Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Digitální agenda: skupina na vysoké úrovni se vyjádří ke svobodě a pluralismu médií v celé EU

Brusel 11. října 2011 – Místopředsedkyně Evropské Komise Neelie Kroesová svolala skupinu na vysoké úrovni, která by měla vydávat doporučení ohledně respektování, ochrany, podpory a propagace svobody a pluralismu médií v Evropě. Skupině, která bude zcela nezávislá, bude předsedat bývalá lotyšská prezidentka, profesorka Vaira Vīķe-Freiberga.

Členové skupiny byli vybráni na základě svých odborných znalostí v příslušných oblastech. Podmínkou byla rovněž úplná nezávislost. Jsou jimi profesorka Herta Däubler-Gmelin, bývalá německá ministryně spravedlnosti, profesor Luís Miguel Poiares Maduro, člen Evropského univerzitního institutu a bývalý generální advokát Evropského soudního dvora, a Ben Hammersley, průkopník v digitální oblasti a redaktor časopisu věnovaného technologii. Sekretariát skupiny poskytne Evropská komise.

Skupina se poprvé sejde 11. října. Jejím úkolem bude vypracovat pro Komisi zprávu, v níž navrhne doporučení ohledně respektování, ochrany, podpory a propagace pluralismu a svobody sdělovacích prostředků v Evropě. Zjištění skupiny budou zveřejněna.

„Svoboda projevu je jednou ze základních zásad naší demokratické společnosti, uznaná v evropských smlouvách a v Listině základních práv Evropské unie. Svoboda a pluralismus médií však musí rovněž vzkvétat v praxi, a k tomu je třeba vytvořit příznivé prostředí. Vyzývám proto tuto nově založenou skupinu na vysoké úrovni, aby vypracovala komplexní analýzu této otázky a předložila vhodná doporučení,“ uvedla Neelie Kroesová.

Komise vyzývá skupinu, aby vypracovala analýzy a poskytla doporučení například v těchto záležitostech:

  • omezení svobody médií způsobené politickými zásahy (zásahy státu nebo vnitrostátními právními předpisy)

  • omezení nezávislosti médií, která jsou výsledkem soukromých a obchodních zásahů

  • otázky koncentrace vlastnictví sdělovacích prostředků a jejích důsledků pro svobodu a pluralismus médií a nezávislost novinářů

  • stávajících nebo potenciálních ohrožení ochrany práv novinářů a jejich povolání v členských státech vyplývající z právních předpisů

  • úlohy a nezávislosti regulačních orgánů

  • stávajících nebo potenciálních opatření ve prospěch kvalitní žurnalistiky, etiky a odpovědnosti médií, jež jsou v pravomoci příslušných vnitrostátních, unijních a mezinárodních orgánů.

Souvislosti

Skupina vezme v úvahu vnitrostátní předpisy o sdělovacích prostředcích v členských státech a kandidátských zemích, aby odhalila společné problémy nebo obavy a možná řešení pro ochranu svobody médií.

Skupina sama určí své pracovní metody. Může také případně využít konzultace nebo slyšení s odborníky, zúčastněnými stranami, poslanci Evropského parlamentu a příslušnými orgány členských států.

Další informace

Internetové stránky Digitální agendy: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Internetové stránky pracovní skupiny pro média:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Internetové stránky o audiovizuální a mediální politice:

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Internetové stránky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar