Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale agenda: een groep deskundigen op hoog niveau zal zich buigen over vrijheid en pluralisme van de media in de EU

Brussel, 11 oktober 2011 – Een groep op hoog niveau is door vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes aangesteld om aanbevelingen te formuleren voor de eerbiediging, bescherming, ondersteuning en bevordering van vrijheid en pluralisme van de media in Europa. Voorzitter van de groep, die volledig onafhankelijk zal functioneren, is de gewezen president van Letland, professor Vaira Vīķe-Freiberga.

De leden van de groep zijn gekozen op grond van hun deskundigheid in hun respectieve vakgebieden en hun volledige onafhankelijkheid. Het gaat om professor Herta Däubler-Gmelin, gewezen minister van Justitie in Duitsland, professor Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro, European University Institute, en gewezen advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie, en Ben Hammersley, digitaal pionier en uitgever van een technologietijdschrift. De Europese Commissie verzorgt het secretariaat van de groep.

De groep, die voor de eerste maal samenkomt op 11 oktober, zal voor de Commissie een verslag opmaken met aanbevelingen voor de eerbiediging, bescherming, ondersteuning en bevordering van vrijheid en pluralisme van de media in Europa. De bevindingen van de groep zullen openbaar worden gemaakt.

Neelie Kroes hierover: "Vrijheid van meningsuiting behoort tot de grondvesten van onze democratische samenleving en is als zodanig erkend in de Europese verdragen en in het Europese Handvest van de grondrechten. Vrijheid en pluralisme van de media moeten echter ook floreren in de praktijk, in een weldadige context. Daarom nodig ik deze pas opgerichte groep op hoog niveau uit een diepgaande analyse te maken en op basis daarvan aanbevelingen te formuleren."

De Commissie vraagt de groep zijn onderzoek, samen met aanbevelingen, te wijden aan thema's zoals:

  • beperkingen in de vrijheid van de media ten gevolge van politieke inmenging (overheidsinterventie of nationale wetgeving)

  • beperkingen in de onafhankelijkheid van de media ten gevolge van particuliere en commerciële inmenging

  • het vraagstuk van concentratie van eigendom van de media en de gevolgen daarvan voor vrijheid en pluralisme van de media en de onafhankelijkheid van journalisten

  • bestaande of potentiële wettelijke dreigingen voor de bescherming van de rechten van journalisten en voor het beroep in de lidstaten

  • de rol en de onafhankelijkheid van regulerende instanties

  • bestaande of potentiële maatregelen ten gunste van kwaliteitsjournalistiek, ethiek en responsabilisering van de media binnen de respectieve bevoegdheden van nationale, Europese en internationale instanties.

Achtergrond

De groep zal zich buigen over nationale mediawetten van de lidstaten en kandidaat-lidstaten om gemeenschappelijke vraagstukken of pijnpunten aan te wijzen en om mogelijke oplossingen voor bescherming van de mediavrijheid naar voren te schuiven.

De groep zal zelf zijn werkmethoden bepalen. Hij zal raadplegingen of hoorzittingen kunnen houden, indien passend, met deskundigen, belanghebbenden, leden van het Europees Parlement en bevoegde instanties van de lidstaten.

Voor meer informatie

Website van de Digitale agenda:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Website van de Media Task force:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Website betreffende audiovisueel en mediabeleid:

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Website van Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_nl.htm

Volg Neelie Kroes op Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Contact :

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar