Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Digitaalistrategia: uusi korkean tason työryhmä käsittelemään EU:n tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta

Bryssel 11.10.2011 – Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes on kutsunut koolle korkean tason työryhmän antamaan suosituksia tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden kunnioittamiseksi, suojelemiseksi, tukemiseksi ja edistämiseksi Euroopassa. Tämän täysin riippumattoman ryhmän puheenjohtajana tulee toimimaan Latvian entinen presidentti, professori Vaira Vīķe-Freiberga.

Työryhmän jäsenten valintaperusteina olivat heidän asiantuntemuksena omilla aloillaan sekä täydellinen riippumattomuutensa. Jäseniksi on valittu Saksan entinen oikeusministeri, professori Herta Däubler-Gmelin, yliopistollisen Eurooppa-instituutin professori ja unionin tuomioistuimen entinen julkisasiamies Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro sekä digitaalialan pioneeri ja teknologialehden toimittaja Ben Hammersley. Euroopan komissio huolehtii työryhmän sihteeripalveluista.

Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 11. lokakuuta laatiakseen komissiolle raportin, joka sisältää suosituksia tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden kunnioittamiseksi, suojelemiseksi, tukemiseksi ja edistämiseksi Euroopassa. Työryhmän tekemät havainnot julkaistaan.

"Ilmaisunvapaus on yksi Euroopan demokraattisten yhteiskuntien tukipilareista, mikä on ilmaistu Euroopan unionin perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa", sanoi komissaari Neelie Kroes. "Tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden on kuitenkin toteuduttava myös käytännössä, suotuisassa toimintaympäristössä. Sen vuoksi pyydän tätä vasta perustettua korkean tason työryhmää laatimaan asiasta perusteellisen analyysin ja esittämään suosituksia", Kroes lisäsi.

Komissio kehottaa työryhmää laatimaan analyyseja ja antamaan suosituksia muun muassa seuraavista kysymyksistä:

  • tiedotusvälineiden vapauden rajoitukset, jotka johtuvat poliittisesta väliintulosta (valtion toiminta tai kansallinen lainsäädäntö)

  • tiedotusvälineiden riippumattomuuden rajoitukset, jotka johtuvat yksityisestä ja kaupallisesta väliintulosta

  • tiedotusvälineiden omistajuuden keskittäminen ja sen vaikutus tiedotusvälineiden vapauteen/moniarvoisuuteen ja toimittajien riippumattomuuteen

  • todelliset tai mahdolliset lainsäädännölliset uhat toimittajien oikeuksien ja ammatin suojelulle jäsenvaltioissa

  • sääntelyviranomaisten rooli ja riippumattomuus

  • nykyiset tai potentiaaliset toimenpiteet laatujournalismin, etiikan ja tiedotusvälineiden vastuullisuuden edistämiseksi kansallisten, EU:n tason ja kansainvälisten viranomaisten toimivaltuuksien mukaisesti.

Taustaa

Työryhmä tarkastelee jäsenvaltioiden ja hakijamaiden kansallisia medialakeja määritelläkseen yhteisiä näkökohtia ja ongelmia sekä korostaakseen mahdollisia ratkaisuja tiedotusvälineiden vapauden suojelemiseksi.

Työryhmä päättää työskentelymenetelmistään itse. Sitä pyydetään tarvittaessa käymään neuvotteluja tai järjestämään kuulemisia asiantuntijoiden, sidosryhmien, Euroopan parlamentin jäsenten ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Lisätietoja:

Digitaalistrategian verkkosivusto: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Media-työryhmän verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Audiovisuaali- ja mediapolitiikan yksikön verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu

Yhteyshenkilöt :

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar