga.

Člani skupine so bili izbrani na podlagi strokovnega znanja na zadevnih področjih in njihove popolne neodvisnosti. Člani so profesorica Herta Däubler-Gmelin, nekdanja nemška ministrica za pravosodje, profesor Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro z Evropskega univerzitetnega inštituta in bivši generalni pravobranilec Evropskega sodišča ter Ben Hammersley, digitalni pionir in urednik revije o tehnologiji. Evropska komisija bo poskrbela za sekretariat skupine.

Skupina, ki se bo prvič sestala 11. oktobra, bo pripravila poročilo za Komisijo s priporočili za spoštovanje, varstvo, podporo in spodbujanje pluralizma ter svobode medijev v Evropi. Ugotovitve skupine bodo objavljene.

Neelie Kroes je povedala: „Svoboda izražanja je eden bistvenih temeljev naše demokratične družbe ter je priznana v evropskih pogodbah in Listini EU o temeljnih pravicah. Vendar morata svoboda in pluralizem medijev uspevati tudi v praksi, v ugodnih razmerah. Zato pozivam to novoustanovljeno skupino na visoki ravni, da izvede celovito analizo in predloži priporočila.“

Komisija poziva skupino, da analizira in zagotovi priporočila o vprašanjih, kot so npr.:

  • omejitve svobode medijev, ki izhajajo iz političnega poseganja (državne intervencije ali nacionalna zakonodaja),

  • omejitve neodvisnosti medijev, ki izhajajo iz zasebnega in komercialnega poseganja,

  • vprašanje koncentracije lastništva medijev in njene posledice za svobodo/pluralizem medijev in neodvisnost novinarjev,

  • obstoječe ali potencialne pravne nevarnosti za zaščito pravic novinarjev in njihovega poklica v državah članicah,

  • vloga in neodvisnost regulativnih organov,

  • obstoječi ali potencialni ukrepi za kakovostno novinarstvo, etiko in odgovornost medijev v okviru ustreznih pristojnosti nacionalnih organov, organov EU in mednarodnih organov.

Ozadje

Skupina bo upoštevala nacionalne zakonodaje o medijih v državah članicah in državah prosilkah, da bi opredelila skupna vprašanja ali težave in poudarila možne rešitve za zaščito svobode medijev.

Skupina bo sama odločala o svojih metodah dela. Po potrebi je pozvana, naj organizira posvetovanja ali srečanja s strokovnjaki, zainteresiranimi stranmi, poslanci Evropskega parlamenta in pristojnimi organi držav članic.

Več informacij

Spletna stran digitalne agende:

http://ec.europa.eu/digital-agenda.

Spletna stran delovne skupine za medije:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm.

Spletna stran avdiovizualne in medijske politike:

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Spletna stran Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju: http://twitter.com/neeliekroeseu

Stika:

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar