Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Agenda digitală: grup la nivel înalt dedicat discuțiilor privind libertatea și pluralismul mijloacelor de informare din UE

Bruxelles, 11 octombrie 2011 – doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene, a constituit un grup la nivel înalt a cărui misiune este să formuleze recomandări cu privire la respectarea, protejarea, susținerea și promovarea libertății și pluralismului mijloacelor de informare în Europa. Grupul, care se va bucura de independență totală, va fi prezidat de doamna Vaira Vīķe-Freiberga, profesor universitar, fostă președintă a Letoniei.

Membrii grupului au fost selectați ținând cont de experiența lor în domeniile respective și de independența lor totală. Grupul este format din doamna profesor Herta Däubler-Gmelin, fost ministru german al justiției, domnul Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro, profesor la European University Institute și fost avocat general la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și domnul Ben Hammersley, deschizător de drumuri în domeniul digital și editorialist la o revistă tehnică. Comisia Europeană asigură secretariatul grupului.

Grupul, a cărui primă întâlnire va avea loc pe 11 octombrie, va redacta pentru Comisie un raport cu recomandări cu privire la respectarea, protejarea, susținerea și promovarea libertății și pluralismului mijloacelor de informare în Europa. Rezultatele grupului vor fi făcute publice.

Doamna Neelie Kroes a declarat: „Libertatea de expresie este unul dintre fundamentele societăților noastre democratice, recunoscut de tratatele europene și de Carta drepturilor fundamentale a UE. Este însă necesar ca libertatea și pluralismul mijloacelor de informare să se manifeste și în practică, într-un mediu favorabil. Invit așadar acest nou grup la nivel înalt să realizeze o analiză cuprinzătoare și să formuleze recomandări.”

Comisia invită grupul să efectueze o analiză și să prezinte recomandări cu privire la aspecte precum:

  • limitarea libertății mijloacelor de informare, ca urmare a amestecului politicului (intervenții ale instituțiilor statului sau factori care țin de legislația națională)

  • limitarea independenței mijloacelor de informare, având drept cauză interferențele private și comerciale

  • chestiunea concentrării proprietății mijloacelor de informare și consecințele acesteia asupra libertății/pluralismului mediei și asupra independenței jurnaliștilor

  • amenințări juridice existente sau potențiale la adresa drepturilor jurnaliștilor și a profesiei lor în statele membre

  • rolul și independența autorităților de reglementare

  • măsuri existente sau potențiale în favoarea jurnalismului de calitate, a eticii și a responsabilității mijloacelor de informare, ținând cont de competențele autorităților la nivel național, al UE și internațional.

Context

Grupul va lua în considerare legile naționale ale statelor membre și ale țărilor solicitante cu privire la mijloacele de informare, pentru a identifica problemele sau preocupările comune și pentru a găsi posibile soluții pentru protejarea libertății mijloacelor de informare.

Grupul își va stabili propriile proceduri de lucru. Grupul este invitat să organizeze audieri sau consultări, după cum este cazul, cu experți, cu părți interesate, cu membri ai Parlamentului European și cu autoritățile competente din statele membre.

Pentru mai multe informații

Site-ul web dedicat Agendei digitale: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Site-ul web al grupului de lucru privind mijloacele de informare:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Site-ul web privind politicile audiovizuale și în domeniul mijloacelor de informare:

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Site-ul web al comisarului Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Contacte :

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar