Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Digitalizācijas programma: augsta līmeņa darba grupā apspriedīs jautājumus par plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu ES

Brisele, 2011. gada 11. oktobris. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa ir sasaukusi augsta līmeņa darba grupu, kas sniegs ieteikumus plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma ievērošanai, aizsardzībai, atbalstam un veicināšanai Eiropā. Šo pilnībā neatkarīgo grupu vadīs bijusī Latvijas prezidente profesore Vaira Vīķe-Freiberga.

Grupas dalībnieki izraudzīti pēc to pieredzes attiecīgajās jomās un pēc pilnīgas neatkarības principa. Tie ir bijusī Vācijas tieslietu ministre profesore Herta Doiblere-Gmelina, Eiropas Universitātes institūta profesors un bijušais Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāts Luišs Migels Pojarešs Pesoa Maduru un digitālās žurnālistikas celmlauzis un tehnoloģiju žurnāla redaktors Bens Hammerslejs. Eiropas Komisija nodrošinās grupas sekretariātu.

Grupai, kuras pirmā sanāksme notiks 11. oktobrī, jāsagatavo ziņojums Komisijai ar ieteikumiem plašsaziņas līdzekļu plurālisma un brīvības ievērošanai, aizsardzībai, atbalstam un veicināšanai Eiropā. Ar grupas secinājumiem varēs iepazīties plaša sabiedrība.

Nēlī Krusas komentārs: "Vārda brīvība, kā atzīts Eiropas līgumos un ES Pamattiesību hartā, ir viens no demokrātiskas sabiedrības pamatiem. Tomēr plašsaziņas līdzekļu brīvībai un plurālismam arī jādarbojas praksē, to uzplaukumam labvēlīgā vidē. Tāpēc aicinu jaunizveidoto darba grupu veikt visaptverošu analīzi un nākt klajā ar ieteikumiem."

Komisija aicina grupu veikt analīzi un sniegt ieteikumus par šādiem jautājumiem:

  • plašsaziņas līdzekļu brīvības ierobežojumi, ko rada politiska iejaukšanās (valsts iejaukšanās vai valsts tiesību akti),

  • plašsaziņas līdzekļu neatkarības ierobežojumi, ko rada privātpersonu un komercsabiedrību iejaukšanās,

  • plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību koncentrācija un tās ietekme uz plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu un uz žurnālistu neatkarību,

  • pastāvošais vai iespējamais žurnālistu tiesību aizsardzības un to profesijas juridiskais apdraudējums dalībvalstīs,

  • regulatīvo iestāžu nozīme un neatkarība,

  • pašlaik veiktie vai iespējamie pasākumi žurnālistikas kvalitātes, ētikas un plašsaziņas līdzekļu atbildīguma uzlabošanai, kuri ir attiecīgi valstu, ES vai starptautisku organizāciju kompetencē.

Konteksts

Grupa izskatīs dalībvalstu un kandidātvalstu likumus par plašsaziņas līdzekļiem, lai apzinātu kopīgās problēmas vai bažas un uzsvērtu iespējamos risinājumus plašsaziņas līdzekļu brīvības aizsardzībai.

Grupa izvēlēsies savas darba metodes. Tā tiek mudināta pēc vajadzības rīkot apspriedes vai uzklausīšanas, kurās piedalās speciālisti, ieinteresēto aprindu pārstāvji, Eiropas Parlamenta deputāti un dalībvalstu kompetentās iestādes.

Plašāka informācija

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Plašsaziņas līdzekļu darba grupas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Audiovizuālās un plašsaziņas līdzekļu politikas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Nēlī Krusas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Nēlī Krusas tvītojumi: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersonas:

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar