Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Den digitale dagsorden: en gruppe på højt plan drøfter mediers frihed og pluralisme i hele EU

Bruxelles, den 11. oktober 2011 – en gruppe på højt niveau er indkaldt af Europa-Kommissionens næstformand, Neelie Kroes, for at stille forslag til, hvordan mediernes frihed og pluralisme i Europa kan overholdes, beskyttes, støttes og fremmes. Gruppen vil være helt uafhængig og ledes af Letlands tidligere præsident, Professor Vaira Vīķe-Freiberga.

Gruppens medlemmer er udvalgt på grundlag af deres ekspertise inden for deres respektive områder og for deres fulde uafhængighed. Medlemmerne er professor Herta Däubler-Gmelin, tidligere justitsminister i Tyskland, professor Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro, European University Institute og tidligere generaladvokat ved EF-Domstolen og Ben Hammersley, digital foregangsmand og Editor at Large hos et teknologisk tidsskrift. Europa-Kommissionen varetager gruppens sekretariatsfunktioner.

Gruppen, som mødes første gang den 11. oktober, vil skulle udarbejde en rapport til Kommissionen med anbefalinger til, hvordan mediernes frihed og pluralisme i Europa kan overholdes, beskyttes, støttes og fremmes. Resultaterne af gruppens arbejde vil blive offentliggjort.

Neelie Kroes udtalte: "Ytringsfriheden er en væsentlig grundpille for vore demokratiske samfund, som er anerkendt i de europæiske traktater og i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Men mediernes frihed og pluralisme skal også trives i praksis under gunstige vilkår. Derfor opfordrer jeg den nyoprettede gruppe på højt plan til at foretage en omfattende analyse og komme med anbefalinger."

Kommissionen opfordrer gruppen til at analysere og fremsætte anbefalinger om emner som f.eks.:

  • begrænsninger i mediernes frihed, der hidrører fra politisk indblanding (statens indgriben eller national lovgivning)

  • begrænsninger i mediernes uafhængighed, der hidrører fra privat og kommerciel interferens

  • spørgsmålet om koncentrationen af ejerskab af medieforetagender og konsekvenserne for mediernes frihed/pluralisme og journalisters uafhængighed

  • eksisterende eller potentielle retlige trusler mod beskyttelse af journalisters rettigheder og udøvelsen af deres erhverv i medlemsstaterne

  • regulerende myndigheders rolle og uafhængighed

  • eksisterende eller potentielle foranstaltninger til fordel for journalistik af høj kvalitet, etik og mediers ansvarlighed inden for de nationale, europæiske og internationale myndigheders kompetence.

Baggrund

Gruppen vil tage hensyn til medlemsstaternes og ansøgerlandenes nationale medielove med henblik på at afdække fælles problemer eller betænkeligheder, og sætte fokus på løsningsmuligheder i henseende til at beskytte mediefriheden.

Gruppen træffer selv afgørelse om sine arbejdsmetoder. Den opfordres til om fornødent at holde konsultationer eller høringer med eksperter, interessenter, medlemmer af Europa-Parlamentet og medlemsstaternes kompetente myndigheder.

Yderligere oplysninger findes på:

Den digitale dagsorden:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Medie-taskforcens websted:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Websted for audiovisuelle politikker og mediepolitikker:

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Neelie Kroes' websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersoner:

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar