Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Digitális menetrend: magas szintű munkacsoport vitatja meg a médiaszabadság és -pluralizmus európai uniós helyzetét

Brüsszel, 2011. október 11. Az Európai Bizottság alelnökének, Neelie Kroesnak a kezdeményezésére magas szintű munkacsoport jött létre, amely az európai médiaszabadság és -pluralizmus tiszteletben tartására, védelmére, támogatására és előmozdítására hivatott ajánlásokat tenni. A teljes mértékben független munkacsoport elnöke Lettország volt elnöke, Vaira Vīķe-Freiberga professzor lesz.

A munkacsoport tagjait a szakterületükön szerzett szakértelmük és teljes függetlenségük alapján választották ki. A tagok a következők: Herta Däubler-Gmelin professzor, korábbi német igazságügyi miniszter, Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro professzor, az Európai Egyetemi Intézet tagja és az Európai Bíróság egykori főtanácsnoka, valamint Ben Hammersley, a digitális technológia úttörője és egy technológiai magazin főszerkesztője. A munkacsoport titkársági feladatait az Európai Bizottság látja el.

Az első alkalommal október 11-én összeülő munkacsoport jelentést fog készíteni a Bizottság számára, amelyben ajánlásokat tesz majd arról, hogy Európában miként tartható tiszteletben, védhető, támogatható és mozdítható elő a médiaszabadság és -pluralizmus. A munkacsoport megállapításait a Bizottság nyilvánosságra hozza.

Neelie Kroes így nyilatkozott: „A szólásszabadság demokratikus társadalmaink egyik alappillére, amit az Európai Szerződések és az Európai Unió alapjogi chartája is rögzít. A médiaszabadságnak és -pluralizmusnak azonban a gyakorlatban is érvényesülnie kell, ehhez pedig kedvező környezetet kell biztosítani. Az újonnan létrejött magas szintű munkacsoportot ezért felkérem, hogy átfogóan elemezze a média helyzetét és ennek alapján tegyen ajánlásokat.”

A Bizottság felkérésére a munkacsoport többek között az alábbi kérdéseket fogja vizsgálni, illetve egyebek mellett az alábbi területeken tesz majd javaslatot:

  • a médiaszabadság politikai beavatkozás (állami beavatkozás vagy nemzeti jogszabályok) miatti korlátai,

  • a médiafüggetlenség magán- vagy kereskedelmi beavatkozásból fakadó korlátai,

  • a médiatulajdon koncentrációjának kérdése és annak a médiaszabadságra és -pluralizmusra, illetve az újságírók függetlenségére gyakorolt hatása,

  • az újságírók és az újságírói szakma jogainak védelmét fenyegető, létező vagy lehetséges jogi veszélyek a tagállamokban,

  • a szabályozó hatóságok szerepe és függetlensége,

  • nemzeti, uniós vagy nemzetközi hatóságok hatáskörébe tartozó, a minőségi újságírást, a szakmai etikát és a média elszámoltathatóságát előmozdítani hivatott, meglévő vagy lehetséges intézkedések.

Előzmények

A munkacsoport áttekinti a tagállamok és a tagjelölt országok médiatörvényeit, hogy felderítse a közös problémákat vagy aggályokat, valamint kidomborítsa a médiaszabadság védelmét célzó lehetséges megoldásokat.

Munkamódszereiről a munkacsoport saját hatáskörben fog dönteni. A munkacsoport szükség szerint egyeztetéseket vagy meghallgatásokat tarthat szakértőkkel, az Európai Parlament tagjaival és a tagállami illetékes hatóságokkal.

További információk

A digitális menetrend weboldala:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

A média munkacsoport weboldala:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

A Bizottság audiovizuális és médiapolitikákkal foglalkozó weboldala:

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Neelie Kroes weboldala: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Kövesse Neelie Kroes bejegyzéseit a Twitteren is: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kapcsolattartók :

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar