Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Agenda cyfrowa: grupa wysokiego szczebla będzie omawiać kwestie wolności i pluralizmu mediów w UE

Bruksela, 11 października 2011 r. – Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powołała grupę wysokiego szczebla, której zadaniem będzie przedstawienie zaleceń dotyczących poszanowania, ochrony, wspierania i promowania wolności i pluralizmu mediów w Europie. W pełni niezależnej grupie przewodniczyć będzie była prezydent Łotwy, prof. Vaira Vīķe-Freiberga.

Członkowie grupy zostali wybrani ze względu na wiedzę w poszczególnych dziedzinach oraz całkowitą niezależność. Są to: prof. Herta Däubler-Gmelin – była minister sprawiedliwości Niemiec, prof. Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego – były rzecznik generalny przy Trybunale Sprawiedliwości oraz Ben Hammersley, felietonista czasopisma technologicznego i jeden z pierwszych propagatorów dziennikarstwa cyfrowego. Komisja zapewni obsługę sekretariatu grupy.

Członkowie grupy spotkają się po raz pierwszy 11 października br. Będą pracować nad sprawozdaniem dla Komisji obejmującym zalecenia w zakresie poszanowania, ochrony, wsparcia i promowania pluralizmu i wolności mediów w Europie. Wyniki ich pracy zostaną opublikowane.

Neelie Kroes powiedziała: „Wolność wypowiedzi to fundament społeczeństwa demokratycznego, uznany w traktatach europejskich i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Jednakże wolność i pluralizm mediów należy zapewnić także w praktyce poprzez stworzenie przyjaznego im środowiska. Dlatego też proszę utworzoną właśnie grupę wysokiego szczebla o dokonanie szczegółowej analizy i opracowanie zaleceń."

Komisja zwraca się do grupy o dokonanie analizy i przedstawienie zaleceń w odniesieniu, między innymi, do poniższych kwestii:

  • ograniczenie wolności mediów w związku z interwencjami politycznymi (interwencja państwa lub prawodawstwa krajowego)

  • ograniczenie niezależności mediów w związku z interwencjami osób prywatnych i przedsiębiorstw

  • kwestia koncentracji mediów i jej konsekwencje dla wolności i pluralizmu mediów oraz niezależności dziennikarzy

  • istniejące lub potencjalne prawne zagrożenia dla ochrony praw dziennikarzy i ich zawodu w państwach członkowskich

  • rola i niezależność organów regulacyjnych

  • istniejące lub potencjalne środki wspierające wysoki poziom dziennikarstwa, etykę i odpowiedzialność mediów należące do kompetencji organów krajowych, unijnych i międzynarodowych.

Kontekst

Grupa podda analizie prawodawstwo państw członkowskich i kandydujących dotyczące mediów krajowych w celu określenia wspólnych kwestii lub problemów oraz zaproponuje możliwe rozwiązania służące ochronie wolności mediów.

O metodach pracy zadecydują członkowie grupy. Mogą oni prowadzić konsultacje lub przesłuchania z udziałem ekspertów, zainteresowanych stron, eurodeputowanych i przedstawicieli właściwych organów państw członkowskich.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa agendy cyfrowej: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Strona internetowa zespołu zadaniowego ds. mediów:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Strona internetowa poświęcona polityce audiowizulanej i medialnej:

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Strona internetowa Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes na Twitterze: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontakt:

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar