Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: kõrgetasemeline töörühm arutab meediavabadust ja -pluralismi ELis

Brüssel, 11. oktoober 2011. Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes on kokku kutsunud kõrgetasemelise töörühma, kelle ülesanne on esitada soovitusi meediavabaduse ja -pluralismi austamiseks, kaitsmiseks, toetamiseks ja edendamiseks Euroopas. Töörühm on oma ülesannete täitmisel täiesti sõltumatu ja selle eesistuja on Läti endine president professor Vaira Vīķe-Freiberga.

Töörühma liikmete valimise aluseks oli nende kogemus vastavas valdkonnas ja täielik sõltumatus. Töörühma kuuluvad Saksamaa endine justiitsminister professor Herta Däubler-Gmelin, Euroopa Ülikool-Instituudi professor ja Euroopa Kohtu endine kohtujurist Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro ning digitaalvaldkonna teerajaja ja tehnikaajakirja toimetaja hr Ben Hammersley. Komisjon tagab rühmale sekretariaaditeenused.

Töörühm kohtub esimest korda 11. oktoobril ja selle ülesandeks on koostada komisjoni jaoks aruanne meediapluralismi ja -vabaduse austamise, kaitsmise, toetamise ja edendamise kohta Euroopas. Töö tulemused avalikustatakse.

Neelie Kroes ütles: „Sõnavabadus on meie demokraatlike ühiskondade oluline tugisammas, mida on tunnistatud Euroopa aluslepingutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Kuid meediavabadust ja -pluralismi tuleb ka praktikas edendada. Seepärast palun sellel vastloodud kõrgetasemelisel töörühmal koostada põhjalik analüüs ja esitada soovitusi.”

Komisjon palub töörühmal analüüsida muu hulgas järgmisi küsimusi ja esitada soovitusi:

  • meediavabaduse piiramine tulenevalt poliitilisest sekkumisest (riigi sekkumine või siseriiklikud õigusaktid)

  • meedia sõltumatuse piiramine tulenevalt erasektori ja ettevõtjate sekkumisest

  • meediakanalite omamise koondumine ja selle mõju meediavabadusele –pluralismile ning ajakirjanike sõltumatus

  • ajakirjanike õiguste kaitsega ja ajakirjanikuametiga ELis kaasnevad ja kaasneda võivad õiguslikud ohud

  • reguleerivate asutuste roll ja sõltumatus

  • kvaliteetset, eetilist ja usaldusväärset ajakirjandust toetavad meetmed, mida kohaldatakse või võiks kohaldada liikmesriikide, ELi ja rahvusvaheliste asutuste pädevuse raames

Taust

Töörühm võtab arvesse liikmesriikide ja kandidaatriikide siseriiklikke meediat käsitlevaid õigusakte, et teha kindlaks ühised probleemid ja mured ning esitada võimalikud lahendused meediavabaduse kaitsmiseks.

Töörühm lepib töömeetodites kokku. Töörühma kutsutakse üles korraldama vajaduse korral konsultatsioone või ärakuulamisi ekspertidega, sidusrühmadega, Euroopa Parlamendi saadikutega ja liikmesriikide pädevate asutustega.

Lisateave

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Meedia töörühma veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Audiovisuaal- ja meediapoliitika veebisait:

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Jälgi Neelie Kroesi Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktisikud:

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar