Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Skaitmeninė darbotvarkė. Europos Sąjungos žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo klausimus aptars aukšto lygio grupė

Briuselis, 2011 m.spalio11 d. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Neelie Kroes iniciatyva sukurta aukšto lygio grupė, kuri teiks rekomendacijas, kaip Europoje laikytis žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo principų, juos saugoti, remti ir propaguoti. Šiai visiškai nepriklausomai grupei pirmininkaus buvusi Latvijos Prezidentė prof. Vaira Vīķe-Freiberga.

Grupės nariai atrinkti vadovaujantis jų kompetencijos ir visiško nepriklausomumo kriterijais. Grupę sudaro: buvusi Vokietijos teisingumo ministrė prof. Herta Däubler-Gmelin, Europos universiteto instituto profesorius ir buvęs Europos Teisingumo Teismo generalinis advokatas Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro ir skaitmeninių technologijų novatorius ir technologijų leidinio autorius Ben Hammersley. Sekretoriato paslaugas grupei teiks Europos Komisija.

Pirmą kartą spalio 11 d. susirinksianti grupė Komisijai parengs ataskaitą, kurioje pateiks rekomendacijų, kaip Europoje laikytis žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo principų, juos saugoti, remti ir propaguoti. Grupės darbo rezultatai bus paskelbti viešai.

Neelie Kroes sakė: „Žodžio laisvė yra vienas iš kertinių demokratinės visuomenės principų, pripažintų Europos sutartyse ir ES pagrindinių teisių chartijoje. Tačiau žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui būtina sukurti tinkamas sąlygas ir kasdieniame gyvenime. Todėl naująją aukšto lygio grupę raginu atlikti visapusišką analizę ir pateikti rekomendacijų.“

Klausimai, kuriuos išnagrinėti ir kuriais patarti grupės paprašė Komisija, yra šie:

  • žiniasklaidos laisvės ribojimas politinėmis priemonėmis (valstybės kišimasis arba nacionaliniai teisės aktai),

  • žiniasklaidos nepriklausomumo ribojimas dėl privačiųjų ir komercinių interesų,

  • žiniasklaidos priemonių nuosavybės sutelkimas ir jo pasekmės žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui, taip pat žurnalistų nepriklausomumui,

  • esama arba galima teisinio pobūdžio grėsmė žurnalistų teisių apsaugai ir jų profesijai valstybėse narėse,

  • reguliavimo institucijų funkcijos ir nepriklausomumas,

  • nacionalinių, ES ir tarptautinių valdžios institucijų kompetencija paremtos esamos arba galimos nacionalinės, ES ir tarptautinės priemonės, padedančios gerinti žurnalistikos kokybę bei etiką ir didinti žiniasklaidos atsakomybę.

Pagrindiniai faktai

Grupė apsvarstys nacionalinius valstybių narių ir šalių kandidačių žiniasklaidos teisės aktus, kad nustatytų bendrus klausimus arba problemas ir atkreiptų dėmesį į galimus žiniasklaidos laisvės apsaugos būdus.

Savo darbo metodus grupė nustato pati. Ji raginama prireikus konsultuotis arba nagrinėti klausimus su ekspertais, suinteresuotosiomis šalimis, Europos Parlamento nariais ir kompetentingomis valstybių narių institucijomis.

Daugiau informacijos

Skaitmeninės darbotvarkės svetainė http://ec.europa.eu/digital-agenda

Žiniasklaidos klausimų darbo grupės interneto svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Audiovizualinės politikos ir žiniasklaidos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Neelie Kroes interneto svetainė http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“ http://twitter.com/neeliekroeseu

Asmenys ryšiams

Linda Cain, tel. +32 2 299 90 19


Side Bar