Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Програма в областта на цифровите технологии: група на високо равнище ще обсъди свободата и плурализма на медиите в ЕС

Брюксел, 11 октомври 2011 г. — група на високо равнище бе свикана от заместник-председателя на Европейската комисия Нели Крус, за да представи препоръки за спазването, защитата, подкрепата и насърчаването на свободата на медиите и плурализма в Европа. Групата ще работи изцяло самостоятелно и ще се председателства от бившия президент на Латвия, проф. Vaira Vīķe-Freiberga.

Членовете на групата са подбрани според експертните им познания в техните области на специализация и заради пълната им независимост. Става дума за проф. Herta Däubler-Gmelin, бивш министър на правосъдието на Германия, проф. Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro, Европейски университетски институт и бивш генерален адвокат в Съда на Европейските общности и г-н Ben Hammersley, пионер в областта на цифровите технологии и независим редактор на списание за технологии. Европейската комисия ще подсигури секретариат за групата.

Групата, която ще заседава за първи път на 11 октомври, трябва да изготви доклад до Комисията с препоръки за спазването, защитата, подкрепата и насърчаването на свободата на медиите и плурализма в Европа. Констатациите на групата ще бъдат оповестени публично.

Нели Крус заяви: „Свободата на словото е един от основните принципи на нашите демократични общества, заложен в договорите и в Хартата на основните права на ЕС. Необходимо е обаче свободата на медиите и плурализмът също така да се развиват на практика, в благоприятна среда. Приканвам прочее новосъздадената група на високо равнище да извърши подробен анализ и да представи препоръки“.

Комисията приканва групата да анализира и да представи препоръки относно въпроси като:

  • ограниченията на свободата на медиите вследствие политическа намеса (чрез държавна намеса или чрез национално законодателство)

  • ограниченията за независимостта на медиите под влиянието на частни и търговски интереси

  • концентрацията на собственост върху медиите и последиците от това за свободата на медиите и плурализма и за независимостта на журналистите

  • съществуващи или потенциални правно обусловени заплахи за защитата правата на журналистите и тяхната професия в държавите-членки

  • ролята и независимостта на регулаторните органи

  • съществуващи или потенциални мерки от съответните компетенции на националните, европейските и международните органи в полза на качествената журналистика, етиката и отговорността на медиите.

Контекст

Групата ще разгледа националните закони за медиите в държавите-членки и в страните кандидатки, за да набележи общите проблеми или поводи за загриженост и да посочи възможни решения за защитата на свободата на медиите.

Групата ще организира самостоятелно работата си. Сред задачите ѝ са да проведе консултации или изслушвания, според обстоятелствата, с експерти, заинтересовани страни, членове на Европейския парламент и компетентните органи на държавите-членки.

За повече информация

Интернет страница на Програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Интернет страница на работната група за медиите:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Интернет страница за аудиовизуални и медийни политики:

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

Интернет страница на Нели Крус:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус в Туитър: http://twitter.com/neeliekroeseu

За контакти:

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar